DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
INO 507İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ’NDE PROGRAM GELİŞTİRME3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu derste öğrenciler eğitim programı türlerini, bir eğitim programı yapmanın ve geliştirmenin genel hatlarını inceleyecek ve çeşitli yaş, düzey ve gruplara göre İngilizce eğitim programı yapmayı öğreneceklerdir.
Ders İçeriği Dil öğretiminde eğitim programının yeri; dil eğitim program türleri; gereksinim çözümleme; hedef ve amaçların / öğrenim çıktılarının planlanması; etkin öğretim faktörleri: kurum,öğretmenler, öğretim süreci, öğrenme süreci; öğretim malzemelerinin rolü ve dizaynı; ders kitabı değerlendirme kriterleri; öğrenci merkezli müfredat geliştirimi ve kaynaklar; değerlendirmeye yönelik yaklaşımlar; portfolyo değerlendirme; program geliştirici olarak öğretmen ve program geliştirme süreci çerçevesi; program geliştirmeye yönelik bir sistem yaklaşımı
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Eğitim program türlerini bilir ve konuya ilişkin alan yazını takip eder, hangi güvenilir kaynaklara ulaşacağını bilir.
2Eğitim program türü seçme ve programa entegre aşamasında kriterleri açıklar, pozitif ve negatif yönlerini dil eğitimine yönelik yöntem ve yaklaşımlar paralelinde belirler.
3Gereksinim çözümlemesinin süreç içindeki yeri ve aşamaları hakkında bilgi edinir, aşamalarını açıklar ve bir dil programına yönelik gereksinim çözümlemesi çalışmasını yönetir.
4Program hedeflerinin ve spesifik amaçların /öğrenme çıktılarının belirlenmesi konusunda deneyim edinir.
5Etkin bir öğretim ve öğrenme sürecinin unsurlarını sürece yansıtır.
6Dil öğretim programında kullanılacak materyallerin değerlendirilmesi amacıyla kriterler geliştirilmesi ve kullanılması konusunda deneyim edinir ve bunları sürece yansıtır.
7Değerlendirme yöntemleri konusunda profesyonel bir bakış açısı kazanır ve bunu bir dil programına yansıtır.
8Aday, süreci bir bütün olarak görerek bir dil programını geliştirebilme deneyimi kazanır.
9Alanla ilişkili terminolojiyi öğrenir ve kullanır.
10Program oluşturulması sürecini edindiği bilgiyle yönetebilme becerisini kazanır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 015   5       
ÖK 02  5   5     
ÖK 03   5        
ÖK 04            
ÖK 05            
ÖK 06         5  
ÖK 07        5   
ÖK 08 5          
ÖK 095           
ÖK 10            
Ara Toplam105555 5 55  
Katkı111110101100

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5735
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12525
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)2510
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)188
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Güz1SELAMİ OK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  INO 507 Dersin Adı:  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ’NDE PROGRAM GELİŞTİRME
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: İngilizce Şube Dönemi :  2018-2019 Güz
Öğretim Elemanı :  E-Posta :  İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0331-06,
Amaç : Bu derste öğrenciler eğitim programı türlerini, bir eğitim programı yapmanın ve geliştirmenin genel hatlarını inceleyecek ve çeşitli yaş, düzey ve gruplara göre İngilizce eğitim programı yapmayı öğreneceklerdir.
İçerik : Dil öğretiminde eğitim programının yeri; dil eğitim program türleri; gereksinim çözümleme; hedef ve amaçların / öğrenim çıktılarının planlanması; etkin öğretim faktörleri: kurum,öğretmenler, öğretim süreci, öğrenme süreci; öğretim malzemelerinin rolü ve dizaynı; ders kitabı değerlendirme kriterleri; öğrenci merkezli müfredat geliştirimi ve kaynaklar; değerlendirmeye yönelik yaklaşımlar; portfolyo değerlendirme; program geliştirici olarak öğretmen ve program geliştirme süreci çerçevesi; program geliştirmeye yönelik bir sistem yaklaşımı
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %90
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Brown, J. D. (1995). The Elements of Language Curriculum: A Systemematic Approach to Program Development, Heınle & Heinle.English
Dubin, F. and Olshtain, E. (1986). Course Design: Developing programs and materials for language learning, Cambridge: Cambridge University Press. English
Graves, K. (editor). Teachers as Course Developers, Cambridge: Cambridge University Press.English
Krahnke, K. (1987). Approaches to Syllabus Design for Foreign Language Teaching, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. English
Nunan, D. (1988). The Learner Centered Curriculum, Cambridge: Cambridge University Press.English
Richards, J.C. (1990). The Language Teaching Matrix, Cambridge: Cambridge University Press.English
Wallace, M.J. (1998). Action Research for Language Teachers. Cambridge University Press.Türkçe
Brown, J.D. Using Surveys in Language programs. Cambridge University PressTürkçe
Chaudran, C. (1988). Second Language Classrooms: Research on teaching and learning, Cambridge University Press.Türkçe
Dörnyei, Z. (2003). Questionnaires in Second Language Research: Construction, administration, and processing. Lawrence Erlbaum Associates.Türkçe
Ellis, R. & Barkhuizen, G. (2005). Analysing Learner Language. Oxford University Press.Türkçe
Freeman, D. (1998). Doing Teacher Research: From inquiry to understanding. Heinle& Heinle Publishers.Türkçe
Seliger, H.W. & Shohamy, E. (1989). Second Language Research Methods. Oxford University Press.Türkçe
Tailor, G. R. (ed.) (2005). Integrating Quantitative and Qualitative Methods in Research. University Press of America.Türkçe
Tanrıöğen, A. (ed.) (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.Türkçe
Richards, J.C. (2001). Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge University Press English
Graves, K. (2000). Designing Language Courses: A Guide for Teachers. Heinle & Heinle English
Brown, J. D. (1995). The Elements of Language Curriculum: A Systemematic Approach to Program Development, Heınle & Heinle.English
Dubin, F. and Olshtain, E. (1986). Course Design: Developing programs and materials for language learning, Cambridge: Cambridge University Press. English
Graves, K. (editor). Teachers as Course Developers, Cambridge: Cambridge University Press.English
Krahnke, K. (1987). Approaches to Syllabus Design for Foreign Language Teaching, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. English
Nunan, D. (1988). The Learner Centered Curriculum, Cambridge: Cambridge University Press.English
Richards, J.C. (1990). The Language Teaching Matrix, Cambridge: Cambridge University Press.English
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.Türkçe
Richards, J.C. (2001). Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge University Press English
Graves, K. (2000). Designing Language Courses: A Guide for Teachers. Heinle & Heinle English
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU