1629 ENERJİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİLERİ DR.

GENEL BİLGİLER


AmaçlarKabul Koşulları


Mezuniyet Koşulları
Lisansüstü ders programından alınan derslerin başarılı bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasından sonra tez çalışması, danışman öğretim üyesinin nezaretinde yapılarak teslim edilmelidir. Ayrıca, bu tez çalışmasının atanacak jüri önünde sözlü olarak başarılı bir şekilde sunulması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları


Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Enerji Yönetimi ve Teknolojileri Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Lisansüstü ders programından alınan derslerin başarılı bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasından sonra tez çalışması, danışman öğretim üyesinin nezaretinde yapılarak teslim edilmelidir. Ayrıca, bu tez çalışmasının atanacak jüri önünde sözlü olarak başarılı bir şekilde sunulması gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. ÖMER ALTAN DOMBAYCI  adombayci@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Enerji yönetimi alanında mesleki konularda bilgi sahibidir ve mevcut bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygulamada kullanır.
2Enerji yönetimi ve teknolojileri alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4Enerji yönetimiyle ilgili yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5Enerji yönetimi alanı ile ilgili problemleri tanımlar, analiz ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6Kuramsal ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
7Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
8Enerji yönetimi alanındaki uygulamaların sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların enerji yönetimi alanındaki uygulamalara getirdiği kısıtların farkındadır.
9Enerji Yönetim Sistemleri Uygulamalarının takibini yapar.
10 Alanında her türlü proje geliştirebilme ve uygulama bilgi ve becerisi, sorumluluğu altında çalışanları projeye dahil etme bilinci, meslek etkinliklerini planlama ve yönetme becerisi.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EYT 547 İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ 3+0 7,5 Zorunlu
- Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EYT 506 ENERJİ VE ÇEVRE HUKUKU 3+07,5Seçmeli
EYT 508 ENERJİDE GİRİŞİMCİLİK 3+07,5Seçmeli
EYT 509 ENERJİDE PROJE YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
EYT 510 ENERJİ EKONOMİSİ VE POLİTİKALARI 3+07,5Seçmeli
EYT 511 ENERJİ GÜVENLİĞİ’NİN ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİĞİ 3+07,5Seçmeli
EYT 512 SANAYİDE ENERJİ YÖNETİMİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 3+07,5Seçmeli
EYT 513 ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
EYT 514 ENERJİ PİYASALARI VE MODELLEMESİ 3+07,5Seçmeli
EYT 515 HİDROJEN VE YAKIT PİLİ TEKNOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
EYT 516 FOTOVOLTAİK SİSTEMLER 3+07,5Seçmeli
EYT 517 RÜZGAR ENERJİSİ VE TEKNOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
EYT 519 SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ KULLANIMI 3+07,5Seçmeli
EYT 521 BİLEŞİK ISI-GÜÇ SİSTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
EYT 522 BİNALARDA ENERJİ SİSTEMLERİ VE TESİSATI 3+07,5Seçmeli
EYT 523 EKSERJİ VE TERMOEKONOMİK ANALİZ 3+07,5Seçmeli
EYT 525 ELEKTRİK TESİSLERİNDE ENERJİ KALİTESİ 3+07,5Seçmeli
EYT 527 ELEKTRONİK GÜÇ KONVERTÖRLERİ 3+07,5Seçmeli
EYT 528 ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ 3+07,5Seçmeli
EYT 531 PLC İLE OTOMATİK KONTROL 3+07,5Seçmeli
EYT 532 SOĞUTMA TEKNİKLERİ 3+07,5Seçmeli
EYT 535 BİYOGAZ, BİYOKÜTLE VE BİYODİZEL 3+07,5Seçmeli
EYT 538 ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNİN ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
EYT 539 ISI POMPALARI VE UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
EYT 540 İLERİ MALZEMELER 3+07,5Seçmeli
EYT 541 KÜRESEL ISINMA VE ENERJİ 3+07,5Seçmeli
EYT 544 MALZEMELERİN KARAKTERİZASYONU: X-IŞINLARI SAÇILMA YÖNTEMİ VE UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
EYT 546 NANOBİLİM VE MÜHENDİSLİKTE FİZİKSEL KURAMLAR 3+07,5Seçmeli
EYT 548 ENERJİ ANALİZİ 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EYT 501 ENERJİ FİZİĞİ 3+0 7,5 Zorunlu
EYT 698 DOKTORA SEMİNERİ-I 0+2 7,5 Zorunlu
- Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EYT 506 ENERJİ VE ÇEVRE HUKUKU 3+07,5Seçmeli
EYT 508 ENERJİDE GİRİŞİMCİLİK 3+07,5Seçmeli
EYT 509 ENERJİDE PROJE YÖNETİMİ 3+07,5Seçmeli
EYT 510 ENERJİ EKONOMİSİ VE POLİTİKALARI 3+07,5Seçmeli
EYT 511 ENERJİ GÜVENLİĞİ’NİN ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİĞİ 3+07,5Seçmeli
EYT 512 SANAYİDE ENERJİ YÖNETİMİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 3+07,5Seçmeli
EYT 513 ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
EYT 514 ENERJİ PİYASALARI VE MODELLEMESİ 3+07,5Seçmeli
EYT 515 HİDROJEN VE YAKIT PİLİ TEKNOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
EYT 516 FOTOVOLTAİK SİSTEMLER 3+07,5Seçmeli
EYT 517 RÜZGAR ENERJİSİ VE TEKNOLOJİSİ 3+07,5Seçmeli
EYT 519 SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ KULLANIMI 3+07,5Seçmeli
EYT 521 BİLEŞİK ISI-GÜÇ SİSTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
EYT 522 BİNALARDA ENERJİ SİSTEMLERİ VE TESİSATI 3+07,5Seçmeli
EYT 523 EKSERJİ VE TERMOEKONOMİK ANALİZ 3+07,5Seçmeli
EYT 525 ELEKTRİK TESİSLERİNDE ENERJİ KALİTESİ 3+07,5Seçmeli
EYT 527 ELEKTRONİK GÜÇ KONVERTÖRLERİ 3+07,5Seçmeli
EYT 528 ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ 3+07,5Seçmeli
EYT 531 PLC İLE OTOMATİK KONTROL 3+07,5Seçmeli
EYT 532 SOĞUTMA TEKNİKLERİ 3+07,5Seçmeli
EYT 535 BİYOGAZ, BİYOKÜTLE VE BİYODİZEL 3+07,5Seçmeli
EYT 538 ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNİN ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
EYT 539 ISI POMPALARI VE UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
EYT 540 İLERİ MALZEMELER 3+07,5Seçmeli
EYT 541 KÜRESEL ISINMA VE ENERJİ 3+07,5Seçmeli
EYT 544 MALZEMELERİN KARAKTERİZASYONU: X-IŞINLARI SAÇILMA YÖNTEMİ VE UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
EYT 546 NANOBİLİM VE MÜHENDİSLİKTE FİZİKSEL KURAMLAR 3+07,5Seçmeli
EYT 548 ENERJİ ANALİZİ 3+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBE 610 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK 3+0 7,5 Zorunlu
EYT 699 DOKTORA SEMİNERİ-II 0+2 7,5 Zorunlu
FBE 897 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0 7,5 Zorunlu
FBE 896 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+2 7,5 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EYT 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
EYT 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EYT 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
EYT 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EYT 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
EYT 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
EYT 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
EYT 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİKZ          
DOKTORA SEMİNERİ-IZ * * ***  
DOKTORA SEMİNERİ-IIZ          
DOKTORA TEZİZ          
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ          
ENERJİ FİZİĞİ Z**********
GELİŞİM VE ÖĞRENMEZ          
İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİZ**********
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ          
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRMEZ          
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ          
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ          
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
BİLEŞİK ISI-GÜÇ SİSTEMLERİ S**********
BİNALARDA ENERJİ SİSTEMLERİ VE TESİSATI S**********
BİYOGAZ, BİYOKÜTLE VE BİYODİZEL S**********
EKSERJİ VE TERMOEKONOMİK ANALİZ S**********
ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNİN ANALİZİ S**********
ELEKTRİK TESİSLERİNDE ENERJİ KALİTESİ S**********
ELEKTRONİK GÜÇ KONVERTÖRLERİ S**********
ENERJİ ANALİZİS          
ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ S**********
ENERJİ EKONOMİSİ VE POLİTİKALARI S**********
ENERJİ GÜVENLİĞİ’NİN ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİĞİ S**********
ENERJİ PİYASALARI VE MODELLEMESİ S**********
ENERJİ VE ÇEVRE HUKUKU S**********
ENERJİDE GİRİŞİMCİLİK S**********
ENERJİDE PROJE YÖNETİMİ S**********
FOTOVOLTAİK SİSTEMLERS**********
HİDROJEN VE YAKIT PİLİ TEKNOLOJİSİ S**********
ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ S**********
ISI POMPALARI VE UYGULAMALARI S**********
İLERİ MALZEMELER S**********
KÜRESEL ISINMA VE ENERJİ S**********
MALZEMELERİN KARAKTERİZASYONU: X-IŞINLARI SAÇILMA YÖNTEMİ VE UYGULAMALARI S**********
NANOBİLİM VE MÜHENDİSLİKTE FİZİKSEL KURAMLARS**********
PLC İLE OTOMATİK KONTROL S**********
RÜZGAR ENERJİSİ VE TEKNOLOJİSİ S**********
SANAYİDE ENERJİ YÖNETİMİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ S**********
SOĞUTMA TEKNİKLERİ S**********
SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ KULLANIMI S**********
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2021 PAU