Yazdır

DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IKO 648TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL FARKLILAŞMA, BÜTÜNLEŞME VE EĞİTİME ETKİLERİ3 + 03. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı 1. Türk toplumunda ortaya çıkan toplumsal farklılaşma tipleri ve bunların toplumsal yapıdaki etkileri konusunda öğrencilere bilgi vermek. 2. Öğrencilerin toplumsal farklılıkların toplumsal yapının bütünlüğü için bir zenginlik mi, yoksa bir tehdit mi olduğunu değişik açılardan analiz etmelerine yardım etmek. 3. Toplumsal farklılıkların toplumsal bütünleşmeye olumlu katkı yapması için hangi koşulların gerekli olduğu konusunda öğrencilerin tartışmalarına ve farklı görüş geliştirmelerine yardımcı olmak. 4. Öğrencilerin toplumda var olan farklılaşmaların doğurduğu toplumsal çatışmaların eğitim yoluyla nasıl toplumsal dayanışmaya dönüştürüleceği konusunda uygun teorik ve pratik çözüm yolları geliştirmelerini sağlamak.
Ders İçeriği Toplumsal yapılarda ortaya çıkan toplumsal farklılaşma tipleri: cinsiyet, ırk, din, dil, renk, bölge, siyasi görüş, ekonomik durum, meslek ve eğitim düzeyi. Toplumsal farklılıkların insanlar arasında yol açtığı kutuplaşmalar. Toplumsal yapıda ortaya çıkan farklılaşmalar toplumsal yapıyı nasıl tehdit eder. Toplumsal yapıda oluşan farklılaşmalar toplumun bütünlüğü için nasıl bir zenginlik olur. Günümüz Türkiye’sinde toplumsal farklılaşma ve bütünleşmede eğitimin rolü.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Öğrenciler toplumlarda görülen sosyal farklılaşmanın çeşitli türlerini ve nedenlerini kavrar.
2Öğrenciler Türk toplumunun cinsiyet, ırk, din, dil, renk, bölge, siyasi görüş, ekonomik durum, meslek ve eğitim düzeyine göre nasıl farklılaştığını açıklar.
3Öğrencilerin toplumsal farklılıkların toplumsal yapının bütünlüğü için bir zenginlik mi, yoksa bir tehdit mi olduğunu değişik açılardan analiz eder.
4Öğrenciler toplumsal farklılıkların toplumsal bütünleşmeye olumlu katkı yapması için hangi koşulların gerekli olduğu konusunda farklı görüşler geliştirir.
5Öğrenciler Türk toplumunda var olan farklılaşmaların doğurduğu toplumsal çatışmaların eğitim yoluyla nasıl toplumsal dayanışmaya dönüştürüleceği konusunda uygun teorik ve pratik çözüm yolları geliştirir.
6Öğrencilerin mevcut ulusal düzeyde toplumsal farklılaşma ve toplumsal bütünleşmenin eğitimle ilişkisi konusunda yazılmış bilimsel makaleleri eleştirel bir bakış açısıyla tarayarak onlar hakkında kendi görüş ve değerlendirmesini içeren bilimsel bir rapor hazırlar.
7Öğrenciler hazırlamış oldukları eğitimle ilgili araştırma projelerini sınıfa sunmada bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasına yönelik bilgi ve becerilerini geliştirir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 00155      5      
ÖK 00255         55  
ÖK 00355 55   5 4    
ÖK 004 5 43 5 5  55 5
ÖK 0055555555 55555 5
ÖK 006555555  5  55 5
ÖK 00755  5 455 555 5
Ara Toplam303510192310145305142525 20
Katkı451331214124403

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)4728
Ödevler440160
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10
DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2016-2017 Bahar1FEYYAZ KARACA


Yazdır

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu Dersin Ad Saat (T+P) Şube No Öğretim Dili Şube Dönemi
IKO 648 TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL FARKLILAŞMA, BÜTÜNLEŞME VE EĞİTİME ETKİLERİ 3 + 0 1 Türkçe 2016-2017 Bahar
Öğretim Elemanı  E-Posta  İç Hat  Ders Yeri Devam Zorunluluğu
Doç. Dr. FEYYAZ KARACA fkaraca@pau.edu.tr EGT A0126 Dersin Devam Yüzdesi : %
Amaç 1. Türk toplumunda ortaya çıkan toplumsal farklılaşma tipleri ve bunların toplumsal yapıdaki etkileri konusunda öğrencilere bilgi vermek. 2. Öğrencilerin toplumsal farklılıkların toplumsal yapının bütünlüğü için bir zenginlik mi, yoksa bir tehdit mi olduğunu değişik açılardan analiz etmelerine yardım etmek. 3. Toplumsal farklılıkların toplumsal bütünleşmeye olumlu katkı yapması için hangi koşulların gerekli olduğu konusunda öğrencilerin tartışmalarına ve farklı görüş geliştirmelerine yardımcı olmak. 4. Öğrencilerin toplumda var olan farklılaşmaların doğurduğu toplumsal çatışmaların eğitim yoluyla nasıl toplumsal dayanışmaya dönüştürüleceği konusunda uygun teorik ve pratik çözüm yolları geliştirmelerini sağlamak.
İçerik Toplumsal yapılarda ortaya çıkan toplumsal farklılaşma tipleri: cinsiyet, ırk, din, dil, renk, bölge, siyasi görüş, ekonomik durum, meslek ve eğitim düzeyi. Toplumsal farklılıkların insanlar arasında yol açtığı kutuplaşmalar. Toplumsal yapıda ortaya çıkan farklılaşmalar toplumsal yapıyı nasıl tehdit eder. Toplumsal yapıda oluşan farklılaşmalar toplumun bütünlüğü için nasıl bir zenginlik olur. Günümüz Türkiye’sinde toplumsal farklılaşma ve bütünleşmede eğitimin rolü.
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Tanışma ve derse hakkında genel bilgiler
2 Sosyoloji kuramı
3 Toplumsal tabakalaşma
4 Tabakalaşma ve sınıf yapısı
5 Toplumsal yapılarda ortaya çıkan toplumsal farklılaşma tipleri
6 Toplumsal farklılıkların insanlar arasında yol açtığı kutuplaşmalar.
7 Toplumsal yapıda ortaya çıkan farklılaşmalar toplumsal yapıyı nasıl tehdit eder?
8 Toplumsal yapıda oluşan farklılaşmalar toplumun bütünlüğü için nasıl bir zenginlik olur?
9 Ara sınav haftası
10 Türk toplumunun özellikleri
11 Günümüz Türkiye’sinde toplumsal farklılaşma ve bütünleşmede eğitimin rolü.
12 Günümüz Türkiye’sinde toplumsal farklılaşma ve bütünleşmede eğitimin rolü konusunda makale incelemeleri ve sunum yapma
13 Günümüz Türkiye’sinde toplumsal farklılaşma ve bütünleşmede eğitimin rolü konusunda makale incelemeleri ve sunum yapma
14 Günümüz Türkiye’sinde toplumsal farklılaşma ve bütünleşmede eğitimin rolü konusunda makale incelemeleri ve sunum yapma
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Giddens, A. 2000. Sosyoloji, Yayina Hazırlayan: Hüseyin Özel-Cemal Güzel, Ankara: Ayraç Yayınevi. Türkçe
Gökçe, Birsen 2004. Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, Ankara: Savaş Yayınevi.Türkçe
Kerbo, Harold R. 1983. Social Stratification and Inequality, California Polytechnic State University: CA.English
Kongar, Emre. 1999. Toplumsal Değişim Kuramları ve Türkiye Gerçeği, İstanbul: Remzi Kitabevi. Türkçe
Kongar, Emre. 2003. 21. Yüzyılda Türkiye: 2000’li Yıllarda Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, İstanbul: Remzi Kitabevi.Türkçe
Özkalp, Enver 2005. Sosyolojiye Giriş, Bursa: Ekin Kitabevi Yayınları. Türkçe
Rossides, Daniel W. 1997...2015. Social Stratification: The Interplay of Class, Race and Gender, Prentice Hall Inc., New Jersey. English
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları