DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IKO 659FEN EĞİTİMİNDE ARGÜMANTASYON3 + 03. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu ders katılımcıları, argümantasyonların nasıl yapılandırılacağı ve düzenleneceği hakkında bilgilendirir. Katılımcılar Stephen Toulmin’ in argümantasyon analiz sistemini kullanarak bilimsel konularda hangi argümanların mantıksal olarak doğru olduğunu ve hangi argümanların hatalı muhakemeler olduğunu belirler. Buna ek olarak, katılımcılar bilimsel bir konuda nelerin argümanları güçlü ve etkili kıldığı hakkında bilgi sahibi olurlar. Ayrıca ders kapsamında argümantasyonun fen eğitiminde kullanımına yönelik örnekler tartışılacaktır. Kurs süresince katılımcılar yazılı veya sözlü olarak yazılı metinlerde ve günlük yaşantıya ait kaynaklarda yer alan fen ve teknoloji ile ilgili argümanları analiz eder. Ders için temel proje, katılımcılar tarafından kapsamlı bir araştırmayla hazırlanmış fen ve teknoloji programında yer alan konulara yönelik argümantasyon örneklerinin yazılı ve sözlü sunumunu içermektedir.
Ders İçeriği
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Fen eğitimde seçmiş olduğu bir konuya yönelik yapılmış yüksek lisans, doktora ve mevcut çalışmaları inceler.
2Fen eğitimde seçmiş olduğu konuda yapılmış mevcut çalışmalarda kullanılan nicel ve nitel analiz yöntemlerini karşılaştırır.
3Fen eğitimde seçmiş olduğu konuda yapılmış mevcut çalışmaların sonuçlarını arkadaşları ile tartışır.
4Fen eğitimi alanında bir çalışma planlar.
5Fen eğitimi alanında planladığı çalışmaya yönelik veri toplar ve analiz eder.
6Fen eğitimine yönelik gerçekleştirdiği çalışmayı raporlaştırır ve sunar.
7Fen eğitimine yönelik akranlarının gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendirir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 00155555322555555 
ÖK 002555555  55 55 5
ÖK 00355555 4 55555  
ÖK 00455555   55555 5
ÖK 00555555   55555 5
ÖK 00655555   55555 5
ÖK 00755555   55555 5
Ara Toplam35353535358623535303535525
Katkı555551105545514

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)4728
Ödevler440160
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU