DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
INO 501DİL ÖĞRENİM KURAMLARI VE İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ YÖNTEMLERİ3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin, öğrenme kuramları ile İngilizce öğretimine yönelik yaklaşım, yöntem ve teknikler arasındaki ilişkiyi kurmalarını sağlamak, yabancı dil olarak İngilizce öğretim ve öğrenim süreçlerini daha iyi kavramalarını ve sınıf içi uygulamalara yönelik yansımalarını ve etkilerini kullanmalarını sağlamaktır.
Ders İçeriği Bu derste öğrenciler İngiliz Dili Eğitimi çerçevesinde öğrenme kuramları ve bunlara dayalı dil öğretim yaklaşım ve yöntemlerini inceleyecekler, dil öğretim ve öğrenim süreçlerini daha iyi kavrayacaklardır. Öğrenciler ayrıca kuram ve uygulama ilişkisini interaktif olarak tartışacaklardır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Öğrenci öğrenme kuramlarını açıklar ve dil öğrenme yöntemleriyle olan bağlantısını kurar.
2Öğrenci öğrenme kuramlarına dayalı yaklaşım, yöntem ve teknikleri açıklar ve çeşitli ortamlarda kullanabilir.
3Öğrenci her bir yöntemin Türkiye koşullarına göre uygulama alanlarını açıklar ve kullanabilir.
4Öğrenci İngilizce öğrenmeyi etkileyen sınıfiçi ve sınıf dışı etkenlerin farkında olur.
5Öğrenci farklı ülkelerdeki İngilizce öğretim ve öğrenim süreçlerini inceler ve yansımalarını görür.
6Öğrenci her yöntemin diğer yöntemlerle olan benzerliğini ve farklılığını bilir, ihtiyaca göre eklektik teknikler kullanır.
7Öğrenci öğrenme kuramı, yaklaşım, yöntem ve teknik nedir ve kapsam alanları nedir bilir.
8Öğrenci hedef öğrenci grubuna göre amaç belirler ve uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 0155555555 555
ÖK 0255555555 555
ÖK 0355555555 555
ÖK 0455555555 555
ÖK 05555555    5 
ÖK 0655555555 555
ÖK 0755555555  5 
ÖK 08 55 5555 555
Ara Toplam3540403540403535 304030
Katkı455455440454

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Ödevler5630
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11616
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)3721
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2022-2023 Güz1ÇAĞLA ATMACA

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  INO 501 Dersin Adı:  DİL ÖĞRENİM KURAMLARI VE İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ YÖNTEMLERİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: İngilizce Şube Dönemi :  2022-2023 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT ÇAĞLA ATMACA E-Posta :  catmaca@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0331-11,
Amaç : Bu dersin amacı, öğrencilerin, öğrenme kuramları ile İngilizce öğretimine yönelik yaklaşım, yöntem ve teknikler arasındaki ilişkiyi kurmalarını sağlamak, yabancı dil olarak İngilizce öğretim ve öğrenim süreçlerini daha iyi kavramalarını ve sınıf içi uygulamalara yönelik yansımalarını ve etkilerini kullanmalarını sağlamaktır.
İçerik : Bu derste öğrenciler İngiliz Dili Eğitimi çerçevesinde öğrenme kuramları ve bunlara dayalı dil öğretim yaklaşım ve yöntemlerini inceleyecekler, dil öğretim ve öğrenim süreçlerini daha iyi kavrayacaklardır. Öğrenciler ayrıca kuram ve uygulama ilişkisini interaktif olarak tartışacaklardır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Öğrenme kuramları ve İDE yöntemleri, Dil öğretiminin kısa tarihçesi Dil öğretiminde yaklaşım ve yöntemlerin doğası.
2 Davranışçılık: Duy-söyle yöntemi Dilbilgisi-çeviri yöntemi
3 Bilişsel Yaklaşım: Bilişsel yaklaşımla dil öğretimi, İnsancıl Yaklaşım: Toplum dil öğrenimi Yöntemi,
4 İnsancıl Yaklaşım:Sessiz Yöntem,Toplu Fiziksel Tepki Yöntemi
5 İnsancıl Yaklaşım:Esinlenmeli Yöntem, Doğal yaklaşım
6 İnsancıl Yaklaşım:İletişimsel dil öğrenim yöntemi
7 Oluşturmacı Yaklaşım, Öğrenci Merkezli yaklaşımlar: Eklektik yöntem; metinsel yöntem
8 Öğrenci Merkezli yaklaşımlar:kubaşık ve işbirlikçi yöntem Interaktif öğrenme, Bütünsel Yaklaşım,
9 İçerik bazlı öğretim, Göreve dayalı öğretim,
10 Çoklu zeka kuramı,
11 NLP,Nitelik bazlı öğrenme
12 Kişisel etkenler: güdüleme, yaşlara ve düzeylere göre öğretim
13 socio-kültürel etkenler: sosyo-politik ve kurumsal bağlamlar, Yöntem sonrası dönem.
14 Öğretmenlerin kariyer gelişimi,
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Brown, H.D. (1987). (2nd ed.). Principles of language learning and teaching. Englewood Cliffs: Prentice Hall.English
Brown, H.D. (2001). Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy (Second edition). London:Longman.English
Chaudron; C. (1988). Second language classrooms: Research on teaching and learning. Cambridge: CUP.English
Doff, A. (1988). Teach English: A training course for teachers. Cambridge: CUP.English
Ellington, H. And Race, P. (1993). Producing teaching materials: A handbook for teachers and trainers. English
Harmer, J. (1993). The practice of English language teaching. London: Longman.English
Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and principles in language teaching (Second edition). Oxford: English
McDonough, S. (1986). (2nd ed.) Psychology in foreign language teaching. London: Unwin Hyman.English
McLaughlin, B. (1987). Theories of second language learning. London: Edward Arnold.English
McDonough, J. And Shaw, C. (1993). Materials and methods in ELT: A teacher guide. Oxford: English
Nunan, D. (1991). Language teaching methodology: A textbook for teachers. New York: Prentice Hall.English
Richard, J.C. & Rogers, T.S. (2001). Approaches and methods in language teaching: A description and English
Ur, P. (1996). A course in language teaching: Practice and theory. Cambridge: CUP.English
International journals and magazines (e.g. Applied Linguistics, ELT Journal, Modern Language Teacher, English Teaching Forum, TESOL Newsletter, TESOL Quarterly, TESOL Journal and ELT Websites) also provide a rich source for current issues and debates in ELT methodology.English
USEFUL WEBSITES: http://exchanges.state.gov/forum http://www.englishtown.com http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/links http://www.efcafe.com http://www.eslcafe.com http://www.esl-lab.com http://www.tefl.net http://www.virtualteacher.com.au http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre_en.aspEnglish
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU