DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IKO 623TÜRK EĞİTİMİNİN MODERNLEŞME TARİHİ3 + 03. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı 18.yy’dan II.Dünya Savaşı’na kadar Türkiye’de modern eğitimin gelişimini kavrayabilme.
Ders İçeriği Modernleşme kavramı, Osmanlıda batılılaşma düşüncesinin ortaya çıkışı, Lale Devrinden Cumhuriyet’e kadar olan süreçte (Lale Devri, III.Selim, II.Mahmud, I ve II. Meşrutiyet dönemleri) modern Türk eğitiminde düşünsel ve kurumsal gelişim, Atatürk’ün eğitim, bilim görüşü ve reformları, 1938-1945 arasında Cumhuriyet Türkiyesinde modern eğitimin gelişimi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Türkiye’de batılılaşma hareketinin başlamasına neden olan koşulları açıklar.
2Türk modernleşmesinde eğitim alanındaki felsefi ve kurumsal gelişmelerin mahiyetini açıklar.
3Tanzimat’ın eğitimde reform anlayışını ve çabasını değerlendirir.
4İlköğretimden Yüksek öğretime (ibtidailer, rüşdiyeler, idadiler, sultaniler, Darülfünun, mesleki ve teknik okullar) mutlakıyet ve Meşrutiyet dönemlerindeki gelişmeleri analiz eder.
5Cumhuriyet’e intikal eden eğitim sorunlarını tahlil edebilme kabiliyeti kazanır.
6Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim ve bilim görüşünü açıklar.
7Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin mimarı Mustafa Kemal Atatürk’ün modern eğitim kurumlarının kuruluşu ve gelişimindeki rolünü açıklar.
81921 Maarif Kongresinin Türk eğitim tarihindeki önemini açıklar.
9Tevhid-i Tedrisat’ın Modern Türk eğitim sistemindeki yerini tayin eder.
10Cumhuriyet Döneminin ilk, orta ve yüksek öğretim politikalarını analiz eder.
11Cumhuriyet Döneminin ilk, orta ve yüksek öğretim kurumlarının gelişimini açıklar.
12Cumhuriyet dönemi eğitimcilerinin görüşlerini ve Türk eğitim tarihindeki yerini değerlendirir.
13Toplumsal kaynaklardan yararlanmasını bilir.
14Ulusal ve küresel düzeydeki sosyal sorunları eleştirel bir bakış açısıyla ele alır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 0015454435 2 44332
ÖK 0025545544 4 54444
ÖK 0035455554 3 43344
ÖK 0045554554 4 44345
ÖK 0055455555 4 54444
ÖK 0065555555 5555555
ÖK 0075555555 5555555
ÖK 0085444445 4444544
ÖK 0095444343 4 53433
ÖK 0105454554 4454444
ÖK 0115554454 4454444
ÖK 0125444443 3344343
ÖK 0135545554 4445455
ÖK 0145544555 4555455
Ara Toplam70636462646460 54346458555857
Katkı555455404254444

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)4728
Ödevler440160
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU