Yazdır

DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IKO 606FEN VE TEKNOLOJİ BİLGİSİ EĞİTİMİNDE LABORATUAR PROJELERİ3 + 02. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Dersin amacı laboratuvar uygulamarında pratik uygulamakarın ön plana çıktığı proje-tabanlı öğrenme yaklaşımının pedagojik ve felsefi temellerini ve sorgulamaya dayalı süreçleri derinlemesine anlamaları, öğrenenlerin bu süreçleri kullanarak yeni öğrenmelerini gerçekleştirmeleri ve bunları farklı şekillerde sunabilmeleri amaçlanmıştır. Öğrenenlere bir rol model olarak sınıflarında öğrencilerinin ilgileri doğrultusunda bir konuda uzman olacakları projelerini sunabilecekleri proje tabanlı öğrenme ortamı oluşturabilecekleri yetkinlik ve isteği oluşturmaktır.
Ders İçeriği Fen ve Teknoloji eğitiminde pratik uygulamaların ön plana çıktığı projelerin hazırlanması ve uygulanması
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Uygulama becerlerinin önemi ve laboratuvarın kullanılmasında kullanılan yaklaşımları öğrenir.
2Bilimsel süreç becerilerine dayalı senaryo temelli bir deney tasarlar ve çalışma kağıdı geliştirir
3Proje tabanlı öğrenme pedagojisine ve önemine yönelik bir bakış açısı geliştirir
4Problem durumu belirleme, bilimsel araştırma yapma, proje planı geliştirme ve planı uygulama, değerlendirme ve yansıtma basamaklarını kullanarak proje temelli öğrenmeyi uygular
5Uygun araç ve gereç yardımıyla araştırma tasarlayarak, gözlem ve deney yaparak, değişkenleri belirlerleyerek, verileri kaydederek, verileri analiz ederek ve yorumlayarak bilimsel yöntem sürecini kullanır ve bilimsel süreç becerilerini geliştirir
6Proje temelli uygulama ile temel mesleki becerileri, iletişim becerileri, işbirlikli çalşma becerileri, araştırma becerileri, problem çözme, ve karar verme becerileri gelişir
7Proje temelli uygulama ile gerçek bir problem durumunu fen bilimleri, matematik, çevre, sosyal, ekonomi, kültürel ve etik fatörlerin etkileşimi ile disipliner arası bir bakış açısıyla değerlendirir
8Proje temelli uygulama ile aktif öğrenenler olarak kendi öğrenme görevlerini belirlerler, bilime karşı ilgileri artar ve fen konularındaki yeterlikleri artar
9Proje tabanlı öğrenme ile öğrenenlerin problem çözme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, araştırma becerileri, çıkarımda bulunma ve içerik oluşturma, karar verme vb. özelliklerini de içeren üst düzey bilişsel becerilerini geliştirir
10Proje tabanlı öğrenme ile günlük hayatta karşılaşılan gerçek problemler ve dilemma içeren sosyo-bilimsel olaylarla ilgili bilimsel bir bakış açısı kazanır
11Proje tabanlı öğrenme ile gerçek problem durumlarının verildiği sorgulamaya ve bilimsel yönteme dayalı uygulamalarla ile öğrenenlerin academic bilgileri, bilimsel okur yazarlık düzeyleri artar ve bilimin doğası anlayışları gelişir.
12Sorgulamaya dayalı laboratuvar uygulamaları ile öğrenenlerin bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi artar
13Öğrenenlerin bir rol model olarak sınıflarında proje tabanlı öğrenme ortamı oluşturabilecekleri yetkinlik ve isteği oluşturur

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 00152   32        
ÖK 00255  534      44
ÖK 00355             
ÖK 004255544445443345
ÖK 005555544445443345
ÖK 00655 5           
ÖK 007 5 5    555    
ÖK 00855             
ÖK 00955   5     335 
ÖK 01055   4423435232
ÖK 011455 5          
ÖK 012 5     5       
ÖK 01355 4     33 35 
Ara Toplam516215241823181518201914142516
Katkı451212111211121

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)4728
Ödevler440160
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10
DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2015-2016 Bahar1AYŞE SAVRAN GENCER
Detay 2015-2016 Güz1AYŞE SAVRAN GENCER
Detay 2014-2015 Güz1AYŞE SAVRAN GENCER


Yazdır

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu Dersin Ad Saat (T+P) Şube No Öğretim Dili Şube Dönemi
IKO 606 FEN VE TEKNOLOJİ BİLGİSİ EĞİTİMİNDE LABORATUAR PROJELERİ 3 + 0 1 Türkçe 2015-2016 Bahar
Öğretim Elemanı  E-Posta  İç Hat  Ders Yeri Devam Zorunluluğu
Prof. Dr. AYŞE SAVRAN GENCER asavran@pau.edu.tr EGT A0405 Dersin Devam Yüzdesi : %
Amaç Dersin amacı laboratuvar uygulamarında pratik uygulamakarın ön plana çıktığı proje-tabanlı öğrenme yaklaşımının pedagojik ve felsefi temellerini ve sorgulamaya dayalı süreçleri derinlemesine anlamaları, öğrenenlerin bu süreçleri kullanarak yeni öğrenmelerini gerçekleştirmeleri ve bunları farklı şekillerde sunabilmeleri amaçlanmıştır. Öğrenenlere bir rol model olarak sınıflarında öğrencilerinin ilgileri doğrultusunda bir konuda uzman olacakları projelerini sunabilecekleri proje tabanlı öğrenme ortamı oluşturabilecekleri yetkinlik ve isteği oluşturmaktır.
İçerik Fen ve Teknoloji eğitiminde pratik uygulamaların ön plana çıktığı projelerin hazırlanması ve uygulanması
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Fen eğitiminde bilim ve mühendislik uygulamalarının önemi
2 Laboratuvarın Kullanılmasına Yönelik Yaklaşımlar: Tümdengelim, Tümevarım, Teknik Becerileri Kazandırma Yaklaşımları
3 Laboratuvarın Kullanılmasına Yönelik Yaklaşımlar: Bilimsel Süreç Becerileri Yaklaşımı, Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Yaklaşım, FeTeMM Yaklaşımı
4 Deney Çeşitleri: Gösteri deneyleri; El becerisi kazandıran deneyler; Reçete tipi deneyler; Araştırmaya dayalı deneyler
5 Kapalı uçludan açık uçluya deney çalışma yapraklarının geliştirilmesi
6 Laboratuvar uygulamalarında seneryo kullanımı ve senaryo temelli deney tasarlama
7 FeTeMM yaklaşımında Mühendislik tasarım süreci
8 Fen eğtiminde robot uygulamaları
9 Fen laboratuvarında Vernier deney sensörlerinin (probe9 kullanılması
10 Laboratuvar uygulamalarında proje temelli öğrenme: Deneysell, Kolleksiyon ve Model Projeleri
11 Proje planının temel öğeleri: Ölçütlerin saptanması; Güdüleme; Hedeflerin belirlenmesi; Konunun belirlenmesi; Gerekli materyallerin belirlenmesi; Takımların oluşturulması ve iş bölümü; Etkinliklerin belirlenmesi, Bütçenin belirlenmesi; Çalışma takviminin oluşturulması ve Planlama, Bilgi teknolojilerinin kullanılması; Sonuç raporunun özelliklerinin ve sunuş biçiminin belirlenmesi; Değerlendirme ölçütlerinin ve yeterlik düzeylerinin belirlenmesi
12 Proje çalışmasının uygulama basamakları: Araştırma sorusu yada problemin belirlenmesi; Bilimsel Araştırma; Çözüm yollarını araştırma (hipotezleri belirleme); Araştırma tasarımı ve uygulanması; Araştırma ve deneysel çalışma sonuçlarının analizi ve yorumlanması; Proje raporunun hazırlanması, sunumu ve değerlendirilmesi
13 Projenin Değerlendirilmesi: Proje portfolyoları; Proje günlüğü; Proje değerlendirme rubriği; Öz-değerlendirme
14 Proje yönetimi, bilim şenliği ve bilim müzesi planlaması ve yönetimi.Laboratuvar çalışmalarında ölçme ve değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları