Yazdır

DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
INO 608İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME3 + 02. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin İngilizce dil öğretiminde müfredat geliştirme sürecinde sistem yaklaşımının uygulanması konusunda sağlam bir bakış açısı ve anlayış geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır
Ders İçeriği Bu derste, İngiliz Dili Eğitiminde yer alan program türlerine bağlı olarak şu konulara yer verileceltir: Her ders programının türünün avantajları ve dezavantajları; Program entegrasyonu gibi güncel konular; Program geliştirmenin aşamaları; İhtiyaç analizi, ihtiyaç analizi, hedef analizi ve hedefler ve davranışsal amaçlar ve müfredat sonuçları; Dil dışı çıktılar ve süreç hedeflerinin yanı sıra bir dil programı, ders planlaması ve müfredat için bir kurumsal amaç beyanı; Yazma becerisi, metodoloji (müfredatın içeriğini öğretmek için kullanılacak prosedürler ve faaliyetler) ve bir değerlendirme planının tasarımı için konuşma ve performans düzeylerinin tanımlanması için tasarım, yeterlilik tanımları; Dil öğretiminde bağlam ve bağlamsal faktörleri tanımlamak; İletişimsel Yaklaşımın ilke ve sonuçları ile güncel öğretim yöntemleri; Görev temelli dil öğretimi ve öğrenim ilkeleri, görev temelli bir dil kursu tasarlama, bir dil sınıfında TBLT uygulaması ve izlenecek aşamalar, görev tabanlı değerlendirme; Müfredat geliştirme sürecinde dil materyallerinin ve malzeme tasarımının yeri; okuma, dinleme, konuşma, yazma becerileri ve bütüncül becerileri öğretmek için materyallerin geliştirilmesi; dil edinimi ve materyal geliştirme ilkeleri; İngiliz Dili Eğitiminde materyallerinin değerlendirilmesi: ders kitabı değerlendirmesi için kriterlerin geliştirilmesi; bir dil programının değerlendirilmesi, değerlendirme yaklaşımları, amaçları, değerlendirme türleri: biçimlendirici, özetleyici, aydınlatıcı, değerlendirmelerde kullanılacak prosedürler, dil program değerlendirmesindeki güncel konular; Etkili öğretimin sağlanması: kurumsal faktörler, öğretmen faktörleri, öğretim faktörleri, öğrenci faktörleri, eğitmen gelişimi: başarılı bir dil öğretmeni için yeterlilikler ve yeterlilikler, öğretmen dersinin değerlendirilmesi için kriterler, öğretmenin dersinin öz değerlendirmesi, öğrenci gelişimi ve öğrenen eğitimi: dil öğrenme stratejileri, meta-bilişsel öğrenen stratejileri ve öğrenen özerkliği.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Öğrenciler, İngiliz Dili Eğitimi alanında program geliştirme hakkında güncel bilgiyi açıklar.
2Eğitim programı türü (davranışçı, bilişsel, insancıl, vb.) seçme ve programın dil öğretim/öğrenim süreçlerine yansımalarını belirler.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 00155534353453444
ÖK 00255555454553555
Ara Toplam1010108971079106999
Katkı55545454553555

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Ödevler71070
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12020
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)7642
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10
DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1TURAN PAKER


Yazdır

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu Dersin Ad Saat (T+P) Şube No Öğretim Dili Şube Dönemi
INO 608 İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME 3 + 0 1 Türkçe 2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı  E-Posta  İç Hat  Ders Yeri Devam Zorunluluğu
Prof. Dr. TURAN PAKER tpaker@pau.edu.tr EGT A0310 Dersin Devam Yüzdesi : %80
Amaç Bu ders, öğrencilerin İngilizce dil öğretiminde müfredat geliştirme sürecinde sistem yaklaşımının uygulanması konusunda sağlam bir bakış açısı ve anlayış geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır
İçerik Bu derste, İngiliz Dili Eğitiminde yer alan program türlerine bağlı olarak şu konulara yer verileceltir: Her ders programının türünün avantajları ve dezavantajları; Program entegrasyonu gibi güncel konular; Program geliştirmenin aşamaları; İhtiyaç analizi, ihtiyaç analizi, hedef analizi ve hedefler ve davranışsal amaçlar ve müfredat sonuçları; Dil dışı çıktılar ve süreç hedeflerinin yanı sıra bir dil programı, ders planlaması ve müfredat için bir kurumsal amaç beyanı; Yazma becerisi, metodoloji (müfredatın içeriğini öğretmek için kullanılacak prosedürler ve faaliyetler) ve bir değerlendirme planının tasarımı için konuşma ve performans düzeylerinin tanımlanması için tasarım, yeterlilik tanımları; Dil öğretiminde bağlam ve bağlamsal faktörleri tanımlamak; İletişimsel Yaklaşımın ilke ve sonuçları ile güncel öğretim yöntemleri; Görev temelli dil öğretimi ve öğrenim ilkeleri, görev temelli bir dil kursu tasarlama, bir dil sınıfında TBLT uygulaması ve izlenecek aşamalar, görev tabanlı değerlendirme; Müfredat geliştirme sürecinde dil materyallerinin ve malzeme tasarımının yeri; okuma, dinleme, konuşma, yazma becerileri ve bütüncül becerileri öğretmek için materyallerin geliştirilmesi; dil edinimi ve materyal geliştirme ilkeleri; İngiliz Dili Eğitiminde materyallerinin değerlendirilmesi: ders kitabı değerlendirmesi için kriterlerin geliştirilmesi; bir dil programının değerlendirilmesi, değerlendirme yaklaşımları, amaçları, değerlendirme türleri: biçimlendirici, özetleyici, aydınlatıcı, değerlendirmelerde kullanılacak prosedürler, dil program değerlendirmesindeki güncel konular; Etkili öğretimin sağlanması: kurumsal faktörler, öğretmen faktörleri, öğretim faktörleri, öğrenci faktörleri, eğitmen gelişimi: başarılı bir dil öğretmeni için yeterlilikler ve yeterlilikler, öğretmen dersinin değerlendirilmesi için kriterler, öğretmenin dersinin öz değerlendirmesi, öğrenci gelişimi ve öğrenen eğitimi: dil öğrenme stratejileri, meta-bilişsel öğrenen stratejileri ve öğrenen özerkliği.
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ders içeriğinin tanıtımı: Eğitim Programı ve Dersin eğitim programı, Eğitim programının rolü ve işlevleri
2 Eğitim programının psikolojik temelleri
3 Eğitim programının toplumsal temelleri
4 Eğitim programı oluşturmada karşılaşılan sorunlar
5 IDE'de program geliştirme yaklaşımları
6 İhtiyaç Analizi
7 Durum Analizi
8 Amaç, hedef ve çıktıların belirlenmesi
9 Bir dersin planlanması
10 Materyal seçimi ve materyal geliştirme
11 Yaklaşım ve yöntemleri belirleme
12 Ölçme ve değerlendirme türlerini belirleme
13 Program değerlendirme
14 Program değerlendirme Program değerlendirme standartları ve değerlendiriciler için rehber ilkeler s. 449
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Main Reading: Brown, J. D. (1995). Elements of a language curriculum: A Systematic Approach to Program Development. Boston: Heinle and Heinle. English
Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R., and Worthen, B. R. (2011). Program evaluation: Alternative approaches and practical guidelines. Boston: PearsonEnglish
Khranke, K. (1987). Approaches to syllabus design for foreign language teaching. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.English
Lyn, A. M. Y. (2016). Language across the curriculum & CLIL in English as an additional language (EAL) context: Theory and practice. Hong Kong: Springer.English
Ornstein, A. C. & Hunkins, F. P. (2018). Curriculum: foundations, principles, and issues (7th ed.). London: Pearson.English
Richards, J. C. (2001). Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.English
Suplementary Reading: Nation, I. S. P. & Macalister, J. (2010). Language curriculum design. London: Routledge. English
Nunan, D. (2013). Learner centered English language education. London: Routledge. English
Orey, M. (2010). Emerging Perspectives on Learning teaching and technology. The Global Text Project is funded by the Jacobs Foundation, Zurich, Switzerland. English
Phelan, A. (2015). Curriculum theorizing and teacher education: Complicating conjunctions. London: Routledge.English
Reid, A. & Amanat Ali, A. (2020). Making Sense of Learning: A research-based approach. Cham: Springer.English
UNESCO International Bureau of Education (2013). Glossary of curriculum terminology. UNESCO-IBE. www.ibe.unesco.orgEnglish
Yalden, J. (1983). The communicative syllabus: Evolution, design and implementation. Oxford: Pergamon Press.English
Bellon, J. J. & Handler, J. R. (1982). Curriculum development and evaluation. Iowa:Kendall-Hunt. English
Dubin, F. & Olshtain, E. (1986). Course design: Developing programs and materials for language learning. Cambridge: Cambridge University Press. English
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları