285 FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

GENEL BİLGİLER
Program Adı: Fiyoterapi ve Rehabilitasyon Öğretim Dili: Türkçe Öğretim Süresi: 4 yıl Programımız 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Amaçlar
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı'nın amacı lisans düzeyinde fizyoterapist yetiştirmektir. Ülkemizin fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetini karşılamak üzere nitelikli ve kaliteli fizyoterapist yetiştirmek, fizyoterapi mesleğinin devamlılığını koruyarak, gelişimini sağlayarak ve yaygınlaştırarak toplum sağlığına en iyi fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetini verebilmektir. Ülkemizde fizyoterapi ve rehabilitasyon bilim dalı içerisinde eğitim veren kurumların standartlarını belirleyebilen lider konumunda olmak, güçlü bir akademik kadroya sahip olmak, alanında ulusal ve uluslar arası projelerde yer almak ve en iyi ve en çok tercih edilen program olmaktır.


Kabul Koşulları
Lise Mezunu olmak ve Öğrenci Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından organize edilen giriş sınavını kazanmak.

Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin müfredatta bulunan zorunlu uygulamaları da içeren, zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği belirlenen minimum 240 AKTS 'nin tamamlaması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları
Devlet ve özel hastanelerde, üniversite hastanelerinde, Kaplıca merkezleri, huzurevleri, özel eğitim merkezleri, spor klüpleri, rehabilitasyon merkezlerinde fizyoterapist olarak çalışabilirler. Ayrıca Üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlarına katılabilirler.

Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Lisans Diploması derecesi alırlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin müfredatta bulunan zorunlu uygulamaları da içeren, zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği belirlenen minimum 240 AKTS 'nin tamamlaması gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. UMMUHAN BAŞ ASLAN  umbaslan@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIProf. Dr. FATMA ÜNVER  funver@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi TUBA CAN AKMAN  tubacan@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ - TEMEL ALAN İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TIP 131 ANATOMİ - I 4+3 6 Zorunlu
TIP 133 FİZYOLOJİ - I 3+2 6 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
FZR 101 REHABİLİTASYON VE ETİK PRENSİPLER 2+0 2 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli I 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli I 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli I 2+0 2 Seçmeli
- Fizyoterapi Seçmeli I 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli II 2+0 2 Seçmeli
- Yabancı Dil I 2+0 2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli I 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli I
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli II
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizyoterapi Seçmeli I
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil I
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli I

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
FZR 102 PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYON 1+0 1 Zorunlu
TIP 132 ANATOMİ - II 4+3 7 Zorunlu
TIP 134 FİZYOLOJİ - II 3+2 6 Zorunlu
TIP 136 BİYOFİZİK 2+0 2 Zorunlu
KRY 401 KARİYER PLANLAMA 2+0 2 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli III 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli III 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli IV 2+0 2 Seçmeli
- Yabancı Dil II 2+0 2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli II 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli III
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli IV
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil II
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli II

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TIP 221 NÖROANATOMİ 2+0 2 Zorunlu
TIP 223 NÖROFİZYOLOJİ 2+0 2 Zorunlu
TIP 225 PATOLOJİ 2+0 2 Zorunlu
FZR 201 İLETİŞİM TEKNİKLERİ 1+0 1 Zorunlu
FZR 203 ISI VE IŞIK 2+0 2 Zorunlu
FZR 205 ELEKTRO FİZİKSEL AJANLAR I 3+2 5 Zorunlu
FZR 207 FİZYOTERAPİDE DEĞERLENDİRME VE ANALİZ 3+2 5 Zorunlu
FZR 209 MANİPULATİF TEDAVİ TEKNİKLERİ I 3+2 4 Zorunlu
TIP 236 DAHİLİ BİLİMLER 2+0 2 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli V 1+0 1 Seçmeli
- Fizyoterapi Seçmeli II 1+0 1 Seçmeli
- Fizyoterapi Seçmeli II 1+0 1 Seçmeli
- Fizyoterapi Seçmeli III 1+1 2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - I 3+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - I 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli V
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizyoterapi Seçmeli II
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizyoterapi Seçmeli III
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - I

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TIP 230 KLİNİK NÖROLOJİ 2+0 2 Zorunlu
TIP 210 CERRAHİ BİLİMLER 2+0 2 Zorunlu
FZR 202 TEDAVİ HAREKETLERİ PRENSİPLERİ 3+2 4 Zorunlu
FZR 204 ELEKTRO FİZİKSEL AJANLAR II 3+2 4 Zorunlu
FZR 206 BİYOMEKANİ VE KİNEZYOLOJİ I 2+0 2 Zorunlu
TIP 700 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ 2+0 2 Zorunlu
FZR 208 HİDROTERAPİ VE KAPLICA REHABİLİTASYONU 1+0 1 Zorunlu
FZR 210 KLİNİK YAZ UYGULAMASI I 0+30 5 Zorunlu
TIP 291 KLİNİK ORTOPEDİ 2+0 2 Zorunlu
TIP 227 PEDİATRİ 2+0 2 Zorunlu
- Fizyoterapi Seçmeli IV 1+0 2 Seçmeli
- Fizyoterapi Seçmeli V 1+1 2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - II 2+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - II 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizyoterapi Seçmeli IV
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizyoterapi Seçmeli V
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - II

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FZR 301 NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR I 2+2 3 Zorunlu
FZR 303 MANİPULATİF TEDAVİ TEKNİKLERİ II 3+2 4 Zorunlu
FZR 305 ORTOPEDİK REHABİLİTASYON 3+2 4 Zorunlu
FZR 307 PULMONER REHABİLİTASYON 2+2 3 Zorunlu
FZR 309 BİYOMEKANİ VE KİNEZYOLOJİ II 2+0 2 Zorunlu
FZR 311 PEDİATRİK REHABİLİTASYON 3+2 4 Zorunlu
FZR 313 SPORCU REHABİLİTASYONU 1+1 2 Zorunlu
TIP 323 KLİNİK BİLİMLERİ - I 2+0 2 Zorunlu
- Fizyoterapi Seçmeli VI 1+1 2 Seçmeli
- Fizyoterapi Seçmeli VI 1+1 2 Seçmeli
- Fizyoterapi Seçmeli VI 1+1 2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - III 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizyoterapi Seçmeli VI
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - III

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FZR 302 NÖROLOJİK REHABİLİTASYON 3+2 4 Zorunlu
FZR 304 KARDİYAK REHABİLİTASYON 2+1 3 Zorunlu
FZR 306 ROMATİZMAL HASTALIKLARDA REHABİLİTASYON 1+1 2 Zorunlu
FZR 308 NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR II 2+2 3 Zorunlu
FZR 310 ORTEZ VE REHABİLİTASYON 1+1 2 Zorunlu
FZR 312 KLİNİK YAZ UYGULAMASI II 0+30 4 Zorunlu
TIP 326 KLİNİK BİLİMLERİ - 2 2+0 2 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli VI 1+0 1 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli VI 1+0 1 Seçmeli
- Fizyoterapi Seçmeli VII 1+1 2 Seçmeli
- Fizyoterapi Seçmeli VIII 1+1 2 Seçmeli
- Fizyoterapi Seçmeli VIII 1+1 2 Seçmeli
- Fizyoterapi Seçmeli IX 1+1 2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - IV 2+0 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - IV 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli VI
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizyoterapi Seçmeli IX
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizyoterapi Seçmeli VII
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizyoterapi Seçmeli VIII
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - IV

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FZR 401 FİZYOTERAPİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I 2+0 2 Zorunlu
FZR 403 REHABİLİTASYON SEMİNERİ 2+0 2 Zorunlu
FZR 405 HALK SAĞLIĞI VE TOPLUM TEMELLİ REHABİLİTASYON 2+0 2 Zorunlu
FZR 407 KLİNİK UYGULAMA I 8+20 18 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli VII 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli VII 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Dışı Seçmeli VII 2+0 2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - V 3+0 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli VII
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - V

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FZR 408 KLİNİK UYGULAMA II 8+20 18 Zorunlu
FZR 402 FİZYOTERAPİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II 2+0 2 Zorunlu
FZR 404 KANITA DAYALI KLİNİK KARAR VERME 2+0 2 Zorunlu
FZR 406 MESLEKİ REHABİLİTASYON 1+0 1 Zorunlu
MAIM 413 TIBBİ CİHAZ YASAL DÜZENLEMELERİ VE SÜREÇLER 1+0 1 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli VIII 1+0 2 Seçmeli
- Fizyoterapi Seçmeli X 1+0 2 Seçmeli
- Fizyoterapi Seçmeli X 1+0 2 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Formasyon - VI 1+8 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli VIII
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Fizyoterapi Seçmeli X
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Formasyon - VI


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Seçmeli derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi