Yazdır

DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IKO 612ÖĞRENME VE MOTİVASYON3 + 01. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Program kavramı ve program olgusunu kavramak İlköğretimde uygulanan programların özelliklerini tanımak Türk milli eğitim sisteminde uygulanan ilköğretim politika ve uygulamalarını kavrama Program tasarım modellerini incelemek Program geliştirme modellerini incelemek Programın temellerini tartışmak (tarihsel, felsefik, psikolojik, sosyal) Program değerlendirmeye ait kavram, ilke ve modelleri kavramak ve uygulamak Program geliştirme sürecinde yeni yaklaşımları incelemek
Ders İçeriği Program geliştirmede temel kavramlar. İlköğretimin eğitim öğretim ilkeleri. İlköğretim programlarının temel özellikleri. Gelişim, öğrenme ve program geliştirme ilişkisi. Eğitim Programının öğeleri (Hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreçleri, değerlendirme). Program geliştirme sürecinin basamakları (tasarlama, uygulama, değerlendirme ve düzeltme).
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Ön okumalarla, “öğrenme” ve “motivasyon” kavramlarını tartışır ve bu kavramlara ilişkin kavrayış geliştirir
2Öğrenmede motivasyon yerini tartışır
3Öğrenme ve motivasyon üzerinde ontolojik, epistemolojik ve metodolojik tartışmalar yapar
4Motivasyon tartışmalarını eğitim açısından değerlendirir
5Motivasyonun eğitsel dinamiklerini açıklar
6Ele alınan öğrenme ve motivasyonla ilgili Türkçe ve yabancı dildeki kaynaklardan elde edilen kavramsal/ kuramsal bilgilerin analiz ve sentezini yapar
7Program kavramını ve olgusunu kavrar a-Programı tanımlayabilir b-Program öğretim arasındaki ilişkiyi kavrar c-Programı disiplin olarak yorumlayabilir d-Programı uygulayıcılar boyutunda yorumlayabilir
81) Program kavramını ve olgusunu kavrar a-Programı tanımlayabilir b-Program öğretim arasındaki ilişkiyi kavrar c-Programı disiplin olarak yorumlayabilir d-Programı uygulayıcılar boyutunda yorumlayabilir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 001221444 344 5554
ÖK 00233444424555 444
ÖK 0032312 3244454 44
ÖK 004 22122 4 444445
ÖK 005  433  3554 44 
ÖK 0062243 4434 455 5
ÖK 007 2 24 4 4444445
ÖK 008243 2544 345 55
Ara Toplam111819191922162526293027263032
Katkı122223233443344

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)4728
Ödevler440160
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10
DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2012-2013 Bahar1ALİ RIZA ERDEM
Detay 2011-2012 Bahar1ALİ RIZA ERDEM


Yazdır

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu Dersin Ad Saat (T+P) Şube No Öğretim Dili Şube Dönemi
IKO 612 ÖĞRENME VE MOTİVASYON 3 + 0 1 Türkçe 2012-2013 Bahar
Öğretim Elemanı  E-Posta  İç Hat  Ders Yeri Devam Zorunluluğu
Prof. Dr. ALİ RIZA ERDEM arerdem@pau.edu.tr EGT A0203 Dersin Devam Yüzdesi : %
Amaç Program kavramı ve program olgusunu kavramak İlköğretimde uygulanan programların özelliklerini tanımak Türk milli eğitim sisteminde uygulanan ilköğretim politika ve uygulamalarını kavrama Program tasarım modellerini incelemek Program geliştirme modellerini incelemek Programın temellerini tartışmak (tarihsel, felsefik, psikolojik, sosyal) Program değerlendirmeye ait kavram, ilke ve modelleri kavramak ve uygulamak Program geliştirme sürecinde yeni yaklaşımları incelemek
İçerik Program geliştirmede temel kavramlar. İlköğretimin eğitim öğretim ilkeleri. İlköğretim programlarının temel özellikleri. Gelişim, öğrenme ve program geliştirme ilişkisi. Eğitim Programının öğeleri (Hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreçleri, değerlendirme). Program geliştirme sürecinin basamakları (tasarlama, uygulama, değerlendirme ve düzeltme).
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dersin planlanması ve amaçların, konuların, işlenişin, değerlendirilmenin, kaynakların açıklanması
2 Öğrenme ve motivasyon kavramları
3 Motivasyon kuramları: İçerik kuramları 1
4 Motivasyon kuramları: İçerik kuramları 2
5 Motivasyon kuramları: Süreç kuramları 1
6 Motivasyon kuramları: Süreç kuramları 2
7 Davranışçı öğrenme kuramları ve motivasyon
8 Bilişsel öğrenme kuramları ve motivasyon
9 Ara sınav
10 Oluşturmacı öğrenme kuramları ve motivasyon
11 Öğrenme stilleri ve motivasyon
12 Öğrenme stratejileri ve motivasyon
13 Öğrenmede motivasyon stratejileri
14 Genel değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Erdem, A. R. (2005). Öğrenmede Etkili Yollar: Öğrenme Stratejileri ve Öğretimi İlköğretim-Online, 4 (1), 1–6Türkçe
Aseltine, J.M. & Faryniarz, J. O. & Rigazio-Digilio, A. J. (2006) Supervision for learning, Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD) English
Cross, J. (2007) Informal learning, San Francisco: John Wiley & Sons, Inc.English
Daniels, H.(Edt) (2003) An introduction to Vygotsky, New York: Taylor & FrancisEnglish
Lesch, L. (2009) Learning not schooling, Lanham: Rowman & Littlefield EducationEnglish
OECD (2008) Innovation to learn, Learning to innovate, OECD publicationEnglish
Suarez-Orozco, M. M. (Edt) (2007) Learning in the global era, Los Angeles: University of California PressEnglish
Glickman, C. D. (2002) Leadership for learning: How to help teachers succeed, Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD)English
Güven, M. & Kürüm, D. (2006) Öğrenme stilleri ile eleştirel düşünme arasındaki ilişkiye genel bir bakış, Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 75-89Türkçe
Gültekin, M. & Karadağ, R. & Yılmaz, F. (2007) Yapılandırmacılık ve öğretim uygulamalarına yansımaları, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), 503-528Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları