2909 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK DR.

GENEL BİLGİLER
Pamukkale Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenim vermeye başlamıştır. Eğitim öğretim faaliyetleri, alanında uzman öğretim elemanlarından oluşan ve dinamik bir kadroyla, alandaki gelişme ve değişmelere uygun, demokratik ve katılımcı bir ortamda gerçekleştirilmektedir.

Amaçlar
PAÜ Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı eğitiminin temel amacı, bilimsel düşünebilen, araştıran, sorgulayan, kendini sürekli yenileyen ve insancıl yaşam anlayışını benimsemiş; mesleki etik ilke, kural ve yasalara bağlı; adalet, aile ve sosyal hizmetler, eğitim, sağlık, endüstri, emniyet teşkilatı ve silahlı kuvvetler gibi sektörlerdeki kurumlarda çalışabilecek birincil düzeyde önleyici ve koruyucu ruh sağlığı hizmeti sunan psikolojik danışmanlar yetiştirmektir.


Kabul Koşulları
ALES; YDS/YÖKDİL; Mezuniyet notu ile PDR alanında tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak

Mezuniyet Koşulları
Lisansüstü ders programından alınan derslerin başarılı bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasından sonra tez çalışması, danışman öğretim üyesinin nezaretinde yapılarak teslim edilmelidir. Ayrıca, bu tez çalışmasının atanacak jüri önünde sözlü olarak başarılı bir şekilde sunulması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans ve lisansüstü programı mezunları; Milli Eğitim Bakanlığı’na okullarda ve rehberlik ve araştırma merkezlerinde, özel okul ve dershanelerde, üniversitelerdeki psikolojik danışma ve rehberlik merkezlerinde psikolojik danışman ve/veya rehber öğretmen olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca, özel eğitim-rehabilitasyon merkezlerinde, endüstri kurumları insan kaynakları birimlerinde ve Adalet Bakanlığı'na bağlı aile ve çocuk mahkemelerinde görev yapabilmektedirler. Bu istihdam olanaklarına ek olarak lisanüstü programlardan mezun olan psikolojik danışmanlar üniversitelerde akademik personel kadrolarına da başvurabilmektedirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Lisansüstü ders programından alınan derslerin başarılı bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasından sonra tez çalışması, danışman öğretim üyesinin nezaretinde yapılarak teslim edilmelidir. Ayrıca, bu tez çalışmasının atanacak jüri önünde sözlü olarak başarılı bir şekilde sunulması gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. ABDURRAHMAN TANRIÖĞEN  atogen@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
PDR 601 İLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAM VE TEKNİKLERİ 3+0 10 Zorunlu
PDR 602 İLERİ BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE UYGULAMASI 2+2 10 Zorunlu
- PDR DR Seçmeli 1 3+0 10 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : PDR DR Seçmeli 1

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
PDR 604 DOKTORA SEMİNER I 0+2 10 Zorunlu
PDR 603 İLERİ İSTATİSTİK, ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK 3+0 10 Zorunlu
- PDR DR Seçmeli 2 3+0 10 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : PDR DR Seçmeli 2

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
PDR 619 İLERİ GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE UYGULAMASI 2+2 10 Zorunlu
PDR 621 DOKTORA SEMİNER II 0+2 10 Zorunlu
- PDR DR Seçmeli 3 3+0 10 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : PDR DR Seçmeli 3

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
PDR 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
PDR 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
PDR 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
PDR 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
PDR 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
PDR 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
PDR 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
PDR 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Seçmeli derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2023 PAU