AKTS KREDİLERİNİN OLUŞTURULMASI

 

Pamukkale Üniversitesinde yerel kredilerin yanısıra AKTS kredileri kullanılmaktadır. Yerel krediler derslerin haftalık saatlerine gore belirlenmektedir. 1 teorik ders saati 1 kredi iken, 1-4 arası uygulama saati ise 1 yerel krediye karşılık gelmektedir. Diğer taraftan üniversitemizde AKTS kredilerinin tespitinde ders saatleri ile beraber öğrencinin harcadığı bireysel zaman da dikkate alınmaktadır. AKTS kredileri öğrenci işyükü göz önünde tutularak belirlenmiştir.

 

Tıp fakültesi Tıp Doktorluğu ile Tıpta Uzmanlık programlarımızda yıl tabanlı diğer akademik birimlerdeki tüm programlarımız ise yarıyıl esaslı müfredata sahiptir. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki tüm program müfredatlarımız yarıyıl bazında 30 AKTS kredisi, yıl bazında ise 60 AKTS kredisi olacak şekilde göre düzenlenmiştir. Bir dersin AKTS kredisini oluşturan öğrenci yükü hesabında öğrencinin o ders için 1 yarıyılda/1 yılda gerçekleştirdiği etkinlikleri düşünülerek verilmiştir. Bu etkinliklerin listesi aşağıdaki gibidir.


 • Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)
 • Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
 • Ödevler
 • Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)
 • Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)
 • Laboratuvar Çalışması
 • Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)
 • Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)
 • Staj Çalışması
 • Alan Çalışması
 • Anabilim Dalı Akademik Etkinliği
 • Anabilim Dalı Akademik Etkinliği (Öğrenci)
 • Kısa Sınavlar(hazırlık süresi dahil)
 • Blok Sonu Değerlendirme (Kuramsal)
 • Blok Sonu Değerlendirme (Kuramsal)(Öğrenci)
 • Blok Sonu Değerlendirme (Sosyal)
 • Blok Sonu Değerlendirme (Sosyal)(Öğrenci)
 • Blok Sonu Değerlendirme (Uygulama, Mesleksel)
 • Blok Sonu Değerlendirme (Uygulama, Mesleksel)(Öğrenci)
 • Blok Sonu Değerlendirme (Mesleksel Beceriler)
 • Blok Sonu Değerlendirme (Mesleksel Beceriler)(Öğrenci)
 • Eğitsel Vizit
 • Eğitsel Vizit (Öğrenci)
 • Formatif
 • Formatif (Öğrenci)
 • Klinik Beceri, Uygulama, Hasta Hazırlama, Klinik, Ameliyathane
 • Klinik Beceri, Uygulama, Hasta Hazırlama, Klinik, Ameliyathane (Öğrenci)
 • Modül Sonu Değerlendirme
 • Modül Sonu Değerlendirme (Öğrenci)
 • Grup Oturumları (PDÖ, Task, Seminer, Panel)
 • Grup Oturumları (PDÖ, Task, Seminer, Panel) (Öğrenci)
 • Poliklinik Eğitimi
 • Poliklinik Eğitimi (Öğrenci)
 • Uygulama (Lab, Mesleksel Bec., Diğer)
 • Uygulama (Lab, Mesleksel Bec., Diğer) (Öğrenci)

 

AKTS kredilerinin belirlenmesinde öncelikle üniversite genelinde ya da akademik birim düzeyinde ortak olan dersler ele alınmış, bu derslerin yarıyıllık/yıllık öğrenci yükleri belirlenmiş, daha sonra da programların kendi derslerinin öğrenci yükleri tespit edilmiştir. AKTS kredileri tespit edilirken her bir program bağımsız olarak planlanmış, her programın toplam öğrenci yükü yarıyıl için 780-900 saat, bir yıl için ise 1560-1800 saat arasında olacak şekilde belirlenmiştir. Her bir dersin her bir program için AKTS kredisi de bu toplam öğrenci yükü dikkate alınarak hesaplanmıştır. Yani üniversitemizde 1 AKTS kredisi 26-30 saat arası bir öğrenci yüküne karşılık gelmektedir.

 

AKTS kredisini tespit eden öğrenci yükleri, ilgili programın yürütüldüğü bölüm kurulunun çalışmaları ile tespit edilmiştir. İş yüklerinin sınanması için öğrenci anket çalışmaları yapılmaktadır.