DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IKO 601İLKÖĞRETİM PROGRAM GELİŞTİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR3 + 02. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı 1)Program kavramı ve program olgusunu kavramak 2)İlköğretimde uygulanan programların özelliklerini tanımak 3)Türk milli eğitim sisteminde uygulanan ilköğretim politika ve uygulamalarını kavrama 4)Program tasarım modellerini incelemek 5)Program geliştirme modellerini incelemek 6)Programın temellerini tartışmak (tarihsel, felsefik, psikolojik, sosyal) 7)Program değerlendirmeye ait kavram, ilke ve modelleri kavramak ve uygulamak 8)Program geliştirme sürecinde yeni yaklaşımları incelemek
Ders İçeriği Programa ait kuramsal kavramlar 2) İlköğretim programlarının temel özellikleri 3) İlköğretim programlarında uygulanan politikalar 4) İlköğretim programları 5) Program tasarım modelleri 6) Program geliştirme modelleri (Taba, Tyler, Saylor, Alexander ve Lewis, Olivia ve Demirel) 7) Programın kuramsal temelleri 8) Program değerlendirmeye ait kavram, ilke ve modeller 9) Program geliştirmede yeni yaklaşımlar
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
11) Program kavramını ve olgusunu kavrar a-Programı tanımlayabilir b-Program öğretim arasındaki ilişkiyi kavrar c-Programı disiplin olarak yorumlayabilir d-Programı uygulayıcılar boyutunda yorumlayabilir
22) İlköğretimde uygulanan programların temel özelliklerini tanıyabilir. a-İlköğretimde uygulanan programların temel özelliklerini tanır b-İlköğretimde uygulanan programları temel özellikleri bakımından karşılaştırır c- İlköğretimde uygulanan programlarla ilgili yapılan araştırmaları analiz eder.
33) Türk milli eğitim sisteminde uygulanan ilköğretim politika ve uygulamalarını kavrar. a- İlköğretim politikalarını kavrar b- İlköğretim politikalarını değerlendirir c- İlköğretim programlarını uygulamalarını kavrar
44) Program tasarım modellerini inceler. a- Program tasarımı kavramını tartışır b- Program tasarım modellerini kavrar c- Program tasarım modellerini karşılaştırır d- Program tasarımında dikkat edilecek noktaları kavrar
5Program geliştirme modellerini inceler a- Program geliştirme modellerinin temel özelliklerini analiz eder b-Bir program geliştirme modelinin nasıl seçildiğini açıklar c-Program geliştirme modelinin önemini açıklar d-Her bir program geliştirme modelinin en ayırt edici yanını açıklar
6) Programın temellerini tartışır (tarihsel, felsefik, psikolojik, sosyal) a-Programın tarihi, felsefik, psikolojik ve sosyal temellerini kavrar b-İlköğretimde uygulanan programlarını tarihi, felsefik, psikolojik ve sosyal özellikleri bakımından karşılaştırır
7Program değerlendirmeye ait kavram, ilke ve modelleri kavrar ve uygular a-Program değerlendirmeye ait kavramları açıklar b-Program değerlendirmede uygulanan modelleri inceler ve modellerin özelliklerini açıklar c-Bu modeller arasındaki benzerlik ve faklılıkları ayır eder
8Program geliştirme sürecinde yeni yaklaşımları inceler a-Program geliştirmede yeni gelişmeleri inceler b-Program geliştirmede yeni gelişmeleri karşılaştırır
21İlköğretimde karşılaşılan temel sorunları belirler

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 001454444 545     
ÖK 0025534   445 55 5
ÖK 0035534  545545555
ÖK 0045534  445555555
ÖK 0055544 4445555555
ÖK 006555555445555555
ÖK 007555555545555555
ÖK 008555555545555555
ÖK 021               
Ara Toplam394032351923273338402935353035
Katkı444423344434434

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)4728
Ödevler440160
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU