GENEL TANIMLAMA


Pamukkale Üniversitesi, 1992 yılında Denizli’de kurulmuştur.


Bünyesinde eğitim-öğretim sürdürülen 20 Fakülte, 1 Yüksekokul, 17 Meslek Yüksekokulu, 6 Enstitü ve 45 Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunan Pamukkale Üniversitesi, akademik/idari personeli ve öğrencisi ile bilgiyi yaşamla bütünleştirerek, birbirinden farklı alanlarda ülkemizin ihtiyaç duyduğu çağdaş, bilgili, yaratıcı ve girişimci genç beyinler yetiştirmektedir.


Pamukkale Üniversitesi'nin Misyonu;


“Evrensel ve milli değerler ışığında, çağın gereksinimlerine uygun eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal gelişim faaliyetlerini yürüten, mesleki ve sosyal sorumlulukları başarı ile yerine getiren bireyler yetiştiren, güçlü kurumsal kimliğe sahip bir üniversite olmak.”tır.


Pamukkale Üniversitesi'nin Vizyonu;

“Bilimsel alanda gelişmelere yön veren, yenilikçi eğitim-öğretim uygulamalarında öncü olan, değer üreten ve mükemmelliği esas alan uluslararası üniversite olmak." olarak tanımlanmıştır.