DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IKO 611ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDEKİ MATEMATİK VE FEN EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR3 + 01. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı öğrencilerin erken çocukluk eğitiminde matematik ve fen eğitimi ile ilgili standartları ve süreç becerilerini anlamalarını, çağdaş matematik ve fen eğitimine yönelik yaklaşımları açıklamaları ve matematik ve fen eğitimi ilgili yapılan bilimsel çalışmaları değerlendirme ve eleştirme bilgi ve becerilerini geliştirmektir.
Ders İçeriği Matematiksel düşüncenin erken çocukluk dönemindeki gelişimini inceleme, erken çocukluk döneminde matematiksel bilginin gelişiminde sosyo-kültürel etkileri bilimsel çalışmalar çerçevesinde tartışma, Matematikle ilgili müdahale çalışmalarını inceleme ve müdahale programları hazırlama, nitelikli erken çocukluk dönemindeki matematik ve fen eğitimi ile ilişkili standartları karşılaştırma, erken çocukluk dönemindeki matematik ve fen öğreniminin bilimsel çalışma yöntemlerini inceleme.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Erken çocukluk döneminde matematiksel düşünceyle ilgili kuramları açıklar
2Erken çocukluk döneminde temel matematik içeriğini tanımlar
3Matematiksel süreçleri kavrar.
4Araştırma temelli matematik programlarını inceleyerek tartışır.
5Erken çocukluk döneminde fen eğitimi ile ilişkili öğrenmede ve öğretimde son gelişmeleri tanımlar
6Erken çocukluk döneminde 5E Öğretim Modelinin uygulanmasını ve bilimsel süreç becerilerini açıklar
7Erken çocuklukta “sorgulama” yoluyla fen öğrenimini açıklar.
8Erken çocukluk döneminde fen ve matematik ile ilgili bilimsel araştırmaları değerlendirir
9Erken çocukluk eğitiminde matematik ve fen eğitimi ile ilgili bilimsel çalışmalara yönelik değerlendirme raporlarını yazma ve sunma becerileri gelişir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 00145  5   55 5   
ÖK 00245  5  3   55  
ÖK 00335         5   
ÖK 00455             
ÖK 0055           5  
ÖK 006 5  5          
ÖK 007 4  5          
ÖK 008 5 55  5 5 5   
ÖK 009 5     4 5 44  
Ara Toplam2139 525  12515 2414  
Katkı240130011203200

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)4728
Ödevler440160
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU