DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IKO 624EĞİTİMDE NİTEL ARAŞTIRMA3 + 01. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Dersin amacı nitel araştırmanın felsefesini, temel deseninin yaklaşımlarını, nitel veri toplama ve analiz yöntemlerini derinlemesine anlamalarını ve bu süreçleri kullanarak öğrenenlerin fen bilimleri alanında yapılan bilimsel çalışmaları değerlendirme ve eleştirme bilgi ve becerilerini geliştirmektir. Bu sürecin sonunda öğrenenlerin alanlarında, ilgileri doğrultusunda bir konuda bir nitel çalışma sürecinin planlanması ve sonuçlandırılmasını kapsayan bir portfolyo çalışması hazırlayabilecekleri ve sunabilecekleri yetkinlik ve isteği oluşturmaktır.
Ders İçeriği Küçük araştırma grupları oluşturarak nitel araştırma yöntemleriyle (gözlem, görüşme, dokuman) veri toplamak.Nitel araştırmanın temellerini öğrenmek.Nitel araştırmanın aşamalarını öğrenmek.Nitel araştırmanın veri toplama tekniklerini öğrenmek.Nitel araştırma verilerini analiz etmek.Nitel araştırma sonuçlarını yazmak.Nitel araştırma önerisini yazmak.Nitel araştırma ve tezlerini eleştirel bakış açısıyla eleştirmek
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Nitel ve nicel Araştırma yöntemlerini karşılaştırır
2Nitel araştırma desenlerini açıklar
3Nitel araştırmada örneklemi tanımlar
4Nitel veri toplama tekniklerini kullanır
5Nitel veri analizi yöntemlerini kullanır
6Nitel verinin doğası ve nitel araştırmada araştırmacının rolünü kavrar
7Nitel araştırmada geçerlilik, güvenilirlilik ve etik kavramlarını sağlar
8Nitel araştırma önerisi geliştirir, yürütür, sunar ve proje raporu yazar
9Öğrenciler Gelecekte yapacakları tez çalışmaları ya da ilgi duydukları diğer proje çalışmaları için araştırma önerisi geliştirir
10Eleştirel makale analizi ve araştırma önerilerinin tartışıldığı bir ortam sağlayarak öğrencilerin etkileşimli öğrenmelerini sağlar
11Akademik yazma ve sunma, tartışma teknikleri ve becerileri gelişir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 0015555545355555  
ÖK 0025555545355555  
ÖK 0033344   3       
ÖK 0043344   3       
ÖK 0053344   34      
ÖK 00633444 44       
ÖK 0073344    5      
ÖK 008555554555555554
ÖK 00955555454554444 
ÖK 010555554535533544
ÖK 0115555545355 5554
Ara Toplam454550503424343439302227291812
Katkı445532334322321

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)4728
Ödevler440160
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2017-2018 Bahar1AYŞE SAVRAN GENCER

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  IKO 624 Dersin Adı:  EĞİTİMDE NİTEL ARAŞTIRMA
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2017-2018 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR AYŞE SAVRAN GENCER E-Posta :  asavran@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0007,
Amaç : Dersin amacı nitel araştırmanın felsefesini, temel deseninin yaklaşımlarını, nitel veri toplama ve analiz yöntemlerini derinlemesine anlamalarını ve bu süreçleri kullanarak öğrenenlerin fen bilimleri alanında yapılan bilimsel çalışmaları değerlendirme ve eleştirme bilgi ve becerilerini geliştirmektir. Bu sürecin sonunda öğrenenlerin alanlarında, ilgileri doğrultusunda bir konuda bir nitel çalışma sürecinin planlanması ve sonuçlandırılmasını kapsayan bir portfolyo çalışması hazırlayabilecekleri ve sunabilecekleri yetkinlik ve isteği oluşturmaktır.
İçerik : Küçük araştırma grupları oluşturarak nitel araştırma yöntemleriyle (gözlem, görüşme, dokuman) veri toplamak.Nitel araştırmanın temellerini öğrenmek.Nitel araştırmanın aşamalarını öğrenmek.Nitel araştırmanın veri toplama tekniklerini öğrenmek.Nitel araştırma verilerini analiz etmek.Nitel araştırma sonuçlarını yazmak.Nitel araştırma önerisini yazmak.Nitel araştırma ve tezlerini eleştirel bakış açısıyla eleştirmek
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Nicel Araştırma Yöntemlerinden Nitel Araştırma Yöntemlerine olan Paradigma Dönüşümü
2 Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması
3 Araştırma Desenleri: Kuram Oluşturma, Kültür Analizi ve Olgu Bilim
4 Nitel Araştırma Desenleri: Durum Çalışması, Eylem Araştırması ve Tasarım-temelli Araştırma
5 Alan Taraması ve Etik Konular
6 Nitel Araştırmada Örneklem
7 Nitel Araştırmada Veri toplama Yöntemleri
8 Görüşme Formunun Hazırlanması
9 Odak Grup Görüşmesi
10 Gözlem Formunun Hazırlanması
11 Nitel Veri Analizi: Betimsel Analiz, İçerik Analizi, Sabit Karşılaştırmalı Analiz
12 Nitel Araştırmada Güvenirlik, Geçerlik ve Üçgenleme
13 Nitel bir araştırma planlama ve uygulama
14 Nitel Araştırma Portfolyo Sunumu
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU