DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
INO 505DİL EDİNİMİ3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrenciler çocukların anadili, ayrıca çocukların ve yetişkinlerin ikinci (yabancı) dili öğrenmede geçirdiği süreçleri incelemektir. Ayrıca öğrencilerin bu alanda yapılmış araştırmaları okuyup inceleyerek bu süreçlerden haberdar olmalarını sağlamak ve ayrıca bu alanda araştırma yöntemlerine ilişkin bilgi ve görüşlerini artırmaktır.
Ders İçeriği Bu derste öğrenciler çocukların anadili, ayrıca çocukların ve yetişkinlerin ikinci (yabancı) dili öğrenmede geçirdiği süreçleri inceleyeceklerdir. Bu kapsamda ders içeriğini dil edinimi ve dil öğrenimi ile ilgili temel kavram ve yaklaşımlar, iç (kişisel) ve dış etkenlerin incelenmesi, hata analizi ve incelenmesi, doğal ve sınıf içerisinde dil öğrenimi, ve dil öğreniminde iletişim gibi konular oluşturmaktadır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Ana dil edinimi ve ikinci dil edinimi ile ilgili temel bilgileri verir.
2Ana dil edinimi ve ikinci dil edinimine bilimsel bir bakış açısı kazandırır.
3Dil edimi ile ilgili farklı araştırmalarda kullanılan bilimsel araştırma yöntemlerini inceler.
4Ana dil edinimi ve ikinci dil edinimi ile ilgili bilimsel araştırma ilkelerine göre araştırma önerisi hazırlar ve araştırma önerisi hazırlayıp sunar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01555 55    5 
ÖK 02  55 5    5 
ÖK 03   5 5    5 
ÖK 04   5 5    5 
Ara Toplam551015520    20 
Katkı113415000050

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5735
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12525
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)3618
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2022-2023 Güz1EDA DURUK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  INO 505 Dersin Adı:  DİL EDİNİMİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: İngilizce Şube Dönemi :  2022-2023 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ EDA DURUK E-Posta :  easlan@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0215,
Amaç : Bu dersin amacı öğrenciler çocukların anadili, ayrıca çocukların ve yetişkinlerin ikinci (yabancı) dili öğrenmede geçirdiği süreçleri incelemektir. Ayrıca öğrencilerin bu alanda yapılmış araştırmaları okuyup inceleyerek bu süreçlerden haberdar olmalarını sağlamak ve ayrıca bu alanda araştırma yöntemlerine ilişkin bilgi ve görüşlerini artırmaktır.
İçerik : Bu derste öğrenciler çocukların anadili, ayrıca çocukların ve yetişkinlerin ikinci (yabancı) dili öğrenmede geçirdiği süreçleri inceleyeceklerdir. Bu kapsamda ders içeriğini dil edinimi ve dil öğrenimi ile ilgili temel kavram ve yaklaşımlar, iç (kişisel) ve dış etkenlerin incelenmesi, hata analizi ve incelenmesi, doğal ve sınıf içerisinde dil öğrenimi, ve dil öğreniminde iletişim gibi konular oluşturmaktadır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 1. ve 2. Dil Edinimi Dersine Genel Bakış; Ana Dil Edniminde Temel Gelişim Sureci
2 Ana Dil Ediniminde Temel Yaklaşımlar: Davranışsal Yaklaşım; Doğalcılık ve İletişimsel Yaklaşım
3 İkinci Dil Ediniminde Temel Yaklaşımlar: Davranışsal Yaklaşım; Doğalcılık
4 İkinci Dil Ediniminde Temel Yaklaşımlar: Evrensel Dilbilim, Monitor Modeli
5 İkinci Dil Ediniminde Güncel Yaklaşımlar: Bilgi İşleme, İletişimsel Yaklaşım
6 İkinci Dil Ediniminde Güncel Yaklaşımlar: Acculturation, Pidginization Theory
7 İkinci Dil Ediniminde Güncel Yaklaşımlar: Bilişsel Teori
8 İkinci Dil Edinimini Etkileyen Unsurlar; Öğrenci Özellikleri Üzerine Araştırmalar: Zeka, Kişilik, Yetenek
9 Öğrenci Özellikleri Üzerine Araştırmalar: Motivasyon, Yetenek, Öğrenci Tercihleri ve Öğrenci İnançları
10 Kritik Süreç Hipotezi
11 Öğrenici Dili
12 İkinci Dil Öğretiminin Gözlemi: Sınıf İçerisinde Geridönüt Verme
13 Sınıfta İkinci Dil Öğrenimi
14 Dil Öğrenimi ile İlgili y-Yaygın İnanışlar ve Fikirler
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Ellis, R. (2008) The Study of Second Language Acquisition. Second Edition. Oxford:English
Lightbown, P.M. and Spada, N. (2006) How Languages are Learned. Oxford: OUP.Türkçe
Ellis, R. (2008) The Study of Second Language Acquisition. Second Edition. Oxford:English
Lightbown, P.M. and Spada, N. (2006) How Languages are Learned. Oxford: OUP.Türkçe
Ellis, R. (2008) The Study of Second Language Acquisition. Second Edition. Oxford:English
Lightbown, P.M. and Spada, N. (2006) How Languages are Learned. Oxford: OUP.Türkçe
Ellis, R. (2008) The Study of Second Language Acquisition. Second Edition. Oxford:English
Lightbown, P.M. and Spada, N. (2006) How Languages are Learned. Oxford: OUP.Türkçe
Ellis, R. (2008) The Study of Second Language Acquisition. Second Edition. Oxford:English
Lightbown, P.M. and Spada, N. (2006) How Languages are Learned. Oxford: OUP.Türkçe
Ellis, R. (2008) The Study of Second Language Acquisition. Second Edition. Oxford:English
Lightbown, P.M. and Spada, N. (2006) How Languages are Learned. Oxford: OUP.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU