DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OKO 610EĞİTİMDE BİREYSEL FARKLILIK ÇALIŞMALARI3 + 03. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Gelişim ve öğrenme sürecinde birey çeşitli değişkenlerin etkisi ile davranış sergiler. Bu değişkenler sınıflandırıldığında temel kategorilerden birinin “bireysel farklılıklara ilişkin değişkenler” olduğu görülebilir. Buna dayalı olarak, söz konusu değişkenlerin neler olabileceğine, alan yazında yapılan ilgili çalışmalara ilişkin sistemli bir çabaya duyulan ihtiyaç yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle derste eğitimde bireysel farklılık değişkenlerine ilişkin bir farkındalık kazandırmak amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği Belirtilen amaç çerçevede derste incelenebilecek temel konulardan bazıları aşağıda verilmiştir. Ebeveyn çocuk yetiştirme stilleri, öğrenme stilleri, öğrenme stratejileri, denetim odağı, amaç yönelimleri, düşünme stilleri, benlik, öz yeterlilik, problem çözme yaklaşımları, zekâ, kişilik özellikleri, ego durumları, psikolojik iyi olma hali, psikolojik dayanıklılık, aile yılmazlığı vb.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Eğitimde bireysel farklılıkların önemini algılar
2Bireysel farklılıkları öğrenme öğretme süreçlerinde dikkate alır
3Bireysel farklılıklar ile ilgili bilimsel araştırmalar yapar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 0015555 5555555555
ÖK 002555 543455   55
ÖK 003555   55 4   44
Ara Toplam151515559131410145551414
Katkı555223453522255

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)4728
Ödevler440160
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2023-2024 Güz1ATİYE ADAK ÖZDEMİR

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OKO 610 Dersin Adı:  EĞİTİMDE BİREYSEL FARKLILIK ÇALIŞMALARI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2023-2024 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT ATİYE ADAK ÖZDEMİR E-Posta :  aadak@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0143,
Amaç : Gelişim ve öğrenme sürecinde birey çeşitli değişkenlerin etkisi ile davranış sergiler. Bu değişkenler sınıflandırıldığında temel kategorilerden birinin “bireysel farklılıklara ilişkin değişkenler” olduğu görülebilir. Buna dayalı olarak, söz konusu değişkenlerin neler olabileceğine, alan yazında yapılan ilgili çalışmalara ilişkin sistemli bir çabaya duyulan ihtiyaç yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle derste eğitimde bireysel farklılık değişkenlerine ilişkin bir farkındalık kazandırmak amaçlanmaktadır.
İçerik : Belirtilen amaç çerçevede derste incelenebilecek temel konulardan bazıları aşağıda verilmiştir. Ebeveyn çocuk yetiştirme stilleri, öğrenme stilleri, öğrenme stratejileri, denetim odağı, amaç yönelimleri, düşünme stilleri, benlik, öz yeterlilik, problem çözme yaklaşımları, zekâ, kişilik özellikleri, ego durumları, psikolojik iyi olma hali, psikolojik dayanıklılık, aile yılmazlığı vb.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU