DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OKO 617ERKEN ÇOCUKLUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİNDE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR VE YANSIMALARI3 + 02. Yarıyıl5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Kavramsal ve kuramsal çerçeveler olguları, insan doğasını, eğitim, öğretim ve araştırma süreçlerindeki etkililiği görmemizi, anlamlandırmamızı sağlayan bilişsel dayanaklardır. Bu bakış açılarının yeterince dikkate alınmadığı eğitim pratikleri etkili sonuçlar doğuramaz. Bu nedenle erken çocukluk dönemi araştırmacılarının ve eğitimcilerinin söz konusu yaklaşım, model ve yansımalarına ilişkin, çocuk gelişimi ve eğitimi, öğretmen ve ebeveynlerin rolleri açısından yeterli bir farkındalığa sahip olmaları beklenmektedir.
Ders İçeriği • Erken çocukluk eğitiminin temelini oluşturan felsefi görüşler, akımlar ve modellerin geçmiş ve günümüzdeki uygulamaları açısından çok boyutlu olarak irdelenmesi, • Son yıllarda gerçekleştirilen, gelişim ve öğrenme arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmaların disiplinlerarası bir yaklaşımla incelenmesi, • Erken çocukluk gelişimine ilişkin temel bilgilerin ve mevcut araştırma bulgularının eğitim programlarına (planlanması, uygulanması ve değerlendirmesi boyutlarına) yansımalarının tartışılması, • Farklı kültürlerde ve ülkemizde esas alınan erken çocukluk eğitimi yaklaşımlarının, gelişim ve öğrenme açısından etkililiğini inceleyen bilimsel çalışmaların eleştirel bir bakış açısıyla incelenmesi
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Erken çocukluk eğitiminin temelini oluşturan felsefi görüşler, akımlar ve modellerin geçmiş ve günümüzdeki uygulamaları açısından çok boyutlu olarak irdeler.
2Erken çocukluk gelişimine ilişkin temel bilgilerin ve mevcut araştırma bulgularının eğitim programlarına yansımalarının tartışır.
3Farklı kültürlerde ve ülkemizde esas alınan erken çocukluk eğitimi yaklaşımlarının, gelişim ve öğrenme açısından etkililiğini inceleyen bilimsel çalışmaların eleştirel bir bakış açısıyla inceler.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 001553  44 5   55 
ÖK 002 5 45   33  533
ÖK 003445533     5   
Ara Toplam91489874 83 51083
Katkı353332103102331

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)11414
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)51785
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11212
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11919
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


130

5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2022-2023 Bahar1EMEL TOK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OKO 617 Dersin Adı:  ERKEN ÇOCUKLUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİNDE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR VE YANSIMALARI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2022-2023 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT EMEL TOK E-Posta :  etok@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0135,
Amaç : Kavramsal ve kuramsal çerçeveler olguları, insan doğasını, eğitim, öğretim ve araştırma süreçlerindeki etkililiği görmemizi, anlamlandırmamızı sağlayan bilişsel dayanaklardır. Bu bakış açılarının yeterince dikkate alınmadığı eğitim pratikleri etkili sonuçlar doğuramaz. Bu nedenle erken çocukluk dönemi araştırmacılarının ve eğitimcilerinin söz konusu yaklaşım, model ve yansımalarına ilişkin, çocuk gelişimi ve eğitimi, öğretmen ve ebeveynlerin rolleri açısından yeterli bir farkındalığa sahip olmaları beklenmektedir.
İçerik : • Erken çocukluk eğitiminin temelini oluşturan felsefi görüşler, akımlar ve modellerin geçmiş ve günümüzdeki uygulamaları açısından çok boyutlu olarak irdelenmesi, • Son yıllarda gerçekleştirilen, gelişim ve öğrenme arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmaların disiplinlerarası bir yaklaşımla incelenmesi, • Erken çocukluk gelişimine ilişkin temel bilgilerin ve mevcut araştırma bulgularının eğitim programlarına (planlanması, uygulanması ve değerlendirmesi boyutlarına) yansımalarının tartışılması, • Farklı kültürlerde ve ülkemizde esas alınan erken çocukluk eğitimi yaklaşımlarının, gelişim ve öğrenme açısından etkililiğini inceleyen bilimsel çalışmaların eleştirel bir bakış açısıyla incelenmesi
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Davranışcı Kuramlar ve Eğitime Yansımaları
2 Bilişsel Kuramlar ve Eğitime Yansımaları
3 Nörofizyolojik yaklaşımlar ve Eğitime Yansımaları
4 Psikoanalitik Kuram ve Eğitime Yansımaları
5 Bağlanma Kuramı
6 Hümanistik Kuram ve Eğitime Yansımaları
7 Kuramlara yönelik araştırmaların analizi
8 Erken Çocukluk Eğitim Modelleri Regio Emilia-Montessori
9 Erken Çocukluk Eğitim Modelleri High Scope-Bank Street
10 Erken Çocukluk Eğitim Modelleri Head Start
11 Erken Çocukluk Eğitim Modelleri Orman okulları ve Waldorf yaklaşımı
12 Erken Çocukluk Eğitim Modelleri Dalton ve PYP programı
13 Erken Çocukluk Eğitim Modelleri Freinet Pedegojisi ve Jenaplan okulları
14 Erken Çocukluk Eğitim Modelleri Piramit Modeli ve Decoly Sistemi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU