DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IKO 653ERKEN ÇOCUKLUKTA NİTEL ARAŞTIRMALAR3 + 03. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Nitel araştırmanın tanımı ve bilimsel araştırma geleneğindeki yeri, Nitel araştırmanın özellikleri ve çeşitleri [biyografi (biography), fenemoloji (phenomenology), kuram oluşturma (ground theory), etnografya (ethnography) durum araştırması (case study)] eylem araştırması (action research), Nitel araştırma planlanması, Araştırma sorularının oluşturulması, Veri toplama yöntemleri. Görüşme, Gözlem, Doküman incelemesi, Kalite ve güvenirlilik, Veri analizi, Nitel araştırma sonuçlarının kullanılması.
Ders İçeriği
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Nitel araştırma tekniklerini açıklar
2Nitel araştırmanın bilimsel araştırma geleneğindeki yerini bilir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 001555555  4445555
ÖK 002  444444444    
Ara Toplam559999448885555
Katkı335555224443333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)4728
Ödevler440160
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2023-2024 Güz1ASİYE İVRENDİ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  IKO 653 Dersin Adı:  ERKEN ÇOCUKLUKTA NİTEL ARAŞTIRMALAR
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2023-2024 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR ASİYE İVRENDİ E-Posta :  aivrendi@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0140,
Amaç : Nitel araştırmanın tanımı ve bilimsel araştırma geleneğindeki yeri, Nitel araştırmanın özellikleri ve çeşitleri [biyografi (biography), fenemoloji (phenomenology), kuram oluşturma (ground theory), etnografya (ethnography) durum araştırması (case study)] eylem araştırması (action research), Nitel araştırma planlanması, Araştırma sorularının oluşturulması, Veri toplama yöntemleri. Görüşme, Gözlem, Doküman incelemesi, Kalite ve güvenirlilik, Veri analizi, Nitel araştırma sonuçlarının kullanılması.
İçerik :
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dersin tanıtımı
2 Nitel araştırmanın tanımı ve bilimsel araştırma geleneğindeki yeri
3 Nitel araştırmanın özellikleri ve çeşitleri [biyografi (biography), fenemoloji (phenomenology), kuram oluşturma (ground theory), etnografya (ethnography) durum araştırması (case study)] eylem araştırması (action research)
4 Nitel araştırma planlanması
5 Nitel araştırma planlanması
6 Araştırma sorularının oluşturulması
7 Veri toplama yöntemleri. Görüşme
8 Veri toplama yöntemleri. Gözlem
9 Vize
10 Veri toplama yöntemleri. Doküman incelemesi
11 Kalite ve güvenirlilik
12 Veri analizi
13 Veri analizi
14 Nitel araştırma sonuçlarının kullanılması
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU