GENEL KABUL GEREKSİNİMLERİ

Öğrencilerin Üniversitemize Yerleştirilmeleri;

 

a) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS),

b) Özel Yetenek Sınavı,

c) Dikey Geçiş Sınavı (DGS),

ç) Yatay Geçiş,

d) Yabancı Uyruklu Öğrenciler,

e) Yüksek Lisans ve Doktora,

f) Lisans Tamamlama (Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama, Sağlık Lisans Tamamlama, İlahiyat Lisans Tamamlama) kapsamında yapılmaktadır.

 

YKS sınavı sonucu Üniversitemize kayıt hakkı kazanan önlisans/lisans öğrencileri, ÖSYM tarafından ilan edilir ve o akademik yıl için ÖSYM ve Pamukkale Üniversitesi Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde kesin kayıtları yapılır.

 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS):

Lise ve dengi okullardan mezun olan öğrenciler ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucu Ön Lisans, Lisans Programlarına yerleştirilirler.

 

Özel Yetenek Sınavı:

ÖSYM tarafından belirlenen koşullar dahilinde Üniversitemizin yapmış olduğu Özel Yetenek Sınavı sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen kesin kayıt tarihlerinde kayıtları yapılır.

 

Dikey Geçiş Sınavı (DGS):

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Programlarına Devamları Hakkındaki Yönetmelik gereğince, DGS sonucu yerleşen öğrencilerin belirlenen kesin kayıt tarihlerinde Lisans programlarına kayıtları yapılır.

 

Yatay Geçiş:

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senatoca belirlenen esaslar gereğince yatay geçiş kontenjanı ve koşulları dahilinde Üniversitemize öğrenci kaydı yapılmaktadır.

 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Kararları çerçevesinde hazırlanan Pamukkale Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kontenjanlar ve koşullar dahilinde öğrenci kabulü yapılmaktadır.

 

Yüksek Lisans ve Doktora:

Pamukkale Üniversitesi Enstitüleri tarafından yürütülen lisansüstü öğretim programlarına başvuru, kabul ve kayıt koşulları, kontenjanlar ile genel ve özel koşullara ait uygulama esasları, “Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” çerçevesinde, hazırlanan “Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ile düzenlenir ve uygulanır.