STAJLAR


Stajın amacı, öğrencilerin öğretim yoluyla elde ettikleri bilgi ve becerilerini ilgili sektördeki işyerlerinde uygulayarak güçlendirmelerini sağlamak, doğru karar verme becerilerini geliştirmek ve kendi alanlarında deneyim kazanmalarına olanak sağlamaktır. Müfredatlarında staj zorunluluğu bulunan programların öğrencileri, stajlarını kendilerinin seçeceği ve ilgili yönetim kurulunun onaylayacağı üniversitenin ilgili birimleri ile kamu/özel kurum ve kuruluşlarında ya da imzalanacak protokoller çerçevesinde yer alan işyerlerinde yapabilirler.