TEDAVİ İMKANLARI

Üniversitemiz öğrenim gören öğrencilerimiz ve çalışan personelin ve yakınlarının sağlık sorunları için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Kınıklı Kampusundaki Mediko Merkezine başvurabilmektedir. Mediko Merkezinin poliklinik hizmetleri 08.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Ayrıca, öğrenci ve personellerimiz Üniversitemize ait Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimizden her dalda sağlık hizmeti alabilmektedir.

Öğrencilerimizden; kendilerinin veya bakmakla yükümlü bulunan anne ve babasının herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadığını belgeleyenlere sağlık kartı düzenlenmekte ve sağlık kartı verilen öğrencilerin tedavi ve ilaç giderleri Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.

Ayrıca, öğrencilerimize psikolojik danışmanlık ve destek hizmeti, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Eğitim, Uygulama Araştırma Merkezi biriminde verilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler için ise Türkiye’de geçerli olacak ve sağlık masraflarını karşılayacak uygun bir sağlık sigortası yaptırmaları tavsiye edilmekte ve öğrencilerin Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlık güvencesinden faydalanmaları konusunda gerekli bilgilendirme hizmetleri verilmektedir.