DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
INO 508ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ3 + 02. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dercin amacı öğrencilerin (İngilizce eğitmenlerinin) çocuklara yabancı dil öğretimi ile ilgili temel kuramsal bilgileri edinip, bu alanda yapılan bilimsel araştırma çalışmalarını incelemelerini sağlamaktır. Bu kapsamda eğitmenler çocukların yabancı dil öğrenimi ile ilgili temel alan yazını ve bu alanda yapılmış bilimsel makaleleri incelerler ve bu doğrultuda çocukların dil öğrenimi ile ilgili bilimsel araştırma önerisi hazırlayıp sunarlar.
Ders İçeriği Bu derste öğrenciler erken yaş dil öğrenenler ile ilgili temel özellikleri, dil yapısı, becerileri ve alt becerilerinin öğretimi, erken yaş öğrenenlerinin öğrenme biçemleri (görsel, işitsel ve duyuşsal) ve stratejileri (örn.: üstbiliş, biliş, sosyoduyuşsal); kelime, dil becerisi, dil yapısı öğretimi için aktiviteler (örn.: yapboz, hikaye, oyun ve benzetim), görsel-işitsel araçlar (örn.: resim, gerçek nesneler, karikatür, kukla ve şarkılar) geliştirmesi; öğrenenlerin dil seviyelerine ve bilişsel ve duyuşsal gelişimlerine uygun öğretim noktalarının seçimi, sıralaması, materyal uyarlaması ve değerlendirmesi, erken öğrenen sınıfları için duyacağı sınıf yönetimi teknikleri ile ilgili konularda kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yaparlar.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Çocuklara Yabancı Dil Eğitimi ile ilgili ki temel bilgiyi kullanır.
2Çocukların yabancı dil öğrenme süreçlerini öğrenir.
3Ana dil ve ikinci dil öğrenen çocukların özelliklerini bilir.
4Çocuklara yabancı dil (İngilizce) öğretimi konularında araştırma yapar.
5Çocuklara İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Eğitiminde temel becerilerin öğretimini uygular.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01            
ÖK 02534 45   3  
ÖK 03444 45333 5 
ÖK 04  4444      
ÖK 05   5 4 5 445
Ara Toplam971291218383795
Katkı212224121121

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10330
Ödevler5525
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11010
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11414
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)339
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2017-2018 Bahar1RECEP ŞAHİN ARSLAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  INO 508 Dersin Adı:  ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: İngilizce Şube Dönemi :  2017-2018 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR RECEP ŞAHİN ARSLAN E-Posta :  rsarslan@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0331-06,
Amaç : Bu dercin amacı öğrencilerin (İngilizce eğitmenlerinin) çocuklara yabancı dil öğretimi ile ilgili temel kuramsal bilgileri edinip, bu alanda yapılan bilimsel araştırma çalışmalarını incelemelerini sağlamaktır. Bu kapsamda eğitmenler çocukların yabancı dil öğrenimi ile ilgili temel alan yazını ve bu alanda yapılmış bilimsel makaleleri incelerler ve bu doğrultuda çocukların dil öğrenimi ile ilgili bilimsel araştırma önerisi hazırlayıp sunarlar.
İçerik : Bu derste öğrenciler erken yaş dil öğrenenler ile ilgili temel özellikleri, dil yapısı, becerileri ve alt becerilerinin öğretimi, erken yaş öğrenenlerinin öğrenme biçemleri (görsel, işitsel ve duyuşsal) ve stratejileri (örn.: üstbiliş, biliş, sosyoduyuşsal); kelime, dil becerisi, dil yapısı öğretimi için aktiviteler (örn.: yapboz, hikaye, oyun ve benzetim), görsel-işitsel araçlar (örn.: resim, gerçek nesneler, karikatür, kukla ve şarkılar) geliştirmesi; öğrenenlerin dil seviyelerine ve bilişsel ve duyuşsal gelişimlerine uygun öğretim noktalarının seçimi, sıralaması, materyal uyarlaması ve değerlendirmesi, erken öğrenen sınıfları için duyacağı sınıf yönetimi teknikleri ile ilgili konularda kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yaparlar.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Çcocuklara Dil Öğretimine Genel Bir Kakış
2 Değişik Etkinlik ve Tasklarla Etkinlik Temelli Çocuklara Dil Öğretimi
3 Makale İnceleme-1
4 Çocuklara Konuşma Dilinin ve Becerilerinin Öğretimi
5 Çocuklara Kelime Öğretimi
6 Çocuklara Yapısal Dilin Öğretimi
7 Makale İnceleme-2
8 Okuma ve Yazma Becerilerinin Öğretimi
9 Hikayelerle Dil Öğretimi
10 Çocuklara Dinleme Becerilerinin Öğretimi
11 Makale İnceleme-3
12 Çocuklara Oyunlarla Dil Öğretimi
13 Çocuklara Konu Temelli Dil Öğretimi
14 Çocuklara Dil Öğretğmğne Ölçme ve Değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU