ENGELLİ ÖĞRENCİ İMKANLARI

Üniversitemizde engelli öğrencilerin Üniversitemize kayıtları sırasında fiziksel yardım ve kayıt yaptırma önceliği sağlanmakta,

Üniversitemizce engelli öğrencilerimizin idari, fiziksel, sosyal ve burs ihtiyaçlarını tespit ederek bu ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilerin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde yaşam ortamlarının iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Bu bağlamda Üniversitemizdeki engelli öğrencilere yönelik olarak; Kınıklı Kampusundaki tüm binalarımızda asansör bulunmakta, rampa ve tuvaletler engelli öğrencilere yönelik olarak dizayn edilmiş, otoparklarda engellilere uygun araç yerleri sağlanmış, kampus içi yaya yolları engellilere uygun hale getirilmiştir.

Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü;

14/08/2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği” gereği 02.05.2017 tarih ve 9/6 sayılı Üniversitemiz Senato toplantısında kabul edilen Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi' nin 5 inci maddesine istinaden Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü kurulmuştur.

Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü’nün misyonu engelli öğrencilerin evrensel ve insan haklarına ilişkin değerler ışığında, güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak, ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma- geliştirme ve uygulama yapma haklarının gözetilmesi, engellerine rağmen toplumsal, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü’nün vizyonu, herkesin yerleşke içerisinde yer alan tüm mekanlara, hizmetlere ve bilgi kaynaklarına erişebilmesini sağlamaktır.

Koordinatörlükte; Koordinatör ve 2 idari personel görev yapmaktadır.