DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IKO 615BİLİM VE TOPLUM, BİLİMİN TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (BİLİM-TOPLUM-TEKNOLOJİ VE ÇEVRE İLİŞKİSİ)3 + 03. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı; bilimin tarihi, doğası ve toplum üzerindeki sosyal etkileri konularında öğrencilere teorik bilgiler sunarak bilim eğitiminde bu olguların yeri ve önemini tartışmaktır. Bunun yanında bilim-toplum-teknoloji ve çevre ilişkisini açıklayarak fen eğitimi üzerindeki etkilerini teorik olarak sunmaktır.
Ders İçeriği Bilimsel düşünce ve merakın oluşmasını sağlama, bilimi anlaşılır düzeyde sunmak ve bilimin yalnızca karmaşık denklemlerden oluşmadığını, çevremizde geçen her olayın bilimsel bir açıklamasının olduğunu vurgulamak, toplumdaki bireylere düşünme, gözlemleme, sorgulama, araştırma, veri ve bilgiye dayalı kararlar verme yetilerini kazandırmanın önemini vurgulamak, toplumumuz bireylerinin bilimi anlamasını, uygulamasını, çağın teknolojisini yakalamaya çalışmasını ve ülkesinin geleceğinin bilimsel ve teknolojik gelişmelerde olduğunu görmesinin önemini ortaya koymak.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Bilimin tanımını yapabilir
2Bilimin doğasını kavrar ve açıklar
3Teknolojinin doğasının tanımını yapar ve açıklar
4Bilim-toplum ve teknoloji ilişkisini kavrar ve açıklar
5Bilim toplum ve çevre ilişkisini kavrar ve açıklar
6Bilimin toplum üzerine etkilerini açıklar
7Toplumun bilime olan etkilerini kavrar ve açıklar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 001354342435555334
ÖK 002444454524555345
ÖK 003455454554555445
ÖK 004555555555555555
ÖK 005555555555555555
ÖK 006555555555555555
ÖK 007555555555555555
Ara Toplam313433313430343033353535303134
Katkı455454545555445

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)4728
Ödevler440160
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2017-2018 Güz1FATMA TAŞKIN EKİCİ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  IKO 615 Dersin Adı:  BİLİM VE TOPLUM, BİLİMİN TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (BİLİM-TOPLUM-TEKNOLOJİ VE ÇEVRE İLİŞKİSİ)
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2017-2018 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR FATMA TAŞKIN EKİCİ E-Posta :  fekici@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0106,
Amaç : Bu dersin amacı; bilimin tarihi, doğası ve toplum üzerindeki sosyal etkileri konularında öğrencilere teorik bilgiler sunarak bilim eğitiminde bu olguların yeri ve önemini tartışmaktır. Bunun yanında bilim-toplum-teknoloji ve çevre ilişkisini açıklayarak fen eğitimi üzerindeki etkilerini teorik olarak sunmaktır.
İçerik : Bilimsel düşünce ve merakın oluşmasını sağlama, bilimi anlaşılır düzeyde sunmak ve bilimin yalnızca karmaşık denklemlerden oluşmadığını, çevremizde geçen her olayın bilimsel bir açıklamasının olduğunu vurgulamak, toplumdaki bireylere düşünme, gözlemleme, sorgulama, araştırma, veri ve bilgiye dayalı kararlar verme yetilerini kazandırmanın önemini vurgulamak, toplumumuz bireylerinin bilimi anlamasını, uygulamasını, çağın teknolojisini yakalamaya çalışmasını ve ülkesinin geleceğinin bilimsel ve teknolojik gelişmelerde olduğunu görmesinin önemini ortaya koymak.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Bilimin tanımı, bilimsel düşünce merakın oluşumu, bilim tarihi
2 Bilimi anlaşılır düzeyde sunmanın önemi
3 Bilim ve çevre ilişkisi
4 Bilim ve toplum ilişkisi, bilimsel okuryazarlık
5 Toplumda bireylerde bilimsel düşünce ve gözlemler
6 Sorgulama, araştırma ve bilgi ve verilere dayalı kararlar vermenin önemi
7 Bilimi anlamak ve uygulamanın önemi
8 Ara sınav
9 Bilim ve teknoloji ilişkisi
10 Bilim ve teknolojinin doğası
11 Bilim-Toplum-Teknoloji ve Çevre ilişkisi
12 Toplumun bilim ve teknolojiye bakış açısı
13 Farklı dinlerin bilim ve teknoloji ile ilişkisi
14 Genel tekrar ve değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU