DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
INO 502İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE MATERYAL GELİŞTİRME VE DEĞ.3 + 02. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu derste öğrenciler yabancı dil öğrenen grubun seviyesi, yaşı, cinsiyeti, ilgi alanı, kişisel özelliklerini göz önüne alarak görsel, işitsel ve yazılı gibi çeşitli materyalleri bilimsel kriterlere göre analiz etmeyi, seçmeyi, değerlendirmeyi ve geliştirmeyi öğreneceklerdir.
Ders İçeriği İng. Dili Öğretiminde ders gereçleri tasarımı teori ve ilkeleri (örn.: gereç seçimi, uyarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi) ve ders kitabı kullanımına taraf ve karşıt olan temel görüşler; yöntem, ideoloji ve ders kitabı yazarının arasındaki ilişki; ders gereçlerinin seçimi ile ilgili temel kriterler: öğrencinin dil yeterliliği, öğrenilebilirlik, kullanım kolaylığı, kültürel içerik, iletişimsel etkileşimin uygunluğu ve dil kullanımı ve öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenle etkileşimde bulunmasına yardımcı olan otantik ve gerçek dünyayla ilişkili malzemelerin bulunması; dil öğretimi için gereç uyarlaması ve geliştirilmesi, belirli öğrenme ihtiyaçlarına ve öğretim ortamlarına göre ders kitabı gereçlerinin uyarlanması, öğretmen adaylarının kendi öğretme gereçlerini ve yardımcı gereçleri uygun yönteme, öğrenci seviyesine, ihtiyaçlarına ve mevcut okul ortamına göre tasarlamaları; gereç değerlendirmesi, ders kitabının İDÖ sınıf ortamında kullanımı ile ilgili dil gereçleri ve ders kitabı değerlendirme kriterleri ve gereç tasarımı üzerine güncel İDE yöntemleri.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İngiliz Dili Öğretimi ders gereçleri tasarımına yönelik teori ve ilkeleri (örn.: gereç seçimi, uyarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi) açıklayabilir.
2Ders kitabı kullanımına taraf ve karşıt olan temel görüşleri açıklayabilir.
3Yöntem, yaklaşım ve ders kitabı hazırlama arasındaki ilişkiyi belirleyebilir.
4Ders araç ve gereçlerinin seçimi ile ilgili deneyim kazanır.
5Dil öğretimi için araç - gereçleri uyarlar ve geliştirir.
6Öğrencinin dil yeterliliği, öğrenilebilirlik, kullanım kolaylığı, kültürel içerik, iletişimsel etkileşimin uygunluğu ve dil kullanımı bakımından dil öğretim materyallerini değerlendirir.
7Öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenle etkileşimde bulunmasına yardımcı olan otantik ve gerçek dünyayı yansıtan materyallerin seçimi konusunda deneyim kazanır. They gain experience in the selection of authentic materials reflecting the real life situations which help the learners in their communication with their peers and teacher.
8Kendi ders malzemelerini uygun yönteme, öğrenci seviyesine, ihtiyaçlarına ve mevcut okul ortamına göre tasarlar.
9Ders kitabı değerlendirme kriterlerini uygular.
10Dil öğretiminde kullanılabilecek materyalleri, değerlendirme kriterleri ve güncel dil öğretim yöntemleri ve öğrenci gereksinimlerine göre belirler ve seçer.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 0155          
ÖK 02555         
ÖK 03555         
ÖK 04            
ÖK 05         55 
ÖK 06   555      
ÖK 07        55  
ÖK 08 5     5  55
ÖK 09            
ÖK 10      55 55 
Ara Toplam152010555510515155
Katkı221111111221

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10330
Ödevler5525
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11010
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11414
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)339
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU