DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IKO 634FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE KİMYA KAVRAMLARININ YAPILANDIRILMASI3 + 02. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı İlköğretim fen öğretim programındaki temel kimya kavramlarının yapılandırılması
Ders İçeriği Dersin amacı; öğrencilere kimyanın temel kavramlarının ve maddenin yapısı ve özelliklerinin, maddede meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişimlerin, madde ve ısı ilişkisinin kavratılmasıdır. Dersin içeriği kimyanın temel kavramları, atomun yapısı ve periyodik cetvel, mol kavramı, kimyanın temel yasaları, kimyasal hesaplamalar, gazlar, katılar ve sıvılar, çözeltiler, kimyasal denge, kimyasal kinetik, kimyasal termodinamik, asitler ve bazlar, elektrokimya.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İlköğretim fen öğretim programı içerisinde yer alan temel kimya konularını kavrar.
2İlköğretim fen programlarındaki kimya konularını tekrar gözden geçirir ve yapılandırır.
3Kimya konularını diğer konu alanları (Fizik, Biyoloji ve Çevre) ile ilişkisini karşılaştırılarak tartışır.
4İlköğretim fen programındaki kimya konuları ile gündelik yaşam arasında bağ kurar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 00155455   55     
ÖK 00255455   55     
ÖK 00355455   55     
ÖK 00455455   55     
Ara Toplam2020162020   2020     
Katkı554550005500000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)4728
Ödevler440160
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi






260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2015-2016 Bahar1HÜSEYİN BAĞ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  IKO 634 Dersin Adı:  FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE KİMYA KAVRAMLARININ YAPILANDIRILMASI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2015-2016 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR HÜSEYİN BAĞ E-Posta :  hbag@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0018,
Amaç : İlköğretim fen öğretim programındaki temel kimya kavramlarının yapılandırılması
İçerik : Dersin amacı; öğrencilere kimyanın temel kavramlarının ve maddenin yapısı ve özelliklerinin, maddede meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişimlerin, madde ve ısı ilişkisinin kavratılmasıdır. Dersin içeriği kimyanın temel kavramları, atomun yapısı ve periyodik cetvel, mol kavramı, kimyanın temel yasaları, kimyasal hesaplamalar, gazlar, katılar ve sıvılar, çözeltiler, kimyasal denge, kimyasal kinetik, kimyasal termodinamik, asitler ve bazlar, elektrokimya.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Maddenin Yapı Tasları – Atomlar, Elementler - Bileşikler – Moleküller
2 Fiziksel Değişim – Kimyasal Değişim, Maddenin Halleri ve Tanecikli Yapı
3 Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı, Isının Yayılması, Isı Yalıtımı
4 Elementler ve Sembolleri, Atomun Yapısı, Katman Elektron Dizilimi ve Kimyasal Özellikler
5 Kimyasal Bağ, Bileşikler ve Formülleri, Karışımlar
6 Periyodik Sistem, Kimyasal Bağlar, Kimyasal Tepkimeler
7 Asitler-Bazlar
8 Isı ve Sıcaklık
9 Ara Sınav
10 Isı Alış-Verişi ve Sıcaklık Değişimi
11 Maddenin Hâlleri ve Isı Alış-Verişi
12 Erime/Donma Isısı
13 Buharlaşma/Yoğunlaşma Isısı
14 Isınma-Soğuma Eğrileri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Peter Atkins, Loretta Jones,Temel Kimya – 1, Bilim Yayıncılık, 2008, Ankara.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU