DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OKO 615ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE OYUN ARAŞTIRMALARI3 + 02. Yarıyıl10

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu derste, öğrencilerin çocuğun doğası, kültür ve oyun arasındaki ilişkiyi yeniden değerlendirebilmeleri için erken yıllarda oyunu elen alan araştırmaları analiz edebilmesi ve böylece erken çocukluk eğitiminde oyunun yeri ve önemine ilişkin çıkarımlarda bulunabilmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca, çocuklar için nitelikli oyun ortamlarının hazırlanması ve oyun fırsatlarının geliştirilmesi konusunda becerilerinin gelişmesi beklenmektedir.
Ders İçeriği • Farklı kültürlerde oyun ve oyunun tarihsel değişimini ortaya koyan bilimsel çalışmaların araştırılması • Erken çocuklukta oyuna ilişkin farklı görüşlerin eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi • Çağdaş oyun kuramlarının ve okul öncesi eğitime yansımalarının incelenmesi • Oyun, gelişim ve öğrenme arasındaki ilişkiyi açıklayan farklı yaklaşımların karşılaştırmalı olarak incelenmesi • Türkiye’de ve dünyada oyun kavramını ve oyunun özelliklerini açıklayan araştırmaların incelenmesi • Türkiye’de ve dünyada oyunun gelişim ve öğrenme üzerindeki etkisini ortaya koyan çalışmaların araştırılması, • Oyun temelli öğrenmeyi esas alan programların ve modellerin etkililiğini inceleyen araştırmaların irdelenmesi • Erken çocukluk döneminde oyunu farklı boyutlarıyla elen alan araştırma önerileri hazırlanması.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Erken çocuklukta oyuna ilişkin farklı görüşlerin eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir
2Oyun, gelişim ve öğrenme arasındaki ilişkiyi açıklayan farklı yaklaşımların karşılaştırır.
3Erken çocukluk döneminde oyunu farklı boyutlarıyla elen alan araştırma önerileri hazırlar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 01552244415544444
ÖK 02552244  5533 55
ÖK 035544554 55   55
Ara Toplam15158813138115157741414
Katkı553344305522155

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)4728
Ödevler440160
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


260

10

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Bahar1ATİYE ADAK ÖZDEMİR

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OKO 615 Dersin Adı:  ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE OYUN ARAŞTIRMALARI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT ATİYE ADAK ÖZDEMİR E-Posta :  aadak@pau.edu.tr İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0147,
Amaç : Bu derste, öğrencilerin çocuğun doğası, kültür ve oyun arasındaki ilişkiyi yeniden değerlendirebilmeleri için erken yıllarda oyunu elen alan araştırmaları analiz edebilmesi ve böylece erken çocukluk eğitiminde oyunun yeri ve önemine ilişkin çıkarımlarda bulunabilmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca, çocuklar için nitelikli oyun ortamlarının hazırlanması ve oyun fırsatlarının geliştirilmesi konusunda becerilerinin gelişmesi beklenmektedir.
İçerik : • Farklı kültürlerde oyun ve oyunun tarihsel değişimini ortaya koyan bilimsel çalışmaların araştırılması • Erken çocuklukta oyuna ilişkin farklı görüşlerin eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi • Çağdaş oyun kuramlarının ve okul öncesi eğitime yansımalarının incelenmesi • Oyun, gelişim ve öğrenme arasındaki ilişkiyi açıklayan farklı yaklaşımların karşılaştırmalı olarak incelenmesi • Türkiye’de ve dünyada oyun kavramını ve oyunun özelliklerini açıklayan araştırmaların incelenmesi • Türkiye’de ve dünyada oyunun gelişim ve öğrenme üzerindeki etkisini ortaya koyan çalışmaların araştırılması, • Oyun temelli öğrenmeyi esas alan programların ve modellerin etkililiğini inceleyen araştırmaların irdelenmesi • Erken çocukluk döneminde oyunu farklı boyutlarıyla elen alan araştırma önerileri hazırlanması.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Oyunun tanımı, önemi, oyun kuramları
2 Oyunun tanımı, önemi, oyun kuramları
3 Oyun kültür ilişkisi
4 Oyun gelişim ve öğrenme, oyunda yetişkinin rolü
5 Oyun türleri
6 Çocukların oyun olanakları (ev, okul, sokak)
7 Oyun ve oyuncaklar
8 Ara sınav
9 Oyunla ilgili ulusal araştırmalar
10 Oyunla ilgili ulusal araştırmalar
11 Oyunla ilgili uluslararası araştırmalar
12 Oyunla ilgili uluslararası araştırmalar
13 Oyunla ilgili uluslararası araştırmalar
14 Oyunla ilgili uluslararası araştırmalar
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2021 PAU