DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OKO 611ÇOCUKLA ETKİLİ İLETİŞİMİN DİNAMİKLERİ 3 + 02. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Gelişim sürecinde çocukla iletişim istenilir değişimi belirleyen temel unsurlardan biridir. Bu nedenle formal ve informal eğitimde öğretme ve öğrenme sürecinin niteliğinin ve bunun tepkilerde yaratacağı değişimlerin önemli ölçüde araştırmacıların, öğretmenlerin ve ebeveynlerin temel inançlarına ve iletişim becerilerine bağlı olduğu söylenebilir. Bu bağlamda ilgililerin iletişim, algı, ihtiyaçlar, öğrenme ve fenomenolojik alan ilişkisi bağlamında “insan”a dair uygun bir anlayışa sahip olmalarının yarar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle derste etkili iletişim dinamikleri ile ilgili yeterlikler kazandırmak amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği Önerilen derste ele alınacak konu başlıklarından bazıları aşağıda verilmiştir. Temel kavramlar, iletişim sürecinde insana dair bir kavramsallaştırma, iletişim kuramları, Transaksiyonel Analiz Kuramı, etkili iletişim becerileri, iletişimde ihtiyaçların, fenomonolojik alanın, inançların, dürüstlüğün, tutumların yeri ve önemi, iletişimin temel öğeleri, iletişim engelleri, çatışmaları ve çatışma çözme yaklaşımları, ebeveyn-çocuk iletişimi, çocuk, öğretmen ve aile iletişimi içerikli araştırma konuları tasarlama.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Etkili iletişimin doğasını anlar
2Etkili iletişim becerilerinin gelişim ve eğitim açısından önemini kavrar
3Öğrenme öğretme süreçlerinde etkili iletişim becerilerini kullanır
4Etkili iletişim becerileri ile ilgili bilimsel araştırmalar yapar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 001552233215532144
ÖK 002443112 15 33344
ÖK 003331153314    44
ÖK 004   5    55     
Ara Toplam121269985319106541212
Katkı332222115321133

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)4728
Ödevler440160
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU