GENEL KABUL GEREKSİNİMLERİ


Genel Kabul Gereksinimleri
 
Öğrencilerin Üniversitemize Yerleştirilmeleri;
 
a) Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS),
b) Lisans Yerleştirme Sınavı ( LYS),
c) Özel Yetenek Sınavı,
d) Dikey Geçiş Sınavı (DGS),
e) Yatay Geçiş,
f) Yabancı Uyruklu Öğrenciler,
g) Yüksek Lisans ve Doktora, kapsamında yapılmaktadır.
 
YGS ve LYS sınavları sonucu Üniversitemize kayıt hakkı kazanan önlisans/lisans öğrencileri, ÖSYM tarafından ilan edilir ve o akademik yıl için ÖSYM ve Pamukkale Üniversitesi Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde kesin kayıtları yapılır.
 
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS):
Lise ve dengi okullardan mezun olan öğrenciler ÖSYM tarafından Yükseköğretime Geçiş Sınavı sonucu Ön Lisans Programlarına yerleştirilirler.
Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS):
Lise ve dengi okullardan mezun olan öğrenciler ÖSYM tarafından Lisans Yerleştirme Sınavı sonucu Lisans Programlarına yerleştirilirler.
Özel Yetenek Sınavı:
ÖSYM tarafından belirlenen kontenjanlar ve koşullar dahilinde Üniversitemizin yapmış olduğu Özel Yetenek Sınavı sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen kesin kayıt tarihlerinde kayıtları yapılır.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS):
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Programlarına Devamları Hakkındaki Yönetmelik gereğince, DGS sonucu yerleşen öğrencilerin belirlenen kesin kayıt tarihlerinde Lisans programlarına kayıtları yapılır.
Yatay Geçiş:
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senatoca belirlenen esaslar gereğince yatay geçiş kontenjanı ve koşulları dahilinde Üniversitemize öğrenci kaydı yapılmaktadır.
Yabancı Uyruklu Öğrenciler:
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Kararları çerçevesinde, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kontenjanlar ve koşullar dahilinde öğrenci alınmaktadır.
Yabancı Uyruklu kabul edilen öğrencilere, eğitim-öğretim ile ilgili konularda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Kararları ile Pamukkale Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Pamukkale Üniversitesi Lisans  Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Önlisans, Lisans Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yüksek Lisans ve Doktora:
Pamukkale Üniversitesi enstitüleri tarafından yürütülen lisansüstü öğretim programlarına başvuru, kabul ve kayıt koşulları, kontenjanlar ile genel ve özel koşullara ait uygulama esasları, “Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” çerçevesinde, hazırlanan “Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ile  düzenlenir ve uygulanır.

Öğrencilerin Üniversitemize Yerleştirilmeleri;

 

a) Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS),

b) Lisans Yerleştirme Sınavı ( LYS),

c) Özel Yetenek Sınavı,

d) Dikey Geçiş Sınavı (DGS),

e) Yatay Geçiş,

f) Yabancı Uyruklu Öğrenciler,

g) Yüksek Lisans ve Doktora, kapsamında yapılmaktadır.

 

YGS ve LYS sınavları sonucu Üniversitemize kayıt hakkı kazanan önlisans/lisans öğrencileri, ÖSYM tarafından ilan edilir ve o akademik yıl için ÖSYM ve Pamukkale Üniversitesi Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde kesin kayıtları yapılır.

 

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS):

Lise ve dengi okullardan mezun olan öğrenciler ÖSYM tarafından Yükseköğretime Geçiş Sınavı sonucu Ön Lisans Programlarına yerleştirilirler.

 

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS):

Lise ve dengi okullardan mezun olan öğrenciler ÖSYM tarafından Lisans Yerleştirme Sınavı sonucu Lisans Programlarına yerleştirilirler.

 

Özel Yetenek Sınavı:

ÖSYM tarafından belirlenen kontenjanlar ve koşullar dahilinde Üniversitemizin yapmış olduğu Özel Yetenek Sınavı sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen kesin kayıt tarihlerinde kayıtları yapılır.

 

Dikey Geçiş Sınavı (DGS):

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Programlarına Devamları Hakkındaki Yönetmelik gereğince, DGS sonucu yerleşen öğrencilerin belirlenen kesin kayıt tarihlerinde Lisans programlarına kayıtları yapılır.

 

Yatay Geçiş:

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senatoca belirlenen esaslar gereğince yatay geçiş kontenjanı ve koşulları dahilinde Üniversitemize öğrenci kaydı yapılmaktadır.

 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Kararları çerçevesinde, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kontenjanlar ve koşullar dahilinde öğrenci alınmaktadır.

Yabancı Uyruklu kabul edilen öğrencilere, eğitim-öğretim ile ilgili konularda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Kararları ile Pamukkale Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Pamukkale Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Önlisans, Lisans Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Yüksek Lisans ve Doktora:

Pamukkale Üniversitesi enstitüleri tarafından yürütülen lisansüstü öğretim programlarına başvuru, kabul ve kayıt koşulları, kontenjanlar ile genel ve özel koşullara ait uygulama esasları, “Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” çerçevesinde, hazırlanan “Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ile düzenlenir ve uygulanır.

 

 

© 2023 PAU