Yazdır

DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
INO 601YABANCI DİL EĞİTİMİNDE İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE İSTATİSTİK3 + 01. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Yabancı dil eğitimi ve öğreniminde kullanılan nicel ve nitel araştırma süreçleri ve yöntemlerinin incelenmesi. Araştırma makalelerinin bulgularını yorumlamak için gerekli olan istatistik ve araştırma okuryazarlık becerilerini uygulama. Elde edilen istatistik ve araştırma bulgularını APA stiline uygun olarak raporlama.
Ders İçeriği Araştırma deseni oluşturma, varsayımlar üretme, araştırma sorusuna uygun istatistik yöntemini seçme. Çok değişkenli istatistikleri (korelasyon, ANOVA, regresyon çeşitleri, ki kare, parametrik olmayan testler) SPSS, vb. istatistik analizi programlarında uygulayabilme.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Öğrenciler, araştırma teknikleri hakkında ileri düzey bilgiyi açıklar ve kullanır.
2Alanda yapılmış çalışmaları inceler ve kendi araştırma desenini oluşturur

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ÖK 00155554553553355
ÖK 00255554553553355
Ara Toplam101010108101061010661010
Katkı55554553553355

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Ödevler71070
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12020
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)7642
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10
DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2022-2023 Güz1FİLİZ RIZAOĞLU


Yazdır

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu Dersin Ad Saat (T+P) Şube No Öğretim Dili Şube Dönemi
INO 601 YABANCI DİL EĞİTİMİNDE İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE İSTATİSTİK 3 + 0 1 Türkçe 2022-2023 Güz
Öğretim Elemanı  E-Posta  İç Hat  Ders Yeri Devam Zorunluluğu
Dr. Öğr. Üyesi FİLİZ RIZAOĞLU frizaoglu@pau.edu.tr EGT A0208 Dersin Devam Yüzdesi : %
Amaç Yabancı dil eğitimi ve öğreniminde kullanılan nicel ve nitel araştırma süreçleri ve yöntemlerinin incelenmesi. Araştırma makalelerinin bulgularını yorumlamak için gerekli olan istatistik ve araştırma okuryazarlık becerilerini uygulama. Elde edilen istatistik ve araştırma bulgularını APA stiline uygun olarak raporlama.
İçerik Araştırma deseni oluşturma, varsayımlar üretme, araştırma sorusuna uygun istatistik yöntemini seçme. Çok değişkenli istatistikleri (korelasyon, ANOVA, regresyon çeşitleri, ki kare, parametrik olmayan testler) SPSS, vb. istatistik analizi programlarında uygulayabilme.
Haftalık Konu Başlıkları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları