DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OKO 608GELİŞİM - ÖĞRENMEDE KURAMSAL ÇERÇEVELER VE EĞİTİME YANSIMALARII3 + 02. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Kavramsal ve kuramsal çerçeveler olguları, insan doğasını görmemizi, anlamlandırmamızı sağlayan bilişsel dayanaklardır. Bu bakış açılarının yeterince dikkate alınmadığı eğitim pratikleri etkili sonuçlar doğuramaz. Ayrıca, bütün eğitimciler (akademisyen, öğretmen, ebeveyn vb.) eğitme öğretme, alan, alan eğitimi, genel kültür, genel yetenek ve kişisel sosyal özellikler gibi birçok yeterlikten etkilenerek eğitim öğretim süreçlerini gerçekleştirmeye çalışırlar. Dolayısıyla gelişim, öğrenme ve eğitim süreçlerinin çok boyutluluğu ilgili dinamiklerin analitik bir gözle incelenmesini gerektirir. Bu nedenle önerilen derste alan yazındaki kuramsal çerçeveler ile yansımaları, çocuk gelişimi ve eğitimi, öğretmen ve ebeveynlerin rolleri açısından incelenmeye çalışılacaktır.
Ders İçeriği Psikoanalitik Yaklaşımlar (Freud, Erikson), Yapılandırmacı Yaklaşımlar (Piaget, Vygotsky), Ekolojik Yaklaşım (Brofenbrenner), Ahlak Gelişimi Yaklaşımları (Kohlberg, Gilligan, Piaget), Bağlanma Yaklaşımları (Bowlby), Şema Terapisi Kuramı (Young), Davranışçı Öğrenme Yaklaşımları (Klasik ve Edimsel Koşullanma), Bilişsel Öğrenme Yaklaşımları (Beuner, Ausubel, Piaget), Gestalt Öğrenme Yaklaşımı (Wertheimer, Köhler, Koffka), Sosyal Öğrenme (Bandura), Bilgi İşleme Yaklaşımı (Miller, Gagne, Bruner), Beyin Temelli (Nöro-Fizyolojik) Öğrenme (Hebb, W.James), Gelişim ve Öğrenmede Bireysel Farklılık Değişkenleri vb.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz Yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Gelişim süreçleri çerçevesinde insanı anlar.
2Gelişim sürecinde ortaya çıkan bireysel farklılıkları algılar.
3Gelişimin nasıl gerçekleştiğini anlar.
4Gelişim süreçlerini dikkate alarak eğitim ve öğretim etkinliklerini düzenler.
5Öğrenmenin doğasını anlar.
6Kuramsal çerçeveler doğrultusunda öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini açıklar
7Alan yazın ışığında uygun öğrenme ortamları düzenler
8Gelişim ve öğrenme ile ilgili kavramsal çerçeveler ışığında bilimsel çalışmalar yapılandırır ve sonlandırır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 001554411445333355
ÖK 0025533344 5    55
ÖK 00355 33   5    55
ÖK 00455 33   544  55
ÖK 00555      5    55
ÖK 006553333  5    55
ÖK 00744333   5    44
ÖK 008443334445244444
Ara Toplam38381622191212840911773838
Katkı552322215111155

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)4728
Ödevler440160
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2023 PAU