2102 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (TEZSİZ) (İ.Ö.)

GENEL BİLGİLER
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin hükümleri uygulanır. Sınıf öğretmenliği yüksek lisans programı sınıf öğretmenliği bölümü için yüksek lisans eğitimi imkanı sunar. Programın dili Türkçedir.Ama kabul edilen öğrencilerin yabancı alan yazını takip edecek ve anlayacak düzeyde İngilizceye sahip olmaları beklenmektedir. Yüksek lisans eğitimi ders, yeterlik sınavı ve tez savunması olmak üzere üç kısımdan oluşur. Programa kabul edilen öğrenciler en az 12 kredilik dersi almak ve başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Derslerde başarılı olan öğrencilerin, Anabilim Dalı tarafından atanan bir danışmanın yönetiminde bir yüksek lisans tezi hazırlayıp tez sınavında başarılı olmaları gerekir.

Amaçlar
Sınıf öğretmenliği yüksek lisans programının temel amacı öğretim ve araştırmaya karşı olumlu tutuma sahip ve kendi alanlarında gerekli profesyonel becerilere sahip akademisyenler yetiştirmektir. Programı tamamlayan öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşamında öğrencileri için doğru bir model oluşturan, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, bilgi ve becerilerini sürekli geliştiren, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip uzman olmaları beklenmektedir.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Bir öğrenci 21 krediyi en az 3.00 ortalama ile tamamlamalı, en az 1 araştırma semineri vermeli ve tez hazırlamalıdır.

İstihdam Olanakları
Mezun olan öğrenciler eğitim uzmanı olarak ilköğretim okullarında çalışabilmektedirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Sınıf Öğretmenliği alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Bir öğrenci 21 krediyi en az 3.00 ortalama ile tamamlamalı, en az 1 araştırma semineri vermeli ve tez hazırlamalıdır.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. HÜSEYİN KIRAN  hkiran@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Alanı ile ilgili ileri düzeyde alan bilgisine sahip olur ve bunu gerçek öğretim ortamlarında kullanır.
2Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
3Alanında uzmanlık gerektiren problemlere nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SNO 546 ÖĞRENME KURAMLARI 3+0 6 Zorunlu
SNO 561 TEMEL EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 3+0 6 Zorunlu
SNO 578 ÖĞRENME STİLLERİ VE STRATEJİLERİ 3+0 6 Zorunlu
- Seçmeli-1 3+0 6 Seçmeli
- Seçmeli-1 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SNO 584 SINIF YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 3+0 6 Zorunlu
SNO 562 TEMEL EĞİTİMDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3+0 6 Zorunlu
- Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
- Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
- Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SNO 599 BİTİRME PROJESİ 0+0 30 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03
BİTİRME PROJESİZ   
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ   
ÖĞRENME KURAMLARIZ  
ÖĞRENME STİLLERİ VE STRATEJİLERİZ***
SINIF YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARZ   
TEMEL EĞİTİMDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİZ   
TEMEL EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRMEZ   
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03
EĞİTİM BİLİMİ FELSEFESİS   
EĞİTİM ETİĞİS   
FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİS   
HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİS   
HAYAT VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİS   
İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE KURAM VE UYGULAMALARS   
İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİS   
MATEMATİK ÖĞRETİMİS   
MÜZİK ÖĞRETİMİS   
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE SORUNLARIS   
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİS   
TÜRKÇE ÖĞRETİMİS   
TÜRKİYE'DE EĞİTİM POLİTİKALARI VE UYGULAMALARIS   
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2022 PAU