SİGORTA


Üniversitemiz öğrenim gören öğrencilerimiz Mediko Merkezinden ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimizden her dalda sağlık hizmeti alabilmektedir.

 

Öğrencilerimizden; kendilerinin veya bakmakla yükümlü bulunan anne ve babasının herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadığını belgeleyenlere sağlık kartı düzenlenmekte ve sağlık kartı verilen öğrencilerin tedavi ve ilaç giderleri Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimize psikolojik danışmanlık ve destek hizmeti, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Hizmet Binasındaki (Rektörlük Binası) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti Biriminde verilmektedir.

 

Yabancı uyruklu öğrenciler için ise Türkiye’de geçerli olacak ve sağlık masraflarını karşılayacak uygun bir sağlık sigortası yaptırmaları tavsiye edilmekte ve öğrencilerin Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlık güvencesinden faydalanmaları konusunda gerekli bilgilendirme hizmetleri verilmektedir.