Yazdır

DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IKO 602EĞİTİMDE NİCEL ARAŞTIRMA3 + 01. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Betimsel ve Vardamsal istatistik hakkında bilgiler vermektir.
Ders İçeriği İstatistikle ilgili temel kavramlar, İstatistiksel verilerin toplanması ve düzenlenmesi, Frekans dağılımları ve grafikler, Merkezi eğilim ölçüleri, Merkezi Dağılım Ölçüleri, Olasılık Dağılımları, (Binomial Dağılım, Normal Dağılım,Paisson Dağılım) Ham puanların Standart Puanlara çevrilmesi, Bazı korelasyon türleri ve kullanım şekilleri, basit regrasyon analizi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramları bilir
2Bilimsel araştırma modellerini tanır
33) Betimsel araştırmaları bilir
44) İlişkisel araştırma türünü tanır
55) Nedensel - karşılaştırmalı araştırma’nın özelliklerini kavrar
66) Deneysel araştırma türlerini kullanır

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 001 153211 5111144
ÖK 002 2541 2 5111144
ÖK 003 153211 5111144
ÖK 004 2551   5111155
ÖK 005 153211 5111145
ÖK 006 1532 1 5111144
Ara Toplam 830211036 3066662526
Katkı015421105111144

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)4728
Ödevler440160
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10
DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2017-2018 Bahar1METİN YAŞAR
Detay 2016-2017 Bahar1METİN YAŞAR
Detay 2016-2017 Güz1METİN YAŞAR
Detay 2015-2016 Bahar1RAMAZAN BAŞTÜRK
Detay 2015-2016 Güz1RAMAZAN BAŞTÜRK
Detay 2014-2015 Bahar1RAMAZAN BAŞTÜRK
Detay 2014-2015 Güz1RAMAZAN BAŞTÜRK
Detay 2013-2014 Bahar1RAMAZAN BAŞTÜRK
Detay 2013-2014 Güz1RAMAZAN BAŞTÜRK
Detay 2012-2013 Bahar1RAMAZAN BAŞTÜRK
Detay 2012-2013 Güz1RAMAZAN BAŞTÜRK
Detay 2011-2012 Bahar1RAMAZAN BAŞTÜRK
Detay 2011-2012 Güz1RAMAZAN BAŞTÜRK


Yazdır

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu Dersin Ad Saat (T+P) Şube No Öğretim Dili Şube Dönemi
IKO 602 EĞİTİMDE NİCEL ARAŞTIRMA 3 + 0 1 Türkçe 2017-2018 Bahar
Öğretim Elemanı  E-Posta  İç Hat  Ders Yeri Devam Zorunluluğu
Doç. Dr. METİN YAŞAR myasar@pau.edu.tr EGT A0436 Dersin Devam Yüzdesi : %
Amaç Betimsel ve Vardamsal istatistik hakkında bilgiler vermektir.
İçerik İstatistikle ilgili temel kavramlar, İstatistiksel verilerin toplanması ve düzenlenmesi, Frekans dağılımları ve grafikler, Merkezi eğilim ölçüleri, Merkezi Dağılım Ölçüleri, Olasılık Dağılımları, (Binomial Dağılım, Normal Dağılım,Paisson Dağılım) Ham puanların Standart Puanlara çevrilmesi, Bazı korelasyon türleri ve kullanım şekilleri, basit regrasyon analizi.
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramlar
2 Bilginin kaynağı, Bilimin doğası, araştırmanın doğası, araştırma dili
3 Araştırma problemi, problemlerin doğası, problemlerin kaynağı, problemlerin ifade edilmesi
4 Evren, örneklem, örneklem seçme yöntemleri, değişkenler, değişkenlerin türleri
5 Kaynak tarama
6 Betimsel istatistik, ölçek ve ölçek türleri, normal dağılım, vardamsal istatistik, t-testleri, varyans analizi, ki kare testi
7 Betimsel araştırmalar
8 İlişkisel araştırmalar
9 nedensel-karşılaştırmalı
10 deneysel araştırmalar
11 Deneme öncesi araştırmalar
12 Yarı-deneme araştırmalar
13 Gerçek deneme araştırmaları
14 Genel Değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi (11. Baskı). Ankara: Nobel Yayın DağıtımTürkçe
Ary, D., Jacobs, L. C. & Razavieh, A. (1996) Introduction to Research in Education, 5th Ed. Harcourt Brace College, Orlando, FL.English
Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi (11. Baskı). Ankara: Nobel Yayın DağıtımTürkçe
Ary, D., Jacobs, L. C. & Razavieh, A. (1996) Introduction to Research in Education, 5th Ed. Harcourt Brace College, Orlando, FL.English
Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi (11. Baskı). Ankara: Nobel Yayın DağıtımTürkçe
Ary, D., Jacobs, L. C. & Razavieh, A. (1996) Introduction to Research in Education, 5th Ed. Harcourt Brace College, Orlando, FL.English
Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi (11. Baskı). Ankara: Nobel Yayın DağıtımTürkçe
Ary, D., Jacobs, L. C. & Razavieh, A. (1996) Introduction to Research in Education, 5th Ed. Harcourt Brace College, Orlando, FL.English
Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi (11. Baskı). Ankara: Nobel Yayın DağıtımTürkçe
Ary, D., Jacobs, L. C. & Razavieh, A. (1996) Introduction to Research in Education, 5th Ed. Harcourt Brace College, Orlando, FL.English
Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi (11. Baskı). Ankara: Nobel Yayın DağıtımTürkçe
Ary, D., Jacobs, L. C. & Razavieh, A. (1996) Introduction to Research in Education, 5th Ed. Harcourt Brace College, Orlando, FL.English
Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi (11. Baskı). Ankara: Nobel Yayın DağıtımTürkçe
Ary, D., Jacobs, L. C. & Razavieh, A. (1996) Introduction to Research in Education, 5th Ed. Harcourt Brace College, Orlando, FL.English
Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi (11. Baskı). Ankara: Nobel Yayın DağıtımTürkçe
Ary, D., Jacobs, L. C. & Razavieh, A. (1996) Introduction to Research in Education, 5th Ed. Harcourt Brace College, Orlando, FL.English
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları