Yazdır

DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IKO 618İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİNDE YENİ YÖNELİMLER3 + 01. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı 1. Bu derste insan hakları ve demokrasinin doğuşu ve gelişimi konusunda öğrencilere teorik verilecektir. 2. Modern toplumlarda insan hakları ve demokrasi öğretiminin nasıl olduğu hakkında öğrencilere bilgiler verilecek. 3. Günümüz Türkiye’sinde insan hakları ve demokrasi öğretiminin durumunu eleştirel bir bakış açısıyla ele alınacak. 4. Modern toplumlarda insan hakları ve demokrasi öğretiminde yeni yönelimlerin neler olduğu incelenerek bunun ülkemiz açısından uygulanabilirliği tartışılacak. 5. İnsan hakları ve demokrasi öğretimindeki yeni yönelimler konusunda, öğrenciler bilimsel yayınları inceleyerek kendi görüş ve düşüncelerini içeren bilimsel bir rapor hazırlamaları sağlanacaktır.
Ders İçeriği İnsan Hakları ve Demokrasiyle ilgili Temel Kavramlar Başlıca Demokrasi Anlayışları, Modern Demokrasi İlkeleri, Din-Bilim-Laiklik-Demokrasi, İnsan Hakları İlgili Başlıca Yasal Metinler, İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitim Açısından Aile, İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Açısından İlköğretim, Ortaöğretim ve Yükseköğretim Programları ve Ortaya Çıkan Sorunlar, İlk ve Orta Öğretimde İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi İle İlgili Etkinlikler, Etkinliklerin Uygulanması ve Değerlendirilmesi, İnsan Hakları Araştırmalarında Ortaya Çıkan Sonuçlar.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Öğrenciler insan hakları ve demokrasinin doğuşu ve gelişimi konusunda teorik bilgileri öğrenir.
2Öğrenciler Modern toplumlarda insan hakları ve demokrasi öğretiminin nasıl olduğu hakkında bilgiler edinir.
3Öğrenciler günümüz Türkiye’sinde insan hakları ve demokrasi öğretiminin durumunu eleştirel bir bakış açısıyla ele alır.
4Öğrenciler modern toplumlarda insan hakları ve demokrasi öğretiminde yeni yönelimlerin neler olduğu inceleyerek bunun ülkemiz açısından uygulanabilirliği tartışır.
5Öğrenciler insan hakları ve demokrasi öğretimindeki yeni yönelimler konusunda bilimsel yayınları inceleyerek kendi görüş ve düşüncelerini içeren bilimsel bir rapor hazırlar.
6Öğrenciler hazırladığı araştırma projesini sınıf karşısında etkili biçimde sunma bilgi ve becerisi kazanır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 001   33555  5 55 
ÖK 0023  45555  5  5 
ÖK 00355555555555555 
ÖK 004445554554355 5 
ÖK 005    5555555555 
ÖK 00644445555555555 
Ara Toplam1613142128293030191830202030 
Katkı322455553353350

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)4728
Ödevler440160
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10
DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.


Yazdır

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları