Yazdır

DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IKO 613EĞİTİMDE BİREYSEL FARKLILIK ÇALIŞMALARI3 + 03. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Gelişim ve öğrenme sürecinde birey çeşitli değişkenlerin etkisi ile davranış sergiler. Bu değişkenler sınıflandırıldığında temel kategorilerden birini “bireysel farklılıklara ilişkin değBişkenler” in oluşturduğu görülebilir. Bilim aynı zamanda bir sınıflamalara dayalı kavramsallaştırma olduğuna göre, söz konusu değişkenlerin neler olabileceğine ilişkin sistemli bir çabaya duyulan ihtiyaç yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Derste incelenecek ana başlıklar ise; ebeveyn çocuk yetiştirme stilleri, öğrenme stilleri, öğrenme stratejileri, denetim odağı, amaç yönelimleri, düşünme stilleri, benlik, öz yeterlilik, problem çözme yaklaşımları, zekâ, kişilik özellikleri, özgün bir araştırma çalışması.
Ders İçeriği Gelişim ve öğrenme sürecinde birey çeşitli değişkenlerin etkisi ile davranış sergiler. Bu değişkenler sınıflandırıldığında temel kategorilerden birini “bireysel farklılıklara ilişkin değBişkenler” in oluşturduğu görülebilir. Bilim aynı zamanda bir sınıflamalara dayalı kavramsallaştırma olduğuna göre, söz konusu değişkenlerin neler olabileceğine ilişkin sistemli bir çabaya duyulan ihtiyaç yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Derste incelenecek ana başlıklar ise; ebeveyn çocuk yetiştirme stilleri, öğrenme stilleri, öğrenme stratejileri, denetim odağı, amaç yönelimleri, düşünme stilleri, benlik, öz yeterlilik, problem çözme yaklaşımları, zekâ, kişilik özellikleri, özgün bir araştırma çalışması.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Bireysel farklılıkları tanıma
2Bireysel farklılıkları etkileyen faktörler

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 001 555444454  455
ÖK 002555 55555445544
Ara Toplam510105999910845999
Katkı355355555423555

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)4728
Ödevler440160
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10
DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2015-2016 Bahar1ALİ RIZA ERDEM
Detay 2013-2014 Güz1ALİ RIZA ERDEM


Yazdır

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu Dersin Ad Saat (T+P) Şube No Öğretim Dili Şube Dönemi
IKO 613 EĞİTİMDE BİREYSEL FARKLILIK ÇALIŞMALARI 3 + 0 1 Türkçe 2015-2016 Bahar
Öğretim Elemanı  E-Posta  İç Hat  Ders Yeri Devam Zorunluluğu
Prof. Dr. ALİ RIZA ERDEM arerdem@pau.edu.tr EGT A0203 Dersin Devam Yüzdesi : %70
Amaç Gelişim ve öğrenme sürecinde birey çeşitli değişkenlerin etkisi ile davranış sergiler. Bu değişkenler sınıflandırıldığında temel kategorilerden birini “bireysel farklılıklara ilişkin değBişkenler” in oluşturduğu görülebilir. Bilim aynı zamanda bir sınıflamalara dayalı kavramsallaştırma olduğuna göre, söz konusu değişkenlerin neler olabileceğine ilişkin sistemli bir çabaya duyulan ihtiyaç yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Derste incelenecek ana başlıklar ise; ebeveyn çocuk yetiştirme stilleri, öğrenme stilleri, öğrenme stratejileri, denetim odağı, amaç yönelimleri, düşünme stilleri, benlik, öz yeterlilik, problem çözme yaklaşımları, zekâ, kişilik özellikleri, özgün bir araştırma çalışması.
İçerik Gelişim ve öğrenme sürecinde birey çeşitli değişkenlerin etkisi ile davranış sergiler. Bu değişkenler sınıflandırıldığında temel kategorilerden birini “bireysel farklılıklara ilişkin değBişkenler” in oluşturduğu görülebilir. Bilim aynı zamanda bir sınıflamalara dayalı kavramsallaştırma olduğuna göre, söz konusu değişkenlerin neler olabileceğine ilişkin sistemli bir çabaya duyulan ihtiyaç yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Derste incelenecek ana başlıklar ise; ebeveyn çocuk yetiştirme stilleri, öğrenme stilleri, öğrenme stratejileri, denetim odağı, amaç yönelimleri, düşünme stilleri, benlik, öz yeterlilik, problem çözme yaklaşımları, zekâ, kişilik özellikleri, özgün bir araştırma çalışması.
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dersin planlanması ve amaçların, konuların, işlenişin, değerlendirilmenin, kaynakların açıklanması,insan ve insana bakış açısı
2 Bilişsel farklılıklar ve eğitim-öğrenme
3 Duyuşsal farklılıklar ve eğitim-öğrenme
4 Sosyalleşme farklılıkları ve eğitim-öğrenme
5 Duygusal farklılıklar ve eğitim-öğrenme
6 Kişilik ve eğitim-öğrenme
7 İlgiler ve eğitim-öğrenme
8 Öğrenme biçimi ve eğitim-öğrenme
9 Ara sınav
10 Epistemolojik inançlar ve eğitim-öğrenme
11 Denetim odağı ve eğitim-öğrenme
12 Özyeterlik inançları ve eğitim-öğrenme
13 Bireysel farklılıkların eğitim-öğrenme açısından çıkarımları
14 Genel değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları