DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IKO 641İLKÖĞRETİMDE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI (6.-8. SINIF)1 + 43. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, ders programı, yıllık, ünite, günlük planların geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu, öğretim yöntemleri ve stratejileri, materyallerin özellikleri ve seçimi.
Ders İçeriği Öğretim programının tanımı, program geliştirmenin ilkeleri, program geliştirmede temel yaklaşımlar, program geliştirme süreci, program geliştirmenin program düzenleme ile farkı, ilköğretim fen ve teknoloji öğretim programının gelişimi ve bileşenleri, fen öğretiminde planlama, ders programı, öğretim etkinliklerinin planlanması; ders, günlük ve ünitelendirilmiş yıllık planların incelenmesi ve hazırlanması, genel öğretim ilkeleri, yöntemleri ve teknikleri. Bu konuların günlük yaşamdan örneklerle zenginleştirilmesi ve 6. – 8. sınıflarda uygulanan Fen ve Teknoloji Öğretim Programı ile ilişkilendirilmesi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Program geliştirme ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2Fen ve Teknoloji dersi öğretim programını öğrendiği kuramsal bilgiler çerçevesinde değerlendirir.
3Fen öğretiminde öğretim etkinlikleri planlar.
4Öğretim ilke, yöntem ve tekniklerini bilir ve uygular.
5Ders planı hazırlar.
6Konuları günlük yaşamdan örneklerle ilişkilendirir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 00133 2 2         
ÖK 002333       32   
ÖK 0034 4 4  2       
ÖK 004 4 3 2         
ÖK 005 3 22       2  
ÖK 006 3 2 2     2   
Ara Toplam10167966 2  342  
Katkı231211000011000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)4728
Ödevler440160
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU