DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IKO 638İLKÖĞRETİMDE VERİ VE OLASILIK KAVRAMLARININ YAPILANDIRILMASI3 + 01. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı İlköğretim ders programında yer alan istatistik ve olasılık konularının kavramsal gelişimini anlayabilmek; olasılık ve istatistik kavramlarının öğrenimini ve öğretimini dinamik veri analizi yazılımı ve simulasyonlarla geliştirmektir.
Ders İçeriği İlköğretim ders programında yer alan veri ve olasılık konularının kavramsal temellerinin oluşturulması. Kavramsal anlama ve yüksek düzeyli düşünmeyi teşvik eden etkinlikler ile dinamik veri analizi yazılımları, simulasyon programları gibi teknolojilerin kullanımı odaklı ders içeriklerinin geliştirilmesi ve uygulanması.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İstatistik ve olasılık ile ilgili kavram ve işlemlerin tarihsel gelişimini açıklar.
2İstatistik ve olasılık konuları arasındaki ilişkiyi kurar.
3İstatistik ve olasılık konularında kavramsal anlama, düşünme ve akıl yürütme üzerine yapılmış araştırmaları inceler.
4Farklı ülkelerin ilköğretim müfredatındaki olasılık ve veri analizi konularını ve öğretimlerini karşılaştırır.
5Veri analizi ve olasılık öğretiminde somut materyaller ve teknolojiden faydalanarak etkinlikler geliştirir.
6İstatistiksel ve olasılıksal düşünme ve akıl yürütme üzerine araştırma yapar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 015              
ÖK 025              
ÖK 03 5            5
ÖK 043           4 5
ÖK 055      5      5
ÖK 0645 5    55    5
Ara Toplam2210 5   555  4 20
Katkı420100011100103

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)4728
Ödevler440160
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2014-2015 Bahar1SİBEL KAZAK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  IKO 638 Dersin Adı:  İLKÖĞRETİMDE VERİ VE OLASILIK KAVRAMLARININ YAPILANDIRILMASI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2014-2015 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT SİBEL KAZAK E-Posta :  skazak@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0227,
Amaç : İlköğretim ders programında yer alan istatistik ve olasılık konularının kavramsal gelişimini anlayabilmek; olasılık ve istatistik kavramlarının öğrenimini ve öğretimini dinamik veri analizi yazılımı ve simulasyonlarla geliştirmektir.
İçerik : İlköğretim ders programında yer alan veri ve olasılık konularının kavramsal temellerinin oluşturulması. Kavramsal anlama ve yüksek düzeyli düşünmeyi teşvik eden etkinlikler ile dinamik veri analizi yazılımları, simulasyon programları gibi teknolojilerin kullanımı odaklı ders içeriklerinin geliştirilmesi ve uygulanması.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ders içeriğinin tanıtımı
2 İstatistiksel okuryazarlık, akıl yürütme ve düşünme
3 Dağılımlar hakkında akıl yürütmeyi destekleme
4 Veri gruplarını karşılaştırma
5 İstatistiksel düşünmeyi destekleme
6 Veri ve olasılık konularını ilişkilendirme
7 Olasılıksal akıl yürütmeyi destekleme
8 Arasınav
9 Veriler hakkında akıl yürütme
10 Belirsizlik hakkında akıl yürütme
11 İnformel istatistiksel çıkarsama ve akıl yürütme
12 İnformel istatistiksel çıkarsama ve akıl yürütme
13 İnformel istatistiksel çıkarsama ve akıl yürütme
14 Proje sunumları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU