DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IKO 642ÇOCUK, AİLE VE İLETİŞİM3 + 03. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı : Formal ve informal eğitimde öğretme ve öğrenme sürecinin kalitesi ve bunun tepkilerde yaratacağı değişimler önemli ölçüde araştırmacıların, öğretmenlerin ve ebeveynlerin temel inançlarına ve iletişim becerilerine bağlıdır. Bu nedenle ilgililerin iletişim, algı, ihtiyaçlar, öğrenme ve fenomenolojik alan ilişkisi bağlamında “insan”a dair uygun bir anlayışa sahip olmalarının yarar sağlayacağı düşünülmektedir
Ders İçeriği Gelişim sürecinde çocukla iletişim istenilir değişimi belirleyen temel unsurlardan biridir. Bu konudaki farkındalık derinlemesine çalışmalarla daha da güçlendirilebilir. Bu nedenle eğitim araştırmacıların çocuk, aile ve iletişim ilişkili konularla ilgilenmelerinin katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İletişimin ne olduğu ve nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğine ilişkin farkındalık oluşturur
2İletişim sürecinde insanı kavramsallaştırır
3Etkili iletişim becerilerini (empati, ben dili, etkin dinleme vb.) kullanır
4İletişimde ihtiyaçların, fenomonolojik alanın, inançların, dürüstlüğün, tutumların yeri ve önemini kavrar
5İletişimin temel öğelerini (kaynak, mesaj, kanal, alıcı, dönüt) dikkate alarak etkili eğitim-öğretim faaliyetleri yürütür
6İletişim engelleri, çatışmaları ve çatışma çözme yaklaşımları konusunda farkındalık oluşturur
7Çocuk, öğretmen ve aile iletişimi içerikli araştırma konuları tasarlar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 00133  555   5 55 
ÖK 00255  555   5 55 
ÖK 00355  555   5 55 
ÖK 00455  555   5 55 
ÖK 00555  555   5 55 
ÖK 00655  555   5 55 
ÖK 0075544445 455535 
Ara Toplam333344343435 453553335 
Katkı551155501151550

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)4728
Ödevler440160
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2015-2016 Güz1MUSTAFA BULUŞ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  IKO 642 Dersin Adı:  ÇOCUK, AİLE VE İLETİŞİM
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2015-2016 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR MUSTAFA BULUŞ E-Posta :  mbulus@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0141,
Amaç : : Formal ve informal eğitimde öğretme ve öğrenme sürecinin kalitesi ve bunun tepkilerde yaratacağı değişimler önemli ölçüde araştırmacıların, öğretmenlerin ve ebeveynlerin temel inançlarına ve iletişim becerilerine bağlıdır. Bu nedenle ilgililerin iletişim, algı, ihtiyaçlar, öğrenme ve fenomenolojik alan ilişkisi bağlamında “insan”a dair uygun bir anlayışa sahip olmalarının yarar sağlayacağı düşünülmektedir
İçerik : Gelişim sürecinde çocukla iletişim istenilir değişimi belirleyen temel unsurlardan biridir. Bu konudaki farkındalık derinlemesine çalışmalarla daha da güçlendirilebilir. Bu nedenle eğitim araştırmacıların çocuk, aile ve iletişim ilişkili konularla ilgilenmelerinin katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Temel iletişim modelleri
2 Temel iletişim modelleri
3 İletişim süreci açısından insan (iletişim, algı, ihtiyaçlar, öğrenme ve fenomonolojik alan ilişkisi bağlamında “insan”)
4 İletişim süreci açısından insan (iletişim, algı, ihtiyaçlar, öğrenme ve fenomonolojik alan ilişkisi bağlamında “insan”)
5 İletişim, öğretmen ve ebeveyn inançları ilişkisi
6 İletişim ve öğretmen ve ebeveyn inançları ilişkisi
7 Etkili iletişim becerileri Empati, sen-ben dili, ego geliştirici dil, dinleme, beden dili vb.
8 Etkili iletişim becerileri Empati, sen-ben dili, ego geliştirici dil, dinleme, beden dili vb.
9 Öğrenme – öğretme süreci açısından iletişim ve temel öğeleri Kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve dönüt
10 Öğrenme – öğretme süreci açısından iletişim ve temel öğeleri Kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve dönüt
11 İletişim engelleri ve çatışma çözme
12 İletişim engelleri ve çatışma çözme
13 İlgili makale ve tez inceleme
14 İlgili makale ve tez inceleme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
1. Ronald B. Adler ve George Romdan, Understanding Human CommunicationEnglish
2. Ergin, A. Eğitimde İletişimTürkçe
3. Ek kaynak ve makalelerTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU