DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IKO 640MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE UYGULAMALARI3 + 01. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı matematiksel düşüncenin bileşenlerinden biri olan algoritmik düşünme sürecinin, ele alınan bir programlama dili üzerinde matematiksel algoritmalar uygulayarak geliştirilmesi ve bu yolla öğrencilerin aynı zamanda bilgisayar programlamanın matematiksel alt yapısını fark etmesinin sağlanmasıdır.
Ders İçeriği Programlama algoritmalarının matematik öğretimine etkisinin incelenmesi, bu amaç doğrultusunda matematiksel bir programlama dilinin incelenmesi. Programın yazılım özelliklerinin incelenmesi. Temel programlama alt yapısının tekrarı. İleri düzey programlama becerilerinin geliştirilmesi. Geometri, analiz ve cebir konularından seçme kavramların programlama projeleri üretilerek yapılandırılması.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1 Programlama dilinin temel özelliklerini bilir.
2Algoritmanın matematiksel önemini değerlendirir.
3Matematik problem durumları için uygun algoritmalar üretir.
4 Algoritmaları programlama dili yardımı ile bilgisayarın anlayabileceği hale dönüştürür.
5 Matematik problemlerinin programlama yolu ile çözülmesinin matematiksel düşünme gücünü geliştirmedeki rolünü değerlendirir.
6Programlama ve algoritma üretmenin matematik öğrenmedeki etkisini tespit edebilmek için araştırma tasarlar ve uygular

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 00144   3 5       
ÖK 00244 5 3 5       
ÖK 00355 5 3 4       
ÖK 00444 3 2 5       
ÖK 00533    3        
ÖK 006225344435534425
Ara Toplam22225164157225534425
Katkı441313141111101

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)4728
Ödevler440160
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2012-2013 Güz1TOLGA KABACA

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  IKO 640 Dersin Adı:  MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE UYGULAMALARI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2012-2013 Güz
Öğretim Elemanı :  E-Posta :  İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0224,
Amaç : Bu dersin amacı matematiksel düşüncenin bileşenlerinden biri olan algoritmik düşünme sürecinin, ele alınan bir programlama dili üzerinde matematiksel algoritmalar uygulayarak geliştirilmesi ve bu yolla öğrencilerin aynı zamanda bilgisayar programlamanın matematiksel alt yapısını fark etmesinin sağlanmasıdır.
İçerik : Programlama algoritmalarının matematik öğretimine etkisinin incelenmesi, bu amaç doğrultusunda matematiksel bir programlama dilinin incelenmesi. Programın yazılım özelliklerinin incelenmesi. Temel programlama alt yapısının tekrarı. İleri düzey programlama becerilerinin geliştirilmesi. Geometri, analiz ve cebir konularından seçme kavramların programlama projeleri üretilerek yapılandırılması.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dersin tanıtımı ve kaynakların verilmesi
2 Programlamanın matematiksel düşünme için önemi, kullanılacak yazılımın tanıtımı
3 Maple yazılımının temel komutları ile ilgili uygulamalar
4 Matematiksel fonksiyon kavramı ve Maple fonksiyonu kavramı arasındaki ilişkilerin tartışılması
5 Komut grupları yardımı ile basit algoritmaların programa benzer şekilde çalıştırılması
6 Komut gruplarından maple prosedürlerine geçiş ve temel programlama görevleri
7 Çeşitli matematiksel algoritmalar ve bunların maple prosedürleri
8 Mantıksal sınama ve döngü içermeyen programlar yazılması
9 Mantıksal sınama ve döngü kavramları ile tanışma ve basit programlar.
10 Öğrencilerin kendi projelerini belirlemesi ve serbest çalışma (ARASINAV)
11 Öğrenci projelerinin değerlendirilmesi
12 Mantıksal sınama ve döngü kavramlarının özgün algoritmalarda kullanılması
13 Çeşitli matematiksel durumların algortimalarının oluşturulması ve programlanması
14 Çeşitli matematiksel durumların algortimalarının oluşturulması ve programlanması
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Maple YazılımıEnglish
GeoGebra YazılımıTürkçe
Bir bilgisayar cebiri ile çeşitli yüksek matematik kavramları Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı40Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav30Ara Sınav
Proje30Proje
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU