1627 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ DR.

GENEL BİLGİLER
Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

Amaçlar
Biyomedikal Mühendisliği Doktora Programı; Biyomedikal Mühendisliği kapsamındaki alanlarda bilgi üretimine katkıda bulunan özgün çalışmalar yapabilen, Yapılan akademik çalışmaların çıktılarının üretim ve hizmet sektörüne uyarlanması ve kullanımında liderlik edebilen, Alanındaki akademik birimlerde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütebilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


Kabul Koşulları
Biyomedikal Mühendisliği Doktora Programı'na Biyomedikal Mühendisliği tezli yüksek lisans programı mezunları başvurabilmektedir. Adayların ALES'den sayısal puan türünde en az 65 ve YDS veya geçerliliği Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınavından en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları
Biyomedikal Mühendisliği Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bir eğitim öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

İstihdam Olanakları
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Biyomedikal Mühendisliği Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Biyomedikal Mühendisliği Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bir eğitim öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIDoç. Dr. SEVİLAY ÇETİN  scetin@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BMM 616 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ TEKNİKLER 1 3+0 7,5 Zorunlu
- Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BMM 501 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNDE LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE GÜVENLİĞİ 3+07,5Seçmeli
BMM 502 MAKROSİKLİK BİLEŞİKLERİN YAPISI VE SENTEZİ 3+07,5Seçmeli
BMM 503 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLERİ İÇİN İLERİ MATEMATİK 3+07,5Seçmeli
BMM 504 MALZEMELERİN KARAKTERİZASYONU: X-IŞINLARI SAÇILMA YÖNTEMİ VE UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
BMM 505 MAKRO VE NANOMALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ 3+07,5Seçmeli
BMM 506 NANOBİLİM VE MÜHENDİSLİKTE FİZİKSEL KURAMLAR 3+07,5Seçmeli
BMM 507 MALZEMELERİN KRİSTAL YAPISI 3+07,5Seçmeli
BMM 508 BİYOSENSÖR UYGULAMALARI 2+17,5Seçmeli
BMM 509 CANLI SİSTEMLERİN BİYOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
BMM 510 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNDE KÜTLE SPEKTROMETRİSİ 3+07,5Seçmeli
BMM 511 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNDE YARIİLETKEN AYGITLAR 3+07,5Seçmeli
BMM 512 İLERİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK 3+07,5Seçmeli
BMM 513 BİYOMEDİKAL ENSTRÜMANTASYONDA YENİ TEKNOLOJİLER 3+07,5Seçmeli
BMM 514 BİYOMEDİKAL CİHAZLARDA KULLANILAN REFERANS MALZEMELER 3+07,5Seçmeli
BMM 515 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNDE SÜPERİLETKENLİK VE MANYETİZMA TEKNOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
BMM 516 BİYOSENSÖR FİZİĞİ 3+07,5Seçmeli
BMM 517 ELEKTRON MİKROSKOPİSİ 3+07,5Seçmeli
BMM 519 FTALOSİYANİN BİLEŞİKLERİNİN KİMYASI 3+07,5Seçmeli
BMM 520 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNDE KALİTE YÖNETİM 3+07,5Seçmeli
BMM 521 BİOAYİRMA 3+07,5Seçmeli
BMM 522 MİKROBİYAL BİYOSENSÖRLER 3+07,5Seçmeli
BMM 524 KANSER HÜCRELERİNDE SİNYAL İLETİMİ 3+07,5Seçmeli
BMM 525 BİYOMEDİKAL SİNYAL İŞLEME 3+07,5Seçmeli
BMM 526 BİYOMEDİKAL CİHAZLARDA KALİBRASYON 3+07,5Seçmeli
BMM 527 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNDE HIZLI TESPİT YÖNTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
BMM 528 MOLEKÜLER TEKNİKLER 3+07,5Seçmeli
BMM 530 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNDE NANOTEKNOLOJİ 3+07,5Seçmeli
BMM 532 HÜCRE KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ 3+07,5Seçmeli
BMM 600 REZONANSLI GÜÇ DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİ 3+07,5Seçmeli
BMM 602 MOLEKÜLER TOKSİKOLOJİ 3+07,5Seçmeli
BMM 604 KÖK HÜCRE VE GEN TEDAVİSİ 3+07,5Seçmeli
BMM 609 HIZLI TESPİT SİSTEMLERİNDE VALİDASYON VE VERİFİKASYON 2+17,5Seçmeli
BMM 610 BİYOMEDİKAL FANTOM UYGULAMALARI 2+17,5Seçmeli
BMM 611 NMR TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
BMM 612 FOTOSENSİTİZER BİLEŞİKLERİN KİMYASI 3+07,5Seçmeli
BMM 614 ALAN ETKİLİ BİYOSENSÖRLER 3+07,5Seçmeli
BMM 615 BİYOSENSÖRLERİN ELEKTRİKSEL ANALİZ YÖNTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
BMM 618 BİYOMEDİKAL ENSTRUMANTASYONDA İLERİ HİJYEN VE SANITASYON UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
BMM 619 İLAÇ TASARIMINDA KİMYASAL YÖNTEMLER VE UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
BMM 620 NANOBİLİM 3+07,5Seçmeli
BMM 621 BİYOLOJİK AYIRMA TEKNİKLERİ 3+07,5Seçmeli
BMM 623 BİYOSUÇLARDA BİYORİSK VE BİYOSAVUNMA 3+07,5Seçmeli
BMM 624 BİYOLOJİK HARP MADDELERİ VE TESPİT YÖNTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
BMM 675 BIYOMEDIKALDE X-IŞINLARI UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
ELK 521 OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ 3+07,5Seçmeli
ELK 594 MİKROELEKTROMEKANİK SİSTEMLERE GİRİŞ 3+07,5Seçmeli
ELK 601 DC-DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
ELK 602 YÜKSEK GÜÇ YOĞUNLUKLU ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAKLARININ TASARIMI 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BMM 601 DOKTORA SEMİNERİ 1 0+2 7,5 Zorunlu
- Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BMM 501 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNDE LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE GÜVENLİĞİ 3+07,5Seçmeli
BMM 502 MAKROSİKLİK BİLEŞİKLERİN YAPISI VE SENTEZİ 3+07,5Seçmeli
BMM 503 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLERİ İÇİN İLERİ MATEMATİK 3+07,5Seçmeli
BMM 504 MALZEMELERİN KARAKTERİZASYONU: X-IŞINLARI SAÇILMA YÖNTEMİ VE UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
BMM 505 MAKRO VE NANOMALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ 3+07,5Seçmeli
BMM 506 NANOBİLİM VE MÜHENDİSLİKTE FİZİKSEL KURAMLAR 3+07,5Seçmeli
BMM 507 MALZEMELERİN KRİSTAL YAPISI 3+07,5Seçmeli
BMM 508 BİYOSENSÖR UYGULAMALARI 2+17,5Seçmeli
BMM 509 CANLI SİSTEMLERİN BİYOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
BMM 510 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNDE KÜTLE SPEKTROMETRİSİ 3+07,5Seçmeli
BMM 511 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNDE YARIİLETKEN AYGITLAR 3+07,5Seçmeli
BMM 512 İLERİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK 3+07,5Seçmeli
BMM 513 BİYOMEDİKAL ENSTRÜMANTASYONDA YENİ TEKNOLOJİLER 3+07,5Seçmeli
BMM 514 BİYOMEDİKAL CİHAZLARDA KULLANILAN REFERANS MALZEMELER 3+07,5Seçmeli
BMM 515 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNDE SÜPERİLETKENLİK VE MANYETİZMA TEKNOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
BMM 516 BİYOSENSÖR FİZİĞİ 3+07,5Seçmeli
BMM 517 ELEKTRON MİKROSKOPİSİ 3+07,5Seçmeli
BMM 519 FTALOSİYANİN BİLEŞİKLERİNİN KİMYASI 3+07,5Seçmeli
BMM 520 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNDE KALİTE YÖNETİM 3+07,5Seçmeli
BMM 521 BİOAYİRMA 3+07,5Seçmeli
BMM 522 MİKROBİYAL BİYOSENSÖRLER 3+07,5Seçmeli
BMM 524 KANSER HÜCRELERİNDE SİNYAL İLETİMİ 3+07,5Seçmeli
BMM 525 BİYOMEDİKAL SİNYAL İŞLEME 3+07,5Seçmeli
BMM 526 BİYOMEDİKAL CİHAZLARDA KALİBRASYON 3+07,5Seçmeli
BMM 527 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNDE HIZLI TESPİT YÖNTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
BMM 528 MOLEKÜLER TEKNİKLER 3+07,5Seçmeli
BMM 530 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNDE NANOTEKNOLOJİ 3+07,5Seçmeli
BMM 532 HÜCRE KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ 3+07,5Seçmeli
BMM 600 REZONANSLI GÜÇ DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİ 3+07,5Seçmeli
BMM 602 MOLEKÜLER TOKSİKOLOJİ 3+07,5Seçmeli
BMM 604 KÖK HÜCRE VE GEN TEDAVİSİ 3+07,5Seçmeli
BMM 609 HIZLI TESPİT SİSTEMLERİNDE VALİDASYON VE VERİFİKASYON 2+17,5Seçmeli
BMM 610 BİYOMEDİKAL FANTOM UYGULAMALARI 2+17,5Seçmeli
BMM 611 NMR TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
BMM 612 FOTOSENSİTİZER BİLEŞİKLERİN KİMYASI 3+07,5Seçmeli
BMM 614 ALAN ETKİLİ BİYOSENSÖRLER 3+07,5Seçmeli
BMM 615 BİYOSENSÖRLERİN ELEKTRİKSEL ANALİZ YÖNTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
BMM 618 BİYOMEDİKAL ENSTRUMANTASYONDA İLERİ HİJYEN VE SANITASYON UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
BMM 619 İLAÇ TASARIMINDA KİMYASAL YÖNTEMLER VE UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
BMM 620 NANOBİLİM 3+07,5Seçmeli
BMM 621 BİYOLOJİK AYIRMA TEKNİKLERİ 3+07,5Seçmeli
BMM 623 BİYOSUÇLARDA BİYORİSK VE BİYOSAVUNMA 3+07,5Seçmeli
BMM 624 BİYOLOJİK HARP MADDELERİ VE TESPİT YÖNTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
BMM 675 BIYOMEDIKALDE X-IŞINLARI UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
ELK 521 OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ 3+07,5Seçmeli
ELK 594 MİKROELEKTROMEKANİK SİSTEMLERE GİRİŞ 3+07,5Seçmeli
ELK 601 DC-DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
ELK 602 YÜKSEK GÜÇ YOĞUNLUKLU ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAKLARININ TASARIMI 3+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BMM 603 DOKTORA SEMİNERİ 2 0+2 7,5 Zorunlu
FBE 610 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK 3+0 7,5 Zorunlu
FBE 896 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+2 7,5 Zorunlu
FBE 897 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0 7,5 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BMM 605 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
BMM 606 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BMM 605 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
BMM 606 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BMM 605 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
BMM 606 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BMM 605 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
BMM 606 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Seçmeli derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU