DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
INO 517İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE SINIF ARAŞTIRMASI3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sınıf araştırması yöntemlerine ilişkin temel konularda öğrencileri bilgilendirmek ve gerçek dil sınıflarında araştırma yürütebilmelerini sağlamaktır. Spesifik olarak, dönem sonuna kadar öğrenciler sınıf araştırmasına ilişkin temel konuları anladıklarını, sınıf ortamı konusunda kişisel farkındalıklarını geliştirdiklerini ve dil eğitimi verilen bir sınıf ortamına yönelik araştırma yürütebildiklerini gösterebilmelidirler.
Ders İçeriği Eylem araştırması, bir araştırma konusu nasıl seçilir ve geliştirilir?, veri toplama aşamaları ve yolları, gözlem ve görüşme teknikleri, bir sormaca geliştirmenin aşamaları, nitel araştırmanın özellikleri, durum araştırması, örnek araştırma incelemesi
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Sınıf içi öğrenmeye yönelik eylem araştırmasının aşamalarını açıklayabilir.
2Bir konu seçip geliştirir ve bu bağlamda veri toplama araçlarını kullanır.
3Gözlem ve görüşme tekniklerini veri toplama amacıyla kullanır.
4Sözlü rapora dayalı eylem araştırma tekniklerini kullanır.
5Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini eylem araştırma amacıyla ayırt edebilir ve kullanır.
6Eylem araştırmasını gerçekleştirirken alan yazınını takip eder.
7Eylem araştırmasından elde ettiği sonuçları raporlaştırır.
8Eylem araştırmasından elde ettiği sonuçları kendisini profesyonel anlamda geliştirmek amacıyla davranışlara dönüştürebilir.
9Sınıf içi dil öğretim ve öğrenme sürecine yönelik eleştirel bir bakış açısı geliştirir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 015  55       
ÖK 02   55 5     
ÖK 03   5  5     
ÖK 045 555 5     
ÖK 055 555 5     
ÖK 065 555 5     
ÖK 07  55  5     
ÖK 08 555 55     
ÖK 095  5        
Ara Toplam255254525535     
Katkı313531400000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5735
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12525
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)3618
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2022-2023 Güz1DEVRİM HÖL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  INO 517 Dersin Adı:  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE SINIF ARAŞTIRMASI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: İngilizce Şube Dönemi :  2022-2023 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DEVRİM HÖL E-Posta :  devrimh@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0309,
Amaç : Bu dersin amacı, sınıf araştırması yöntemlerine ilişkin temel konularda öğrencileri bilgilendirmek ve gerçek dil sınıflarında araştırma yürütebilmelerini sağlamaktır. Spesifik olarak, dönem sonuna kadar öğrenciler sınıf araştırmasına ilişkin temel konuları anladıklarını, sınıf ortamı konusunda kişisel farkındalıklarını geliştirdiklerini ve dil eğitimi verilen bir sınıf ortamına yönelik araştırma yürütebildiklerini gösterebilmelidirler.
İçerik : Eylem araştırması, bir araştırma konusu nasıl seçilir ve geliştirilir?, veri toplama aşamaları ve yolları, gözlem ve görüşme teknikleri, bir sormaca geliştirmenin aşamaları, nitel araştırmanın özellikleri, durum araştırması, örnek araştırma incelemesi
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %85
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 What is action research? Reflective cycle and professional development through action research. Classroom research methods (Chaudran, C., 1988, in Second Language Classrooms: research on teaching and learning, Cambridge University Press) TASK: Search for an article on action research (published in a journal preferably, e.g. ELT JOURNAL) and prepare a review of it focusing on its aim, data collection procedure, and findings.
2 Selecting and developing a topic
3 Data Collection: Reliability & Validity of data collection instruments /tools, quantitative vs. qualitative approach, ways of collecting data: field notes, logs, journals, diaries, personal accounts etc.
4 Using verbal reports: self–report, self-observation, think-aloud, problematic aspects of verbal reports, reasons for using verbal reports. TASK: Design a VERBAL REPORT BASED action research in your own EFL setting.
5 Observation techniques
6 Developing a questionnaire: how to construct, administer a questionnaire, and how to process questionnaire data
7 Interview as a tool for data collection: structured, unstructured, and semi-structured interviews, sample article on “Learner strategies and learner interviews” (pp. 153-159).
8 Quantitative research methods (chapter 5 in Integrating quantitative and Qualitative Methods in Research)
9 Qualitative Research Methods (Chapter 6 in Integrating quantitative and Qualitative Methods in Research)
10 The Case Study Approach: aims & methodology of case research Pls. Read the article titled “Developing a course strategy for learner autonomy” (pp.172–180)
11 Teacher Talk vs. Student Talk in SL classroom
12 Learner Behavior in SL classroom
13 Teacher and Student Interaction in SL classroom
14 Learning outcomes
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Wallace, M.J. (1998). Action Research for Language Teachers. Cambridge University Press.Türkçe
Brown, J.D. Using Surveys in Language programs. Cambridge University Press.Türkçe
Chaudran, C. (1988). Second Language Classrooms: Research on teaching and learning, Cambridge University Press.Türkçe
Dörnyei, Z. (2003). Questionnaires in Second Language Research: Construction, administration, and processing. Lawrence Erlbaum Associates.Türkçe
Ellis, R. & Barkhuizen, G. (2005). Analysing Learner Language. Oxford University Press.Türkçe
Freeman, D. (1998). Doing Teacher Research: From inquiry to understanding. Heinle& Heinle Publishers.Türkçe
Seliger, H.W. & Shohamy, E. (1989). Second Language Research Methods. Oxford University Press.Türkçe
Tailor, G. R. (ed.) (2005). Integrating Quantitative and Qualitative Methods in Research. University Press of America.Türkçe
Tanrıöğen, A. (ed.) (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.Türkçe
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2022 PAU