Yazdır

DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OKO 609PSİKOLOJİK İYİ OLMA VE MESLEKTE ETKİLİLİK3 + 03. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Günümüzde toplumsal yaşam, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar hızlı ve sürekli bir değişim içerisindedir. Bu çok yönlü ve hızlı değişim her bireyi olduğu gibi eğitimcileri (araştırmacılar, öğretmenler vb.) de etkilemektedir. Eğitimciler eğitim-öğretim faaliyetlerinin başlatıcısı, geliştiricisi ve uygulayıcısı olarak eğitim sisteminin en hayati öğesi olduğundan, nitelikli ve sağlıklı öğretmen-araştırmacı yetiştirme çabası ve kaygısı her zaman toplumların gündeminde önemli bir yer tutmuştur. Bu nedenle bir ülkede eğitimle ilgili çıktıları iyileştirmenin en etkili yolu, öncelikle öğretmen ve araştırmacıların niteliklerini geliştirmekten geçmektedir. Yapılan araştırmalar ve edinilen sistematik gözlemler eğitimci niteliklerinin ve eğitim uygulamalarının psikolojik iyi oluş halinden önemli ölçüde etkilendiğini göstermektedir. Psikolojik işlevsellik bağlamında psikolojik iyi olma bireyin kendisi ve geçmiş yaşamıyla ilgili olumlu değerlendirmeler yapmasını, bir birey olarak sürekli gelişme ve büyüme hissine sahip olmasını, yaşamının anlamlı ve amacı olduğuna ilişkin inancını, diğer insanlarla nitelikli ilişkiler kurmasını, yaşamını ve çevresini etkili bir şekilde yönetebilmesini ve kendi yaşamını ve geleceğini kendisinin belirleyebilmesini içermektedir. Önerilen derste psikolojik iyi oluşun bileşenleri ve ilgili kuramsal çerçeveler bağlamında meslekte etkililiğin tartışılması hedeflenmektedir.
Ders İçeriği Derste ele alınacak bazı konular aşağıda verilmiştir. Temel kavramlar, psikolojik iyi oluş modelleri, gelişim süreci ve sağlık, kişilik dinamikleri ve yapılanma süreçleri, psikolojik dayanıklılık, uyum ve güçlükleri ile baş edebilme, kuramsal çerçeveler ve normallik-anormallik, mesleki etkililik değişkenleri, psikolojik iyi oluş ve etkililik ilişkili araştırma bulguları, araştırma tasarlama vb.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Psikolojik iyi olma ile ilgili farkındalığa sahip olur
2Psikolojik iyi olma ve meslekte etkililik ilişkisini anlar, açıklar.
3Psikolojik iyi olma ve meslekte etkililik ilişkisini içeren bilimsel araştırmalar düzenler ve yapar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 001551133314544144
ÖK 002553332214541344
ÖK 00344435531452  55
Ara Toplam141487111083121510541313
Katkı553243314532144

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)4728
Ödevler440160
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10
DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.


Yazdır

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları