GENEL KAYIT İŞLEMLERİ


Pamukkale Üniversitesinde kayıt işlemleri, Ölçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Kılavuzu ve kayıt takvimi esas alınarak her eğitim-öğretim yılı için Üniversite Senatosunun belirleyeceği tarihte başlar. Akademik takvim güz ve bahar yarıyılı ile yaz döneminden oluşur. Eğitim-öğretim güz ve bahar olmak üzere iki dönem esasına göre düzenlenir.

 

Pamukkale Üniversitesinde eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak her yıl ilan edilen tarihler arasında kayıtlarını yaptırmaktadırlar. Pamukkale Üniversitesine giriş ve kayıtlarla ilgili her türlü işlem, Pamukkale Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı başta olmak üzere ilgili Daire Başkanlığı ve akademik birimlerin işbirliği ile yürütülür.

 

Pamukkale Üniversitesine kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilere, üniversite web sayfasında kayıt sürecine ilişkin “öğrenci kayıt rehberi” yayınlanarak bilgi verilmektedir. Öğrenciler, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak Eylül ayında ilan edilen kayıt tarihlerinde, öğrenim katkı bedelini ilgili banka hesabına yatırdıktan sonra, Pamukkale Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı kayıt kabul bürolarına bizzat gelerek kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.

 

Pamukkale Üniversitesine kesin kaydını yaptıran öğrenciler, her dönem başında akademik takvimde belirlenen tarihler arasında Pamukkale Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre ders seçimlerini yaparak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrencilerin, eğitim-öğretim dönemi başlamadan Akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Eğitim-Öğretime ilişkin Katkı Paylarını/Öğrenim Ücretlerini, ilgili banka şubesii hesaplarına öğrenci numarası belirterek yatırdıktan sonra,  Öğrenci Bilgi Sistemine  kendi şifreleri ile giriş yaparak ders seçme ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

 

 

 

© 2023 PAU