DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IKO 651KİMYASAL HESAPLAMALAR VE MOLEKÜLER MODELLEME3 + 01. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Kimyada moleküler düzey modelleme ve teorik uygulamalarına ait temel kavramların ve araştırma becerisinin kazandırılması
Ders İçeriği Yoğunluk Fonksiyonel Teorisine giriş. Teorik hesaplama türleri. Moleküler modelleme teknikleri; Moleküler dinamik, yarı-deneysel, kuantum kimyasal. Baz setler. Paket programlar. Moleküllerin bilgisayarda üç boyutlu tasarlanması. Geometrik optimizaston hesabı. Yapısal parametrelerin belirlenmesi: bağ uzunlukları, bağ açıları. Moleküller arası kuvvetler. Teorik ve deneysel sonuçların karşılaştırılması.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
2Öğrenciler teorik hesaplamalı kimya ile ilgili temel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda gerekli bilgi ve beceri kazanır.
1Yüksek lisans veya doktora eğitimine başlamış olan öğrenciler bilgisayar ortamında yapılan modern modelleme ve simülasyon teknikleri ile teorik hesaplama yöntemleri hakkında temel bilgileri kazanır.
3Kimyasal malzemelere yönelik hesaplamaları yapar
4Temel bilgilerini kimya problemlerine uygular
5Temel bilgileri analiz etme becerisi kazanır
6Farklı konuları doğru ilişkilendirme yeteneğini geliştirir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 001               
ÖK 002               
ÖK 003               
ÖK 004               
ÖK 005               
ÖK 006               
Ara Toplam               
Katkı000000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)4728
Ödevler440160
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU