Yazdır

DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IKO 650SOSYAL BİLİMLERDE ARAZİ ARAŞTIRMASI VE UYGULAMALARI3 + 02. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı 1. Bu ders eğitimi sosyal bilimler açısından ele alarak, coğrafya eğitimine mekânsal araştırma disiplini kazandırmayı amaçlamaktadır. 2. Coğrafya eğitimini arazi etütleri ve coğrafi unsurların tanıtımı ile öğrencilere kavratmaktır. 3. Coğrafya Eğitimi ve arazi araştırmalarının diğer bilimlerle iletişim halinde ve etkin bir disiplin olduğunu öğrencilere göstermektir. 4. Öğrencilere Coğrafi alanda yapılmış bilimsel araştırmaların nasıl taranacağı, onlar hakkında kendi görüş ve değerlendirmesini içeren bilimsel bir raporun nasıl hazırlanacağı konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 5. Öğrencilere hazırlanan bu bilimsel raporun sınıf içinde nasıl sunulacağı konusunda gerekli bilgi ve becerileri uygulamalı olarak kazandırmayı hedeflemektedir.
Ders İçeriği Coğrafya eğitiminin tanımı, konusu, özellikleri ve gelişimi. Coğrafya eğitimi ve Arazi araştırmalarının önemi ve diğer bilimlerle ilişkisi. Eğitimin toplumsal ve küresel işlevleri. Kültür ve eğitim ilişkileri. Coğrafya araştırmalarının ve eğitiminin sosyal ve siyasal politikalara ve ekonomik yatırımlara sağladığı bilgi desteği,Okul çevre ilişkileri. Meslek olarak öğretmenlik. Öğretmenin konumu ve öğretmenin rolü. Öğretmen kişiliği ve eğitim.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Coğrafi Yeryüzünü (biyosfer) bilimsel açıdan ele alır, mekanı ve özellikle yakın çevreyi tanır .
2Coğrafya eğitiminde arazinin etüt edilmesinin önemini kavrar.
3Coğrafya Eğitimi ve arazi araştırmalarının diğer bilimlerle iletişim halinde ve etkin bir disiplin olduğunu kavrar.
4Öğrenciler Coğrafi alanda alanında yapılmış bilimsel araştırmaları tarayarak onlar hakkında kendi görüş ve değerlendirmesini içeren bilimsel bir rapor hazırlar.
5Hazırladığı raporu sınıf içinde etkili biçimde sunma bilgi ve becerisi kazanır.
6Öğrenciler sosyal sorumluluk bilgi ve becerisi kazanarak grup çalışması yaparlar.
7Türk toplumunun eğitim sistemini objektif olarak analiz eder.
8Ulusal ve küresel düzeydeki eğitim sorunlarını eleştirel bir bakış açısıyla ele alır.
9Ulusal ve küresel düzeydeki eğitim sorunlarına uygun çözüm yolları önerir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 001               
ÖK 002               
ÖK 0032              
ÖK 004455553   5     
ÖK 00524555    55  5 
ÖK 006  44455  5   5 
ÖK 007   5544  4     
ÖK 008      3535  55 
ÖK 009 3 5  33335 55 
Ara Toplam8121424191215862710 1020 
Katkı112321211310120

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)4728
Ödevler440160
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10
DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2013-2014 Bahar1NURETTİN BİLGEN
Detay 2012-2013 Bahar1NURETTİN BİLGEN
Detay 2011-2012 Bahar1NURETTİN BİLGEN


Yazdır

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu Dersin Ad Saat (T+P) Şube No Öğretim Dili Şube Dönemi
IKO 650 SOSYAL BİLİMLERDE ARAZİ ARAŞTIRMASI VE UYGULAMALARI 3 + 0 1 Türkçe 2013-2014 Bahar
Öğretim Elemanı  E-Posta  İç Hat  Ders Yeri Devam Zorunluluğu
EGT A0128 Dersin Devam Yüzdesi : %
Amaç 1. Bu ders eğitimi sosyal bilimler açısından ele alarak, coğrafya eğitimine mekânsal araştırma disiplini kazandırmayı amaçlamaktadır. 2. Coğrafya eğitimini arazi etütleri ve coğrafi unsurların tanıtımı ile öğrencilere kavratmaktır. 3. Coğrafya Eğitimi ve arazi araştırmalarının diğer bilimlerle iletişim halinde ve etkin bir disiplin olduğunu öğrencilere göstermektir. 4. Öğrencilere Coğrafi alanda yapılmış bilimsel araştırmaların nasıl taranacağı, onlar hakkında kendi görüş ve değerlendirmesini içeren bilimsel bir raporun nasıl hazırlanacağı konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 5. Öğrencilere hazırlanan bu bilimsel raporun sınıf içinde nasıl sunulacağı konusunda gerekli bilgi ve becerileri uygulamalı olarak kazandırmayı hedeflemektedir.
İçerik Coğrafya eğitiminin tanımı, konusu, özellikleri ve gelişimi. Coğrafya eğitimi ve Arazi araştırmalarının önemi ve diğer bilimlerle ilişkisi. Eğitimin toplumsal ve küresel işlevleri. Kültür ve eğitim ilişkileri. Coğrafya araştırmalarının ve eğitiminin sosyal ve siyasal politikalara ve ekonomik yatırımlara sağladığı bilgi desteği,Okul çevre ilişkileri. Meslek olarak öğretmenlik. Öğretmenin konumu ve öğretmenin rolü. Öğretmen kişiliği ve eğitim.
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Tanışma ve dersin planının anlatılması
2 Evren ve Gök sistemlerinin oluşum teorilerinin açıklanması
3 Coğrafi yeryüzünün oluşumu ve özellikleri
4 Coğrafi yeryüzünün oluşumu ve
5 Coğrafi Araştırmalarda özgün coğrafya ilkelerinin anlatılması
6 Coğrafi Araştırmalarda özgün coğrafya ilkelerinin anlatılması
7 Coğrafî alan etüdlerinin planlanması ve uygulanması
8 Coğrafî alan etüdlerinin planlanması ve uygulanması
9 Ara sınav
10 Doğal sistem olarak çevrenin analizi
11 Doğal sistem olarak çevrenin analizi
12 Doğal çevre ve İnsan çevresinin etkileşimi
13 Doğal çevre ve İnsan çevresinin etkileşimi
14 Farklı coğrafi alanların tanıtımı
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları