1631 TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ DR.

GENEL BİLGİLER


AmaçlarKabul Koşulları


Mezuniyet Koşulları
Lisansüstü ders programından alınan derslerin başarılı bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasından sonra tez çalışması, danışman öğretim üyesinin nezaretinde yapılarak teslim edilmelidir. Ayrıca, bu tez çalışmasının atanacak jüri önünde sözlü olarak başarılı bir şekilde sunulması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları


Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Tekstil Mühendisliği Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Lisansüstü ders programından alınan derslerin başarılı bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasından sonra tez çalışması, danışman öğretim üyesinin nezaretinde yapılarak teslim edilmelidir. Ayrıca, bu tez çalışmasının atanacak jüri önünde sözlü olarak başarılı bir şekilde sunulması gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. YILDIRAY TURHAN  yturhan@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, araştırır; bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2Temel bilimler ve matematik alanlarında bilgiyi anlar, değerlendirir, yorumlar ve uygular.
3Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
4Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemlerin kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
5Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular.
6Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
7Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır.
8Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarını ihtiyaç/problem ortaya çıktığında inceler ve öğrenir.
9Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder.
10Alanı ile ilgili problemleri çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
11Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir.
12Karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
13Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular.
14Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırma sürecinde karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
15Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
16Araştırmalarında bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
17Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
18Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
19Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
20Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TEK 621 TEKSTİL MALZEMELERİNDE TEST YÖNTEMLERİ VE KARAKTERİZASYONU 3+0 7,5 Zorunlu
- Seçmeli - 1 3+0 7,5 Seçmeli
- Seçmeli - 1 3+0 7,5 Seçmeli
- Seçmeli - 1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli - 1

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TEK 611 TEKSTİLDE İSTATİSTKSEL DENEY TASARIMI 3+0 7,5 Zorunlu
TEK 698 DOKTORA SEMİNER 1 0+2 7,5 Zorunlu
- Seçmeli - 2 3+0 7,5 Seçmeli
- Seçmeli - 2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli - 2

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBE 897 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0 7,5 Zorunlu
FBE 896 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+2 7,5 Zorunlu
FBE 610 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK 3+0 7,5 Zorunlu
TEK 699 DOKTORA SEMİNER 2 0+2 7,5 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TEK 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
TEK 667 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TEK 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
TEK 667 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TEK 667 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
TEK 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TEK 667 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
TEK 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19PY 20
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİKZ                    
DOKTORA SEMİNER 1Z                    
DOKTORA SEMİNER 2Z                    
DOKTORA TEZİZ                    
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ                    
GELİŞİM VE ÖĞRENMEZ                    
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ                    
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRMEZ                    
TEKSTİL MALZEMELERİNDE TEST YÖNTEMLERİ VE KARAKTERİZASYONUZ                    
TEKSTİLDE İSTATİSTKSEL DENEY TASARIMIZ                    
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ                    
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ                    
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19PY 20
AÇIK UÇ İPLİKÇİLİĞİS                    
DENİM KUMAŞLARIN TERBİYE İŞLEMLERİS                    
DİGİTAL TEKSTİL BASKICILIĞIS                    
DOĞAL BOYALAR İLE TEKSTİL MALZEMELERİNİN RENKLENDİRİLMESİ VE FONKSİYONEL ÖZELLİK KAZANDIRILMASIS                    
İLERİ TEKSTİL LİFLERİ, ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE SON UYGULAMALARIS                    
KARMAŞIK ÖRME KUMAŞ YAPILARI VE UYGULAMALARIS                    
KUMAŞ YAPILARINDA İLERİ KONULARS                    
TEKNİK TEKSTİL TASARIMIS                    
TEKSTİL KOMPOZİT TASARIMIS                    
TEKSTİL MAKİNALARINDA ÖLÇME VE KONTROL MEKANİZMALARIS                    
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMS                    
TEKSTİL ÖN TERBİYESİNDE YENİ TEKNOLOJİLERS                    
TEKSTİLDE BALİSTİK VE DARBE TEORİsiS                    
ÜÇ BOYUTLU DOKUMA KUMAŞ TASARIMI VE ÖZELLİKLERİS                    
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2022 PAU