DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IKO 656ERKEN ÇOCUKLUKTA EĞİTİM DURUMU PLANLAMA3 + 03. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Okul Öncesinde Eğitim Durumu Planlama dersinde; Okul Öncesi Eğitim Programında etkinliklerin bir yöntem olarak kullanılması, öğretmenin rolü, dünyada uygulanan okul öncesi eğitim programı örnekleri, bu örneklerin ülkemizde uygulanan okul öncesi eğitim programları ile karşılaştırılması, özgün okul öncesi eğitim durumu örnekleri oluşturulması ve bunları bütünleştirerek planlamalar yapılması üzerinde durulur. Ayrıca dünyada ve ülkemizde bu konu ile ilgili yapılan çalışmalar incelenerek, tartışmalar yapılır.
Ders İçeriği
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişim özelliklerini bilir
2Eğitim durumunun öğeleri arasındaki ilişkiyi açıklar
3Erken çocukluk dönemine yönelik uygun eğitim durumları planlar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 001444 44 5 5     
ÖK 0025 55   5  5 5  
ÖK 003    4545  555 5
Ara Toplam949589415 510510 5
Katkı313233150232302

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)4728
Ödevler440160
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU