MADDİ DESTEK


Üniversitemiz öğrenim gören öğrencilerimize Üniversitemizin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı olarak (part-time) çalışma imkanı sunulmaktadır.

 

Ayrıca, Öğrencilerimizden ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerimize ücretsiz öğle yemeği bursu verilmektedir.

 

Öğrencilerimizden; kendisinin veya bakmakla yükümlü bulunan anne ve babasının herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadığını belgeleyen öğrencilerimizin tedavi ve ilaç giderleri karşılanmaktadır.

 

Öğrenim bursu, 5102 sayılı Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun kapsamında her yıl Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulunun belirlediği sayıdaki öğrenciye, Üniversitenin belirlediği öğrencilere verilir ve geri ödemesizdir.
Burslardan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu önlisans, lisans, lisansüstü öğrencileri öncelikli olarak yararlandırılır. Önlisans, lisans ve lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilere verilecek burslar belirlenirken bazı kriterler göz önüne alınır ve değerlendirme yapılır; genel koşullara bağlı olarak Üniversite Burs Komisyonunca belirlenen kontenjan durumuna bağlı burs verilecek öğrenciler tespit edilir.  Burs alan öğrencilerin bursunun devam ettirilmesinde akademik başarı öncelikle dikkate alınır. Başvurularda, başvuru kriterlerinin eşitliği durumunda, Üniversite Burs Komisyonu ilave kriterlere göre öğrenci tespit edebilir.

Öğrenim bursu, 5102 sayılı Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun kapsamında her yıl Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulunun belirlediği sayıdaki öğrenciye, Üniversitenin belirlediği öğrencilere verilir ve geri ödemesizdir.

 

Burslardan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu önlisans, lisans, lisansüstü öğrencileri öncelikli olarak yararlandırılır. Önlisans, lisans ve lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilere verilecek burslar belirlenirken bazı kriterler göz önüne alınır ve değerlendirme yapılır; genel koşullara bağlı olarak Üniversite Burs Komisyonunca belirlenen kontenjan durumuna bağlı burs verilecek öğrenciler tespit edilir. Burs alan öğrencilerin bursunun devam ettirilmesinde akademik başarı öncelikle dikkate alınır. Başvurularda, başvuru kriterlerinin eşitliği durumunda, Üniversite Burs Komisyonu ilave kriterlere göre öğrenci tespit edebilir.